Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

EULAR (the European League Against Rheumatism Annual Congress) 2016’da sunulan 9,000’den fazla hasta üzerinde yapılan bir çalışmada juvenil idiyopatik artrite (JİA) sahip hastalarda Tip 1 diyabetin normal popülasyona göre dikkat çekici şekilde daha sık görüldüğü raporlanmıştır. Araştırmacılar bu iki hastalık arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasının yeni önleyici ve tedavi edici uygulamaların geliştirilebilmesine olanak sağlayacağını belittiler.

JİA çocukluk çağında en sık rastlanılan kronik romatolojik hastalıktır ve her 100,000 çocuktan 20-150’si bu hastalıktan etkilenmektedir. Hastalık sinoviyal eklemlerde sebebi bilinmeyen kronik enflamasyon ile karakterizedir. 1 yaş gibi erken yaşlarda bile başlayabilir ve en az 6 hafta sürer. JİA’da eklemlerde ağrı, şişlik ve sertlik ile bazen kızarıklık ve ısı artışı mevcuttur. Tedavisindeki gelişmelere rağmen; JİA, çocukların okuldan uzak kalmasına ve fiziksel aktivitelere katılmada zorluklar yaşamalarına neden olmaktadır.

Geçen birkaç yılda farklı otoimmün hastalıkların gelişiminde rol oynadığı düşünülen ‘hassasiyet’ genlerinin anlaşılmasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Otoimmün hastalıkların klinikleri arasında farklılıklar olmasına rağmen belli bir dizi genetik risk faktörünü paylaştıkları net şekilde anlaşılmıştır. Bu yüzdende JİA hastalığına sahip çocuklarda diğer otoimmün hastalıkların gelişme olasılığı da daha yüksektir.

Araştırmacılar Tip 1 diyabete sahip çocuklarda genel popülasyona göre JİA prevalansında gözle görülür bir artışın mevcut olduğuna ve JİA hastalığına sahip çocuklarda da Tip 1 diyabetin daha sık meydana geldiğine dikkat çektiler. Bir sonraki adımın bu iki hastalıkla bağlantılı faktörleri ve mekanizmaları ayrıntılı şekilde ortaya koymak ve bu bulguların faklı çevresel ve genetik faktörlerin rol oynadığı diğer coğrafik bölgelerde de kullanılabilir olup olmadığını anlamak olduğunu belirttiler.

Araştırmacılar çalışmalarına ortalama yaşları 12 olan ve ortalama hastalık süreleri 4,5 yıl olan, Alman Ulusal Pediatrik Romatolojik Veri Tabanından (NPRD) 2012-2013 yılları arasında kayıtlı 9,359 hastayı dahil ettiler. Bu çocukların 50’sinde %0,5 prevalansında eşdeğer olacak şekilde, Tip 1 diyabet tanısı mevcuttu. Genel popülasyonda yaş ve cinsiyet uyumlu örneklerle karşılaştırıldığında JİA hastaları arasında diyabet prevalansının dikkat çekici şekilde daha yüksek olduğunu gördüler. Kontroller ile karşılaştırıldığında JİA hastaları arasında diyabet prevalansı yaklaşık 2 katıydı. Hastaların yarısından fazlasında diyabet JİA’dan önce gelişmişti. Diyabet başlama yaşı JİA başlama yaşından ortalama 5 yıl daha önceydi. Tip 1 diyabetten önce JİA başlayan hastalarda ise diyabet ortalama 3 yıl sonra başlangıçlıydı. Bu hastaların büyük çoğunluğunda diyabet başlamadan önce hastalık modifiye edici anti-romatizmal ilaç (DMARD) kullanımı yoktu. Tip 1 diyabete de sahip JİA hastalarında diyabet olmayanlara göre hastalık şiddetinde dikkat çekici bir farklılık gözlenmedi.

Medikaynak Referanslar

Clement et al. Autoimmune response to transthyretin in juvenile idiopathic arthritis. JCI Insight, 2016; 1 (2)

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler