Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fiziksel zindelik, kalp hastalığı, bilinç, mortalite ve genel olarak iyi olma hissi dahil olmak üzere bir dizi temel sağlık parametresi ile ilişkilidir. Singapur'da yapılan yeni bir çalışma, fiziksel performans ile zihinsel sağlık ve duygular arasında bağlantı kurdu ve böylelikle orta yaştaki kadınlarda zayıf üst ve alt vücut zindeliğinin ciddi depresyon ve anksiyeteye neden olabileceğini gösterdi. Çalışmada özellikle objektif olarak ölçülen fiziksel performansın bu konudaki potansiyel rolüne odaklanıldı.

Çalışma kapsamında rutin jinekolojik bakıma katılan 45-69 yaş arası sağlıklı kadınların sosyodemografik özellikleri, üreme sağlığı, menopoz durumu, tıbbi öyküleri, yaşam tarzı seçimleri, fiziksel aktiviteleri ve fiziksel performansları toplandı. Çalışmada depresif belirtiler, Genel Anksiyete Bozukluğu Ölçeği (GAD-7) ile Depresyon Ölçeği Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi (CES-D) ve anksiyete belirtileri kullanılarak değerlendirildi. Üst vücut fiziksel performans gücü ile değerlendirildi ve düşük vücut fiziksel performansı Kısa Fiziksel Performans Bataryası ile değerlendirildi. Çalışılan risk faktörleri ile depresyon ve/veya anksiyete arasındaki sırasıyla ham ve düzeltilmiş ilişkileri değerlendirmek için ki-kare testleri ve çok değişkenli modeller kullanıldı. Çalışmadaki ana sonuç ölçütleri CES-D'de ≥16 olan yüksek depresif semptomlar ve / veya GAD-7 skorunda> 10 dan yüksek anksiyete semptomları idi.

Daha Az Zindelik, Daha Çok Anksiyete

Çalışmada 1.159 kadından (ort. Yaş 56.3 ± 6.2) 181'inin (% 15.9) depresif ve/veya anksiyete belirtileri olduğu tespit edildi. Sonuçlara göre zayıf üst gövde gücü ve zayıf alt gövde gücü (tekrarlanan sandalye standı testini tamamlamak için daha uzun süre), yüksek depresif ve / veya anksiyete semptomları ile ilişkiliydi (düzeltilmiş oran oranı [aOR], 1.68;% 95 CI, 1.18-2.40 ) ve (aOR, 1.33;% 95 CI, 1.09-1.63).

Zayıf üst ve alt vücut fiziksel performansları, orta yaş Singapurlu kadınlarda depresif ve endişe semptomlarıyla ilişkiliydi. Araştırmacılar orta yaştaki kadınlarda fiziksel performansı artıran egzersizlerin güçlendirilmesinin depresif ve endişe semptomlarını azaltmaya yardımcı olup olmayacağını belirlemek için gelecek yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu söylediler.

Medikaynak Referanslar

Ganasarajah S et al. Objective measures of physical performance associated with depression and/or anxiety in midlife Singaporean women. Menopause. 2019 Jun 3.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler