Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yağ oksidasyonu egzersiz sırasında artar. Egzersiz yoğunluğu, egzersiz süresi, egzersiz durumu, beslenme durumu ve cinsiyet egzersiz sırasında yağ oksidasyonunu etkileyen faktörlerdir. Egzersiz sırasındaki yağ oksidasyonunun, emilim sonrası bir aşamada yapılan ılımlı yoğunlukta uzun süreli egzersiz ile artması ve eğitilmiş bireylerde ve kadınlarda daha fazla olması beklenmektedir. Egzersizin, vücut ağırlığı düzenlemesi üzerindeki etkilerini anlamak için, egzersiz sonrası nekahet dönemindeki enerji metabolizması üzerindeki etkisi de göz önüne alınmalıdır. Deneysel tasarımda planlanan egzersizin, enerji dengeli bir durumda 24 saat boyunca yağ oksidasyonu üzerindeki etkisini değerlendiren çalışmalar yapılmıştır ve enerji dengeli bir durum elde etmek için enerji alımında bir artışın eşlik ettiği gözlenmiştir. Literatürdeki fikir birliği, egzersiz yoğunluğundaki farklılıkların, 24 saatlik yağ oksidasyonunu belirlemede çok az rol oynadığını belirtmektedir.

Egzersizin 24 saatlik yağ oksidasyonu üzerindeki etkisi, uygulandığı zamanla ilişkilidir. Postprandiyal bir durumda yapılan egzersiz, erkek ve kadınların 24 saatlik yağ oksidasyonunu arttırmaz. Bunun tersine, kahvaltı öncesi postabsorptif bir durumda egzersiz uygulanan erkek deneklerde, sedatif kontrol ve kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeğinden sonra yapılan egzersiz araştırmaları ile karşılaştırıldığında, 24 saatlik yağ oksidasyonun arttığı gösterilmiştir. Postabsorptif bir durumda yapılan egzersizin bayan denekler üzerindeki etkisini değerlendiren az sayıda çalışma mevcuttur. Japonya’dan araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmada, postabsorptif dönemde egzersizin kadınlarda 24 saat yağ oksidasyonunu artırıp arttırmadığını belirlemek amaçlandı. Araştırmacılar, kahvaltı öncesi 60 dakikalık bir egzersiz seansı ya da sedanter kontrol durumundaki deneklerde 24 saatlik dolaylı kalorimetri gerçekleştirdiler. Her iki deneysel çalışmayı da 24 saat boyunca enerji dengeli olacak şekilde tasarladılar.

Çalışmada, sedanter kalmış ya da kahvaltı öncesi % 50 oranında 60 dakika egzersiz yapmış dokuz genç kadın denek kullanılarak 24 saat boyunca dolaylı kalorimetre ölçümüne katıldı. Egzersiz, deneklerin iki çalışma için 24 saat boyunca benzer bir enerji dengesi durumunda olmasını sağlamak için enerji alımı artışını beraberinde getirdi. Araştırmacılar, sedanter durumla karşılaştırıldığında, kahvaltıdan önce yapılan egzersizin, 24 saat yağ oksidasyonunu artırdığını gördüler. Göreceli enerji dengesinin süreci, kahvaltıdan önce görülen geçici negatif enerji dengesine sahip gruplar arasında farklılık gösteriyordu. 24 saatlik kalorimetri sırasında görülen bağıl enerji dengesinin en düşük değerleri, yani geçici enerji açığı, egzersiz grubunda sedanter gruba göre daha fazlaydı. Karbonhidrat dengesindeki geçici açık kahvaltı öncesi de gözlemlendi ve açık büyüklüğü, egzersiz grubunda sedanter gruba göre karşılaştırıldığında daha fazla bulundu.

Medikaynak Referanslar

Kaito Iwayama, Ryosuke Kawabuchi, Yoshiharu Nabekura, Reiko Kurihara, Insung Park, Masashi Kobayashi, Hitomi Ogata, Momoko Kayaba, Naomi Omi, Makoto Satoh, Kumpei Tokuyama. Exercise before breakfast increases 24-h fat oxidation in female subjects, PLoS ONE 12(7): e0180472.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler