Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Erkek ve kadın hekimlerin tıbbı farklı şekilde uyguladıklarına dair bir takım örnekler vardır. Literatür, kadın doktorların erkek doktorlara göre klinik kılavuzlara daha fazla uyduklarını, koruyucu-önleyici yaklaşımı daha sık sağladıklarını, daha hasta merkezli iletişim kullandıklarını, standartlaştırılmış muayenelerde iyi veya daha iyi performans gösterdiklerini ve hastalarına daha fazla psikolojik danışma sağladıklarını gösteriyor.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan araştırmacılar yaptıkları yeni bir çalışmada, erkek ya da kadın hekimler tarafından tedavi edilen hastalar arasında mortalite ve remisyon oranları açısından fark olup olmadığını araştırdılar.

Araştırmacılar 1 Ocak 2011-31 Aralık 2014 tarihleri arasında bir genel dahiliyeci tarafından muayene edilen, sağlık durumu nedeniyle hastaneye yatırılan, 65 yaş ve üstü, Medicare ücretli yararlanıcılarının % 20'lik rastgele bir örneğini analiz ettiler. Hasta ve hekim özellikleri ve hastane sabit etkilerine (Aynı hastanedeki kadın ve erkek hekimlerin etkin bir şekilde karşılaştırılması) göre düzeltilmiş, hekim cinsiyeti ve 30 günlük mortalite ve tekrar yatış oranları arasındaki ilişkiyi araştırdılar. Duyarlılık analizlerinde, hekimlerin özel çalışma programlarını baz alarak makul yarı-rastgele seçilen hekimlerin hastaları arasından, sadece hastaneye yatan hastalara odaklı hekimleri analiz ettiler. Ayrıca, spesifik durumlara veya hastalığın şiddetine göre, hasta sonuçlarında farklılıklar olup olmadığını araştırdılar.

Araştırmacılar 30 günlük mortalite analizi için ortalama yaşları 80,2 olan, 621.412’si erkek ve 961.616’sı kadın toplam 1.583.028 hastaneye yatışı kullandılar. Yeniden kabul analizleri için ortalama yaşları 80,1 olan, 602,115 erkek ve 938,682’si kadın toplam 1.540.797 hastaneye yatışı kullandılar. Potansiyel eşlik eden faktörleri hesaba kattıklarında, kadın doktorlar tarafından tedavi edilen hastaların, erkek hekimler tarafından tedavi edilenlere göre daha düşük 30 günlük mortalite ve daha düşük 30 günlük tekrar yatış oranlarına sahip olduklarını gördüler. Bu farklılık 8 yaygın medikal durum ve farklı hastalık şiddetleri için geçerliydi.

Araştırmacılar çalışmalarında elde ettikleri bulguların, bu konuda yapılmış daha önceki çalışmalarda da önerildiği gibi, kadın ve erkek hekimlerin uygulama modellerindeki farklılıkların, hasta sonuçları için önemli klinik sonuçları olabileceğini düşündürdüğünü belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Yusuke Tsugawa, MD, MPH, PhD1,2; Anupam B. Jena, MD, PhD3,4,5; Jose F. Figueroa, MD, MPH1,2; et al. Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for Medicare Patients Treated by Male vs Female Physicians, JAMA Intern Med. 2016 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler