Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Bir halk sağlığı salgını olarak kabul edilen kısa uyku süresi, olumsuz sağlık sonuçları ile ilişkilidir. Ancak bu durum ile uyku ve kemik sağlığı arasındaki ilişki hakkında çok az şey bilinmektedir.

Bu konuyu açıklığa kavuşturmayı hedefleyen bir grup araştırmacı olağan uyku davranışı ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve osteoporoz ilişkilerini incelediler. Çalışmaya Kadın Sağlığı Girişimi'nden dahil edilen 11.084 postmenopozal kadın örneğinde (WHI; ort. Yaş 63.3 yıl, SD = 7.4), kendinden rapor edilen normal uyku saatleri ve uyku kalitesi (WHI Uykusuzluk Derecesi) ile ilgili kesitsel bir çalışma gerçekleştirildi. Skorlar, lineer regresyon modelleri kullanarak tüm vücut, total kalça, femur boynu ve omurga kemik mineral yoğunluğu ile hesaplandı. Ayrıca uyku süresi ve kalitesinin çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi (DXA) ile tanımlanmış düşük kemik kütlesi (T-skoru <-2.5 ila <-1) ve osteoporoz (T-skoru ≤ -2.5) ile multinomiyal kullanımı arasındaki ilişki de incelendi. Yaş, çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi, ırk, menopoz semptomları, eğitim, sigara içme, fiziksel aktivite, vücut kitle indeksi, alkol kullanımı, fiziksel fonksiyon ve uyku ilacı kullanımı için ayarlandı.

Ez Az 7 Saat Uyku

Sonuçlar incelendiğinde düzeltilmiş lineer regresyon modellerinde, gece 5 saat veya daha az uyuduğunu bildiren kadınlar, gece 7 saat uyuduklarını bildiren kadınlara kıyasla dört bölgede de ortalama 0.012 ila 0.018 g/cm2 arasında daha düşük kemik mineral yoğunluğuna sahipti. Düzeltilmiş çok terimli modellerde, gecelik 5 saat veya daha az bildiren kadınların kalça kemiği ve kalça osteoporozu olasılığı daha yüksekti ([OR] = 1.22;% 95 güven aralığı [CI] 1.03-1.45 ve 1.63; 1.15- 2.31). Omurga kemik mineral yoğunluğu için benzer bir örüntü gözlemlendi. Burada gece 5 saat veya daha az olan kadınlar daha yüksek osteoporoz oranlarına sahipti (ayarlanmış OR = 1.28;% 95 CI 1.02-1.60). Uyku kalitesi ve çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi- kemik mineral yoğunluğu ilişkileri istatistiksel öneme ulaşamadı. Kısa uyku süresi düşük kemik mineral yoğunluğu ve daha yüksek osteoporoz riski ile ilişkiliydi. Araştırmacılar, uyku süresinin kemik sağlığı üzerindeki kesitsel etkilerini doğrulamak ve ilişkili mekanizmaları araştırmak için uzunlamasına çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Uzmanlar yaptıkları çalışmanın, uykunun kemik sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ve kötü uykunun olumsuz sağlık etkileri listesine eklenebileceğini belirttiler. Bu çalışmanın fiziksel ve zihinsel sağlık için gecelik önerilen 7 veya daha fazla saat uyku için çaba göstermenin bir hatırlatıcısı olmasını umduklarını söyleyen araştırmacılar, daha az uyumanın, kemiklerin yeniden şekillenmesinin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi engelleyebileceğini ileri sürdüler.

Medikaynak Referanslar

Ochs-Balcom HM, Hovey KM, Andrews C, et al. Short Sleep Is Associated With Low Bone Mineral Density and Osteoporosis in the Women's Health Initiative [published online ahead of print, 2019 Nov 6]. J Bone Miner Res. 2019;10.1002/jbmr.3879. doi:10.1002/jbmr.3879

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler