Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Juvenil İdiopatik Artritli Gençler için Akıllı Telefon Uygulama Sistemi: JIApp

06 Ekim 2017

Juvenil idiopatik artritte (JIA) görülen alevlenmeler eklem ağrısı ve eklem şişliği ile karakterizedir ve genellikle yorgunluk, olumsuz duygular ve aktivitelere katılımın azalması eşlik eder. JIA'nın gençlerin fiziksel ve psikososyal gelişimi ve iyilik hali üzerindeki etkisini en aza indirgemek için, hastalık aktivitesini ve yan etkilerini düzenli olarak izlemek, tedavi planlarına uymak ve sağlık teşvik davranışlarına katılım gibi kişisel sağlık yönetimlerini desteklemek şarttır. Akıllı telefon teknolojisi, uygun öz-izlem ve bilgiye kolay erişim yoluyla gençlerin kendi sağlık bakımlarına katılmasını sağlama potansiyeline sahiptir. Buna ek olarak, belirtiler, davranışlar ve psikososyal sorunlarda kendi raporladıkları dalgalanmaların daha doğru bir özetini elde etmek, hem gençler hem de sağlık uzmanlarının sağlık durumunu daha iyi anlamasına, kişisel yönetimin önündeki engelleri belirlemesine ve tedavi etkinliğini ve ek sağlık bakım ihtiyaçlarını değerlendirmesine yardımcı olabilir. JIA’lı gençleri, bakımlarıyla ilgilenen aileleri ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde kendi sağlık bakımlarına dahil eden kapsamlı bir akıllı telefon uygulaması henüz geliştirilmemiştir.

İngiltere’den araştırmacılar,  JIA’lı gençler ve sağlık profesyonelleri için kişisel yönetim bir akıllı telefon uygulama sisteminin (JIApp) kabul edilebilirliğini ve kullanılabilirliğini tasarlamak, geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla bir çalışma yaptılar. Genç hastaları, ebeveynleri ve sağlık profesyonellerini içeren niteliksel, kullanıcı merkezli bir tasarım yaklaşımı kullandılar. Çalışma ilk aşamada uygulamanın özellikleri, içeriği ve tasarımı konusunda fikir birliğine odaklanıldığı, ikinci aşamada uygulama prototipinin daha da rafine edilmesi ve değerlendirilmesinin yapıldığı ve üçüncü aşamada uygulamanın kullanılabilirlik testine odaklanıldığı üç aşamalı olarak yürütüldü. Görüşme transkriptleri nitel içerik analizi kullanılarak analiz edildi.

Çalışmada, ortalama yaşları 17 olan JIA’lı toplam 29 genç hasta 7 ebeveyn ve 21 sağlık profesyoneli ile görüşüldü. Aşama I'de uygulama gelişimi konusunda yardımcı olan başlıca ana konular; semptomların, iyilik durumunun ve aktivitelerin uzaktan izlenmesi, tedavi uyumu, eğitim ve destekti. Aşama II sırasında, uygulama prototipinin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlayan üç ana başlık daha ortaya çıktı. Bunlar arasında son kullanıcıları uygulamayı kullanmaya motive etmek için ödül sistemini uyarlama, uygulama ara yüzünün tasarımı ve klinik uygulama entegrasyonu vardı. Aşama III sırasında kullanılabilirlik testi genel memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu gösterdi ve ayrıca uygulamanın içerik geçerliliğini doğruladı.

Araştırmacılar, uygulamanın, genç hastalar ve sağlık profesyonelleri arasında kabul edilebilirlik ve kullanılabilirlik düzeylerinin yüksek olduğu ve bu yaş grubu için sağlık bakımını ve sonuçlarını geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirttiler. 

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Ran A Cai, Dominik Beste, Hema Chaplin, Socrates Varakliotis, Linda Suffield, Francesca Josephs, Debajit Sen, Lucy R Wedderburn,  Yiannakis Ioannou, Stephen Hailes, Despina Eleftheriou. Developing and Evaluating JIApp: Acceptability and Usability of a Smartphone App System to Improve Self-Management in Young People With Juvenile Idiopathic Arthritis, JMIR Mhealth Uhealth 2017;5(8):e121).

Osteoartritte Antioksidan İle Yeni Terapi

19 Eylül 2019

Günümüzde, mevcut tek tedavisi ağrı kesiciler ve iltihabı azaltan ilaçlar olan osteoartrit hastalığını durduran ya da tersine çeviren bir yaklaşım yoktur. Ancak yeni bir çalışmaya göre parasetamol zehirlenmesi de dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan bir antioksidan gıda takviyesi, dünyanın en yaygın eklem hastalığı olan osteoartrit tedavisinde umut vadetmektedir.

Araştırmacılar, N-asetil sistein veya NAC'ı içme suyuna ekleyerek, osteoartritli farelere verdiler ve eklem hasarının azaldığını gözlemlediler. NAC'nin ana etkisi, oksidatif stres adı verilen, hücrelerde doğal bir işlemin neden olduğu eklemlerdeki kıkırdak dokusunda oluşan zararı önlemek oldu.

Belçika'daki araştırma ekibi, osteoartritli insanlardan ve farelerden alınan kıkırdak örneklerinde gen aktivitesini incelediler ve ANP32A adı verilen bir proteinin tükendiğini gördüler. Hastalıklı ve sağlıklı eklem kıkırdak hücrelerinde daha fazla gen profili oluşturma deneyleri yapan ekip, ANP32A'nın oksidatif stresi durduran doğal bir enzimin üretimini stimüle ettiğini ortaya çıkardı.

Tedavide NAC Faydalı Oldu

Bu bulgu, kıkırdak hücrelerinde oksidatif stresin osteoartritin temel nedenlerinden biri olduğunu ve sorunun nötralize edilmesi için bir tedavinin durumu düzeltebileceğini düşündürmektedir. Araştırma ekibi, oksidatif stresi nötralize eden bir antioksidan olarak NAC kullanmaya karar verdi.

Araştırmacılar ANP32A oluşturamayan fareler yetiştirdiğinde, hayvanlar ciddi oranlarda osteoartrit geliştirdi. Ancak onları NAC ile tedavi etmek, eklemleri iyileştirdi ve kıkırdak hasarını sağlıklı kontrol hayvanlarında görülen seviyelere indirdi.

Araştırmacılara göre, osteoartritli kişilerde NAC, hasarın iyileşmesi için yeterli miktarda kıkırdağa ulaşamayabilir. Ekip bu sebeple, ANP32A'yı hızlandırma yollarını bulmaya odaklanmayı planlamaktadır. Osteoartritli kıkırdaktaki doğal düzeylerinin restorasyonu, oksidatif strese karşı daha iyi koruma sağlayabilir.

Elde edilen bulgular Science Translational Medicine dergisinde yayınlanmıştır ve osteoartritte oksidatif stresin önemi hakkında önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu veriler yeni tedavilerin geliştirilmesi için yol gösterici nitelikte olacaktır.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Frederique M. F. Cornelis et al. ANP32A regulates ATM expression and prevents oxidative stress in cartilage, brain, and bone, Science Translational Medicine  12 Sep 2018: Vol. 10, Issue 458, eaar8426 DOI: 10.1126/scitranslmed.aar8426

Prediyabetli Üç Yetişkinden Biri Artritli

12 Eylül 2019

Günümüzde yaklaşık olarak 54 milyon Amerikalı yetişkinin artritli ve yaklaşık 84 milyon ABD'li yetişkinin prediyabetli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, prediyabetli erişkinlerde artrit prevalansı bilinmemektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada, bu iki sağlık durumunun nasıl ilişkili olduğunu ve bunların fiziksel hareketsizlik ve obezite ile nasıl bağıntılı olduğunu anlamak amaçlandı. Araştırmacılar çalışmaları için, 2009'dan 2016'ya kadarki Ulusal Sağlık ve Beslenme Muayene Anketlerinden (NHANES) verileri incelediler. Veriler, açlık plazma glukoz ölçümü ve artrit verileri içeren 20 yaş ve üstü 10.179 erişkinden gelen bilgileri içeriyordu.

Yapılan incelemede araştırmacılar, prediyabetli yetişkinler arasında artritin yıllık düzeltilmemiş prevalansının %32,0 olduğunu veya bunun da tahminen 26 milyon insana denk geldiğini gördüler. Benzer şekilde, diyabetli yetişkinler arasında yıllık düzeltilmemiş artrit prevalansı %42,0’ydi ve bu da  yaklaşık 13 milyon kişiye denk geliyordu.

Artritli ve Diyabetli Hastaların Yarısı Obez ve Hareketsiz

Araştırmacılar, artrit prevalansının prediyabetli erişkinler ve diyabetli erişkinler arasında anlamlı olarak farklı olmadığını da buldular. Bununla birlikte prevalans, prediyabetli erişkinlerde, prediyabetsiz veya diyabetsizlere göre anlamlı derecede yüksekti. Hem prediyabet hem de artritli bireyler arasında boş zamanlardaki fiziksel hareketsizlik ve obezitenin düzeltilmemiş prevalans oranları ise sırasıyla %56,5 ve %50,1’di.

Araştırmacılar Amerika Birleşik Devletleri'nde prediyabetli 3 erişkinden yaklaşık 1 tanesinde artrit olduğunu belirttiler. Her iki durumda da kişilerin en az yarısı fiziksel olarak etkin olmadığını veya obeziteye sahip olduklarını, bunun da tip 2 diyabet riskini daha da arttırdığını aktardılar. Sonuçların, klinisyenlerin artrit hastaları arasında prediyabet kontrolü yapma ihtiyacını vurguladığını söylediler.

Sağlık hizmetleri ve halk sağlığı profesyonellerinin kanıta dayalı fiziksel aktivite müdahalelerini teşvik ederek fiziksel aktivitenin artrit spesifik sınırlamalarını aşabileceklerinin altını çizdiler. Klinisyenlerin, artritle ilgili fiziksel aktivite önündeki sınırlamaların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için kanıta dayalı artrit müdahalelerini kullanabileceklerini vurguladılar.

Ulusal Diyabet Önleme Programı'nın yaygınlaştırılmasının, artritli yetişkinler arasında tip 2 diyabet gelişme riskini potansiyel olarak azaltabileceğini ve artrit kaynaklı ağrılarını yönetmelerine yardımcı olabileceğini aktardılar.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Michelle Sandoval-Rosario et al. Prevalence of Arthritis Among Adults with Prediabetes and Arthritis-Specific Barriers to Important Interventions for Prediabetes — United States, 2009–2016, MMWR Morb Mortal Wkly Rep. November 9, 2018 / 67(44);1238–1241.

Çoğu İlaç Tedavisi Uzun Süreli Osteoartrit Ağrısını Kontrol Etmekte Başarısız

08 Ağustos 2019

Osteoartrit kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Bununla birlikte bu hastalığın tedavisinde kullanılan ajanlar çoğunlukla kısa süreli dönemler için incelenmektedir. Bu yüzden uzun dönem hastalık yönetimi için net olmayan öneriler ortaya çıkmaktadır.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, diz osteoartriti için kullanılan ilaçların randomize klinik çalışmalarından elde edilen bulguların uzun dönem (≥12 ay) takip sonuçlarını analiz ettiler. Araştırmacılar, başlangıçtaki ve mevcut olan en uzun tedavi ile 12 aylık veya daha uzun süreli takip (veya başlangıçtaki değişiklik) verilerini topladılar. Bayesian etkiler ağı meta analizi yaptılar.

Çalışmadaki birincil sonuç, diz ağrısındaki başlangıca göre olan ortalama değişimdi. İkincil sonuçlar fiziksel fonksiyon ve eklem yapısıydı (ikincisi eklem alanı daralması olarak radyolojik olarak ölçüldü). Standartlaştırılmış ortalama farklar (SMD'ler) ve %95 güven aralığı ile ortalama farklar (%95 CrIs)  hesaplandı. %95'lik CrI'ler boş değeri dışladığında bulgular ilişkilendirme olarak yorumlandı.

Veriler Yeterli Değil

Bilim insanları çalışmada ortalama yaş aralığının 55-70 yıl olduğu, yaklaşık %70’ini  kadınların oluşturduğu 22.037 hastayı içeren 47 randomize klinik çalışmayı incelediler. Randomize klinik çalışmalar; analjezikler, antioksidanlar, bifosfonatlar ve stronsiyum ranelat gibi kemik-etken maddeler, non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar, hyaluronik asit ve kortikosteroidler gibi eklem içi enjeksiyon ilaçları, osteoartritte glikozamin ve kondroitin sülfat gibi semptomatik yavaş etkili ilaçlar ve cindunistat ve sprifermin gibi onaylı hastalık modifiye edici ajanlar gibi ilaç kategorilerini içeriyordu. 31 müdahale ağrı, 13 müdahale fiziksel fonksiyon ve 16 müdahale eklem yapısı için incelenmişti. Araştırma süresi 1 ila 4 yıl arasında değişmekteydi. Nonsteroid antiinflamatuar ilaç selekoksib ve osteoartritte semptomatik yavaş etkili ilaç glukozamin sülfat için ağrıdaki azalma ile ilişki bulundu, ancak tüm ölçümlerde plaseboya karşı büyük belirsizlik vardı. Ağrı iyileşmesi ile ilişki, sadece 0 ile 100 arasında bir ölçekte ortalama fark kullanılarak analiz edildiğinde ve yüksek önyargı riski altında olan araştırmalar hariç tutulduğu durumlarda, glukozamin sülfat için önemli kaldı. Glukozamin sülfat, kondroitin sülfat ve stronsiyum ranelat için eklem alanı daralmasında iyileşme için ilişkiler bulundu.

Araştırmacılar yaptıkları sistematik derlemede ve diz osteoartritli hastaların çalışmalarının meta-analizinde ve en az 12 ay takipte, plasebo ile yapılan tüm karşılaştırmalarda ağrıdaki değişiklik için etki büyüklüğü tahminleri etrafında belirsizlik olduğunu belirttiler. Diz osteoartriti için ilaçların etkililiği konusundaki belirsizliği gidermek için daha büyük randomize klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu aktardılar.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Gregori et al. Association of Pharmacological Treatments With Long-term Pain Control in Patients With Knee Osteoarthritis, JAMA. 2018;320(24):2564-2579.

Nişastalı Yiyecekler Lupuslu Kişilerde Otoimmün Reaksiyonları Azaltabilir

18 Haziran 2019

Sistemik lupus eritematozus (SLE), bir kişinin bağışıklık sisteminin kendi bedenine saldırdığı bir hastalıktır. Hastalığın barsak bakterilerinden etkilenebildiğinden şüphelenilmektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, SLE'ye bağlı Toll benzeri reseptör 7 (TLR7) ilişkili fare modellerini kullanarak, barsak mikrobiyotasındaki diyet etkilerini incelediler. Farelerle yapılan deneylerde, bazı barsak bakterilerinin hastalığı şiddetlendirdiğini, ancak tüketilen dirençli nişastanın bu bakterilerin büyümelerini durdurabildiğini gösterdiler. Sağlıksız farelerin yüksek düzeyde laktobasil seviyesine sahip olması bu bakterinin lupus ile ilişkili olabileceğini düşündürdü.

Araştırmacılar, lupuslu farelerde bakterileri bağırsaklardan temizlemek için antibiyotik verdiler. Sonuçlar, bu farelerin daha sonra daha az şiddette otoimmün yanıtlara sahip olduklarını ve antibiyotik almayanlardan iki kat daha fazla hayatta kalma olasılıkları olduğunu ortaya koydu. İç organların kültürü ve 16S rDNA sekanslaması, farelerde L.Reuteri'nin TLR7'ye bağlı translokasyonu ve bir SLE hastası alt grubundaki Lactobasillus'un fekal zenginleşmesini gösterdi. L. reuteri kolonizasyonu, spesifik patojensiz ve gnotobiyotik koşullar altında otoimmün belirtileri kötüleştirdi, özellikle artan plazmasitoid dendritik hücreler (pDC'ler) ve interferon sinyalizasyonunu arttırdı. Bununla birlikte,  lupuslu fareler yedi ay boyunca dirençli nişasta ile beslendiğinde, nişasta L. reuteri'nin birikimi ve translokasyonunu, büyümesini inhibe eden kısa zincirli yağ asitleri ile baskıladı. Nişasta pDC'leri, interferon yolaklarını, organ tutulumunu ve mortaliteyi azalttı.

Lupuslu Farelerde Otoimmün Reaksiyonları Azaltıyor

Araştırmacılar, nişastanın lupus eğilimli konaklarda insan otoimmünitesinin patogenezinde yer alan interferon yolaklarını destekleyen bir patobiyotörü baskılayarak yararlı etkiler gösterdiğini belirttiler. Nişastalı yiyeceklerin, lupuslu insanlar için otoimmün reaksiyonları hafifletebileceğini düşündüler.  Araştırmacılar, bakterilerin lupuslu farelerin barsaklarına, karaciğerlerine ve dalaklarına da yayıldığını ve bunun sağlıklı farelerde normalde görülmediğini aktardılar. Bunun, lupusun barsaklara ek olarak birçok organda sistemik immün yanıtları içermesini açıklayabileceğini söylediler.

Lactobacillus’un sağlıklı insanlarda bulunması ve probiyotiklerde iyi bakteri olarak tanınmasından dolayı, hastalık ile ilişkili bir aday olarak ortaya çıkmasının şaşırtıcı olduğunu belirttiler.

Araştırmacılar, nişasta diyetinin insan hastalarına fayda sağlayıp sağlayamayacağının gösterilmediğini ve bundan sonra ki hedeflerinin bunu araştırmak olacağını aktardılar.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Zegarra-Ruiz DF, El Beidaq A, Iñiguez AJ, Lubrano Di Ricco M, Manfredo Vieira S, Ruff WE, Mubiru D, Fine RL, Sterpka J, Greiling TM, Dehner C, Kriegel MA. A Diet-Sensitive Commensal Lactobacillus Strain Mediates TLR7-Dependent Systemic Autoimmunity. Cell Host Microbe. 2019 Jan 9;25(1):113-127.e6.

Balık Yağı Artrit Tedavisinde Etkili mi?

28 Kasım 2017

Artrit, sık rastlanan ve engelliliğin önde gelen bir nedenidir. Artrit eklemleri enflamasyon yoluyla ya da kıkırdak dejenerasyonu yoluyla etkiler. Artritin, romatoid artrit (RA) ve osteoartrit olmak üzere iki yaygın tipi olup, her ikisi de eklem ağrısı, sertlik ve hareketlilik sorunlarına neden olabilir. RA, bağışıklık sistemindeki bir sorundan kaynaklanan enflamatuar bir eklem hastalığıdır. Osteoartrit ise eklem kıkırdağı ve kemikleri etkileyen dejeneratif bir durumdur. Morina balığı karaciğer yağı ve balık yağı, DHA (dokosaheksaenoik asit) ve EPA (eikozapentaenoik asit) olmak üzere iki tür omega-3 yağ asidi içerir. EPA ve DHA'nın enflamasyonu azalttığını gösterilmiştir. Yağ asitlerinin enflamasyonu azaltmada rolü, RA tedavisine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Balık yağının osteoartrit tedavisinde rol oynayıp oynamadığı araştırılmıştır.

2012 yılında yayınlanan bir incelemede , artrit tedavisi için balık yağının yararları ile ilgili yapılmış önceki çalışmalar incelenmiştir. Özellikle, eklem şişlik ve ağrıların azaltılmasında EPA ve DHA'nın rolü araştırılmıştır. Çalışmada, deniz kaynaklı EPA ve DHA'nın eklem şişliği ve ağrı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteren tutarlı kanıtlar ortaya koymuştur.  Ayrıca, bu omega-3 yağ asitlerinin, RA'nın başka bir semptomu olan eklemlerde sabah sertliğinin iyileşmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. 2016'da yapılan bir araştırmada ise, günlük omega-3 takviyesinin RA üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ve analjezik ilaç ihtiyacını azalttığı bulunmuştur. Mevcut bilimsel kanıtların 2015 yılındaki incelemesine göre, çok sayıda hayvan çalışmaları, balık yağının osteoartrit için bir tedavi olarak umut vaat ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, incelemede balık yağının insanlarda osteoartrit için etkili bir tedavi olup olmadığının kesin olarak söylenebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır. Balık yağı, kan dolaşımında bulunan bazı yağları azaltmaya ve kan basıncını düşürmeye de yardımcı olabilir. Ayrıca, depresyon tedavisinde anti-depresanların yanında iyi çalıştığı bulunmuştur.

Balık Yağında Ne Var?

Temel Omega 3'leri elde etmenin en iyi yolu, soğuk su yağlı balığı yemektir. Balık yağı, uskumru, ton balığı, ringa balığı, somon, morina balığı karaciğeri gibi yağlı balıklardan yapılan bir diyet ekidir. Ayrıca, demir, kalsiyum, vitaminler B, A ve D de dahil olmak üzere az miktarda vitamin ve mineral içerir. Balık yağı, yalnızca preslenmiş morina karaciğerlerinden gelen yağ içeren morina karaciğeri yağından farklıdır. Morina balığı karaciğer yağı A ve D vitamini balık yağı yerine çok daha yüksek miktarda içerir. Bu vitaminler genellikle sağlıklıdır, ancak büyük miktarlarda tüketildiğinde zararlı olabilir. Artrit için balık yağı veya morina karaciğeri yağı kullanan insanlar, faydalı olabilmesi için yeterli miktarda omega-3 yağ asidi kazanmak için büyük miktarlarda ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, zararlı A ve D vitamini seviyelerine girmeden büyük dozlar tüketebileceğinden, morina karaciğeri yağı yerine balık yağı omega-3'ün daha iyi bir kaynağıdır.

Artrit Vakfı, Hem RA hem de osteoartrit için, günde iki kez 2,6 grama kadar balık yağı önermektedir. En fazla yararı elde etmek için, EPA ve DHA'nın aktif içeriklerinin en az % 30'unu içermesi önemlidir.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

  • About arthritis. (n.d.). Retrieved from http://www.arthritis.org/about-arthritis/
  • Best fish for arthritis. (n.d.). Retrieved from http://www.arthritis.org/living-with-arthritis/arthritis-diet/best-foods-for-arthritis/best-fish-for-arthritis.php
  • Boe, C., & Vangsness, C. T. (2015, July). Fish oil and osteoarthritis: Current evidence. American Journal of Orthopedics, 44(7), 302–305. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26161757
  • Fish oil. (n.d.). Retrieved from http://www.arthritis.org/living-with-arthritis/treatments/natural/supplements-herbs/guide/fish-oil.php
  • Miles, E. A., & Calder, P. C. (2012, June). Influence of marine n-3 polyunsaturated fatty acids on immune function and a systematic review of their effects on clinical outcomes in rheumatoid arthritis. British Journal of Nutrition, 107(Suppl 2), S171–S184. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591891
  • Rajaei, E., Mowla, K., Ghorbani, A., Bahadoram, S., Bahadoram, M., &, Dargahi-Malamir, M. (2016, July). The effect of omega-3 fatty acids in patients with active rheumatoid arthritis receiving DMARDs therapy: Double-blind randomized controlled trial. Global Journal of Health Science, 8(7), 18–25. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4965662/

Juvenil İdiyopatik Artritte Zihinsel Sağlık ve Adaptasyon

22 Haziran 2017

Çocuklardan ve ebeveynlerinden edinilen bilgiler, çocuklukta sağlık ilişkili yaşam kalitesinin (İKGÇ) değerlendirilmesinde önemlidir. Juvenil idiopatik artrit (JIA) ve tedavisi, bu hastalığa sahip ergenlere ve ailelerine birçok zorluk getirmektedir. Meta analizlerin sonuçlarına ve aile raporlarına göre, kronik artritli çocukların ve ergenlerin kontrol grubuna kıyasla psikolojik uyum sorunları yaşama olasılıklarının daha yüksektir. Adaptasyon sorunları ve semptomları içselleştirme ile ilgili sorunlar özellikle artritli çocukları etkilemektedir ve bu patern pediatrik kronik hastalıkta psikolojik adaptasyonun epidemiyolojik araştırma ve literatür incelemelerinin bulguları tarafından da desteklenmektedir. Bununla birlikte, artritli ergenlerin, kontrol grubuna kıyasla yoksul benlik kavramı veya özsaygı sorunları için daha yüksek bir riskle karşı karşıya kaldıkları görülmemiştir. Ebeveynlerin neredeyse üçte ikisi orta-şiddetli zorluklarla karşılaştıklarını belirtseler de, ebeveynlerin JİA'ya nasıl adaptasyon sağladıkları gözden kaçırılmıştır. Ebeveynler, JIA'ya adaptasyon sürecinde yer alır ve annenin adaptasyonu, evlilik ve aile uyumu, aile desteği ve kaynaşma gibi çocuğun ailevi özellikleri, çocuğun JİA'ya ne kadar uyum sağladığını etkilemektedir.

Polonya’dan araştırmacılar, JIA’da zihinsel sağlık ve adaptasyonu ve ebeveynler ile ergen raporları arasında ki uyum düzeyini ölçmek amacıyla bir çalışma yaptılar. Araştırmacılar öncelikle, “Polish-language Pediatric Outcomes Data Collection Instrument” (PODCI) anketinin psikometrik özelliklerini, “Adolescent Outcomes Questionnaire” (ADQ) hasta-raporunda ve ADQ ebeveyn raporunda analiz ettiler. JIA’da disfonksiyonu derecelendirmede, ebeveynler ve ergenler arasındaki uyuşma düzeyini ve hastaların JIA'ya ve hastalığa ilişkin psikolojik adaptasyon ve sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelediler.

Çalışmaya JIA tanılı, 11-18 yaş arasındaki 26 ergen ile 26 ebeveyni dahil ettiler. Hastalık gidişatı 12 ergende pausiartiküler ve 14 ergende poliartiküler (n = 14,% 53.8) olarak sınıflandırıldı. Katılımcılara, PODCI (hasta ve ebeveyn raporlarını) iki defa ve bir defa da Strengths and Difficulties Questionnaire-25 'i (SDQ-25) uygulandı. PODCI normatif puanlarına ilişkin sonuçların dağılımını göz önünde bulundurarak, Küresel İşlevsellik Ölçeği'nde anne-babaların % 73,1'nin ve hastaların % 69,2'sinin skoru 50'nin altındaydı. Bu oran, genel sağlıklı nüfus ortalamasında düşüktü. Ebeveyn raporunda SDQ-25'in toplam puanı 11,86'ya ve hasta raporunun puanı 11,23'e eşitti. Çalışma grupları PODCI veya SDQ-25 sonuçlarına göre önemli ölçüde farklılık göstermedi. JIA'lı ebeveynler ve ergenler, hastaların sağlığı konusunda çok benzer algılamaya sahipti. Hastalık şiddeti ve hastanın yaşı arttıkça daha büyük farklar ortaya çıkıyordu.

Araştırmacılar, PODCI'nin Polonya versiyonunda, Küresel İşlevsellik Ölçeği'nin iç tutarlılığının, güvenilirliğinin doğrulandığını ve bu nedenle anketin bu grupta önemli sorunlar bildiren hastaların tanımlanmasına yardımcı olabileceğini belirttiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Misterska E, Kaminiarczyk-Pyzałka D, Adamczak K, Adamczyk KA, Niedziela M, Głowacki M, et al. Mental health and adjustment to juvenile idiopathic arthritis: Level of agreement between parent and adolescent reports according to Strengths and Difficulties Questionnaire and Adolescent Outcomes Questionnaire. PLoS ONE 12(3): e0173768.

Antibiyotik Kullanımı Jüvenil Artrit Gelişme Riskini Arttırıyor mu?

04 Aralık 2015

Rutgers Üniversitesinden bir gurup araştırmacının yaptığı çalışmada, aynı yaş gurubunda iki kez antibiyotik kullanan çocuklarda, antibiyotik kullanmayanlara göre juvenil artrit gelişme riski arttığını görüldü.. Antibiyotik kullanımı ne kadar fazla olursa riskte o kadar artıyor ve antibiyotik alımından sonraki bir yıl boyunca en riskli süre oluyor.

En son Amerikan Hastalık Kontrol ve Koruma (Centers for Disease Control and Prevention)  istatistiklerine göre yılda 4.300- 9.700 arasında, 16 yaşının altında çocuk juvenil artrit tanısı alıyor. Genetik nedenlerin hastaların sadece dörtte birinde görülmesi,  çevresel etmenlerinde hastalığın başlamasında önemli bir rol oynadığını işaret ediyor. Daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarına göre çocukların dörtte birine antibiyotik kullandırıldığı, bu antibiyotiklerin yarısının akut solunum yolu enfeksiyonları için ve muhtemelen gereksiz yere verildiği anlaşılıyor. Araştırmacılar yaptıkları çalışma ile gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak için muhtemel bir sebep daha ortaya koyduklarını söylüyorlar.

Araştırmacılar bu çalışmaya 2014 yılında, daha önce yapılan çalışmalarda antibiyotik kullanımının enflamatuar bağırsak hastalıkları dahil diğer kronik hastalıkların gelişiminde predispozan faktör olabileceğinin ortaya konmasından yola çıkarak başladıklarını söylüyorlar. Bağırsaklarda ve diğer yerlerde ki mikrobiyal kolonilerin bozulmasının yetişkinlerde ki romatoid artrit dahil diğer otoimmün enflamatuar hastalıklarla ilişkili olduğu düşünülüyor. Antibiyotiklerin de insanlarda en iyi bilinen mikrobiyal kolonileri bozucu faktörler olduğunu belirtiliyor.

Araştırmacılar İngiltere’de 11 milyon insanın bilgilerinin bulunduğu veri tabanı The Health Improvement Network (THIN)’i  kullanarak, yeni tanı almış jüvenil artritli çocuklarla yaş ve cinsiyeti de dikkate alarak kontrol grubuyla karşılaştırdılar. 152si jüvenil artrit tanılı kabaca 450.000 çocuğun diğer otoimmün durumları, geçirilmiş enfeksiyonlar, antibiyotik kullanımı gibi bilgilerini inceleyip jüvenil artrit gelişimi ile ilişkisini araştırdılar. İncelemeleri sırasında üst solunum yolu enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi alan çocuklarda tedavi almamışlara göre daha sık artrit geliştiğini gördüler. Ayrıca antiviral ya da antifungal tedavilerle jüvenil artrit gelişimi arasında ilişki olmadığını saptadılar. Sadece antibakteriyel ilaçlar ile jüvenil artrit arasında bir bağlantı olduğunu buldular.

Araştırmacılar bunun, çok ciddi ve potansiyel sakat bırakıcı hastalıkların etiyolojisinin aydınlatılmasında oldukça önemli bir ipucu gibi göründüğünü ve eğer kanıtlanırsa hastalıklarda korunmayı sağlamanın mümkün olabileceğini söylediler.

Araştırmacılar, jüvenil artritli çocukların ciddi enfeksiyonlara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu çünkü immün sistemlerinin yeterince koruyamadığını belirttiler. Jüvenil artrit tanısı almadan öncede bu anormal immün sistemin çocukları ciddi enfeksiyonlara yakalanmaya daha elverişli hale getirdiğini gördüklerini de eklediler. Hipotezlerine göre, antibiyotik kullanımının jüvenil artrit gelişiminde bir sebepten çok anormal immünite için belirleyici bir faktör olduğunun düşünülebileceğini, çoğu çocuğun antibiyotik kullandığı halde 1.000 çocuktan sadece bir tanesinde artrit geliştiğini belirttiler. Antibiyotik kullanımının artrit gelişimine katkısının olduğunun ama tek faktör olmadığını düşündüklerini söylediler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

 Rutgers University. "Antibiotic exposure could increase the risk of juvenile arthritis: Findings may offer another reason to judiciously prescribe antibiotics to children." ScienceDaily. ScienceDaily, 20 July 2015

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image