Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Juvenil idiopatik artritte (JIA) görülen alevlenmeler eklem ağrısı ve eklem şişliği ile karakterizedir ve genellikle yorgunluk, olumsuz duygular ve aktivitelere katılımın azalması eşlik eder. JIA'nın gençlerin fiziksel ve psikososyal gelişimi ve iyilik hali üzerindeki etkisini en aza indirgemek için, hastalık aktivitesini ve yan etkilerini düzenli olarak izlemek, tedavi planlarına uymak ve sağlık teşvik davranışlarına katılım gibi kişisel sağlık yönetimlerini desteklemek şarttır. Akıllı telefon teknolojisi, uygun öz-izlem ve bilgiye kolay erişim yoluyla gençlerin kendi sağlık bakımlarına katılmasını sağlama potansiyeline sahiptir. Buna ek olarak, belirtiler, davranışlar ve psikososyal sorunlarda kendi raporladıkları dalgalanmaların daha doğru bir özetini elde etmek, hem gençler hem de sağlık uzmanlarının sağlık durumunu daha iyi anlamasına, kişisel yönetimin önündeki engelleri belirlemesine ve tedavi etkinliğini ve ek sağlık bakım ihtiyaçlarını değerlendirmesine yardımcı olabilir. JIA’lı gençleri, bakımlarıyla ilgilenen aileleri ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde kendi sağlık bakımlarına dahil eden kapsamlı bir akıllı telefon uygulaması henüz geliştirilmemiştir.

İngiltere’den araştırmacılar, JIA’lı gençler ve sağlık profesyonelleri için kişisel yönetim bir akıllı telefon uygulama sisteminin (JIApp) kabul edilebilirliğini ve kullanılabilirliğini tasarlamak, geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla bir çalışma yaptılar. Genç hastaları, ebeveynleri ve sağlık profesyonellerini içeren niteliksel, kullanıcı merkezli bir tasarım yaklaşımı kullandılar. Çalışma ilk aşamada uygulamanın özellikleri, içeriği ve tasarımı konusunda fikir birliğine odaklanıldığı, ikinci aşamada uygulama prototipinin daha da rafine edilmesi ve değerlendirilmesinin yapıldığı ve üçüncü aşamada uygulamanın kullanılabilirlik testine odaklanıldığı üç aşamalı olarak yürütüldü. Görüşme transkriptleri nitel içerik analizi kullanılarak analiz edildi.

Çalışmada, ortalama yaşları 17 olan JIA’lı toplam 29 genç hasta 7 ebeveyn ve 21 sağlık profesyoneli ile görüşüldü. Aşama I'de uygulama gelişimi konusunda yardımcı olan başlıca ana konular; semptomların, iyilik durumunun ve aktivitelerin uzaktan izlenmesi, tedavi uyumu, eğitim ve destekti. Aşama II sırasında, uygulama prototipinin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlayan üç ana başlık daha ortaya çıktı. Bunlar arasında son kullanıcıları uygulamayı kullanmaya motive etmek için ödül sistemini uyarlama, uygulama ara yüzünün tasarımı ve klinik uygulama entegrasyonu vardı. Aşama III sırasında kullanılabilirlik testi genel memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu gösterdi ve ayrıca uygulamanın içerik geçerliliğini doğruladı.

Araştırmacılar, uygulamanın, genç hastalar ve sağlık profesyonelleri arasında kabul edilebilirlik ve kullanılabilirlik düzeylerinin yüksek olduğu ve bu yaş grubu için sağlık bakımını ve sonuçlarını geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Ran A Cai, Dominik Beste, Hema Chaplin, Socrates Varakliotis, Linda Suffield, Francesca Josephs, Debajit Sen, Lucy R Wedderburn,  Yiannakis Ioannou, Stephen Hailes, Despina Eleftheriou. Developing and Evaluating JIApp: Acceptability and Usability of a Smartphone App System to Improve Self-Management in Young People With Juvenile Idiopathic Arthritis, JMIR Mhealth Uhealth 2017;5(8):e121).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler