Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İnsan böbrek transplantasyonunda verici ve alıcının cinsiyetinin, farklı kısa ve uzun dönem allogreft sağ kalımı ile ilişkili olduğu raporlanmıştır. Cinsiyete bağlı farklılıklar, vericinin alıcı boyutu uyumsuzluğuna ve H-Y minör doku uyumuna maruz kalmayla ilişkilidir. Bununla birlikte, boyut ve immün aracılı etkiler üzerine odaklanıldığından, cinsiyet ile iskemik-reperfüzyon hasarı (IRI) arasındaki ilişki göz ardı edilmektedir. Bazı laboratuvar hayvan modellerinde IRI'ye toleransta cinsel dimorfizm varlığı gösterilmiştir. Genel olarak, kadın cinsiyetin erkek cinsiyetine göre, IRI'yı daha kolay tolere ettiği veya koruma sağladığı üzerinde fikir birliği vardır. Araştırmalar, östrojen ve testosteronun, oksidatif çöpçüler, HSP veya diğer mediyatörlerin farklı ekspresyonu yoluyla iskeminin intrinsik doku toleransına etkileri üzerine odaklanmıştır. IRI toleransındaki cinsiyet farklılıkları hayvanda kabul edilirken, insan böbrek nakline ait mevcut veriler yetersizdir. IRI toleransını sağlamak için hormonal manipülasyon kullanma yönünde önemli girişimler mevcuttur.

Amerika’dan araştırmacılar, erkek donörden-kadın alıcıya, erkek donörden-erkek alıcıya, dişi donörden- erkek alıcıya, dişi donörden-dişi alıcıya olacak şekilde böbrek transplantasyonu yapılan farelerde, hormonal ortamdaki değişikliğin IRI toleransını değiştirip değiştirmediğini değerlendirdiler. Erkek donörlerden transplantasyon yapıldığı durumda bile, dişilerde daha az renal IRI yaşandığını tespit ettiler. Östrojen ile tedavi edilen dişilerin, tedavi edilmemiş dişi farelerden daha iyi IRI toleransına sahip olduğunu da gözlemlediler. Erkek farelere östrojen uygulandığında, muhtemelen testosteronun olumsuz etkisi nedeniyle, östrojen tedavisine olumlu yanıt vermediklerini fakat testosteron eksikliği olan, kısırlaştırılmış erkek farelerin östrojen tedavisi ile yararlı etkiler gördüğünü gördüler. Araştırmacılar aynı zamanda, kadavradan böbrek nakli yapılan hastalarda, cinsiyet ve gecikmiş greft fonksiyonu (DGF) arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için, Organ Paylaşımı Ulusal Ağın’nın (UNOS) verilerini incelediler. Böbrek alıcılarını 1997'den 2011'e kadar değerlendiren araştırmacılar, hem kadın hem de erkek hastalarda transplantasyondan sonraki ilk haftada DGF’yi araştırdılar. Bu hastalarda IRI'nin ortaya çıkmasının, kadın alıcıların daha az gecikmiş greft fonksiyonu yaşadığına dair daha önceki bulguları desteklediğini ve bu etkinin alıcıların vücut boyutlarındaki farklılıklar ile açıklanmadığını gözlemlediler. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçların, cinsiyetin fare ve insanlardaki böbrek IRI toleransını etkilediğini ve östrojen uygulamasının iskemi toleransını klinik olarak iyileştirmek için terapötik bir müdahale olarak potansiyele sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

David D. Aufhauser, Zhonglin Wang, Douglas R. Murken, Tricia R. Bhatti, Yanfeng Wang, Guanghui Ge, Robert R. Redfield, Peter L. Abt, Liqing Wang, Nikolaos Svoronos, Arwin Thomasson, Peter P. Reese, Wayne W. Hancock, Matthew H. Levine. Improved renal ischemia tolerance in females influences kidney transplantation outcomes. Journal of Clinical Investigation, 2016.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler