Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir çalışma mekanik pıhtı çıkarılması yolu ile tedavi edilen şiddetli inme hastalarının yaklaşık üçte birinin üç ay sonra işlerine devam ettiğini saptadı. Erkeklere kıyasla kadınların şiddetli bir inmeden üç ay sonra işe dönme olasılıkları yaklaşık yarısı kadardı. Şiddetli bir inme sonrası hem erkeklerde hem de kadınlarda işe geri dönme olasılığı, mekanik pıhtı çıkarılması ve pıhtı çözücü ilaç tedavisi kombinasyonu ile tek başına mekanik pıhtı çıkarılma tedavisine göre daha yüksekti.

Büyük bir kan damarındaki tıkanıklıktan kaynaklanan inme, şiddetli inme ve fonksiyon kaybı potansiyelinin bir göstergesidir, bu da insanların işe geri dönme olasılığını azaltır. Amerikan Kalp Derneği verilerine göre iskemik inme Amerika Birleşik Devletleri'ndeki inmelerin %87'sini oluştururken, büyük damar tıkanıklıkları iskemik inmelerin yalnızca %24-%46'sını oluşturmaktadır.

Endovasküler tedavi (mekanik pıhtı çıkarılması) ve pıhtı çözücü ilaçlar artık şiddetli inmede kullanılan standart tedavilerdir. Endovasküler tedavide bir beyin damarını tıkayan bir pıhtıyı mekanik olarak çıkarmak için bacaktaki bir damardan ince bir kateter geçirilir. 2018'de, Amerikan Kalp Derneği inme tedavisi kılavuzları, belirli inme hastalarında fonksiyonel iyileşme olasılığını arttırmak için endovasküler tedaviyi önermek üzere güncellendi.

Araştırmanın başyazarı nörolog Marianne Hahn 'Şiddetli bir felçten sonra işe geri dönülmesi başarılı bir rehabilitasyonun göstergesidir. İnme öncesindeki günlük yaşam aktivitelerine devam edebilmek daha iyi bir yaşam kalitesi ile ilişkilidir. İşe dönüş çalışmalarının çoğunun aksine biz yalnızca mekanik pıhtı çıkarılması yoluyla tedavi edilen hastalardan oluşan büyük bir kohort ile çalıştık; bu hastalar ciddi ve kalıcı bozukluk riski yüksek olan bir hasta alt grubunu oluşturuyor' dedi.

Araştırmacılar, Alman İnme Kaydı - Endovasküler Tedavi Çalışma Grubu verilerini inceledi. Analiz, 2015 ve 2019 yılları arasında büyük damar iskemik inmesi geçiren 18 - 64 yaşları arasındaki 600'den fazla erkek ve kadını (%28) içeriyordu. Tüm çalışma katılımcıları inme öncesinde çalışmakta olup mekanik trombektomi ile tedavi edilmiştir. Çalışmaya katılanların yarısından fazlasına ayrıca intravenöz tromboliz tedavisi uygulanmıştır.

Araştırmacılar, mekanik trombektomi ile tedavi edildikten 90 gün sonra işe dönenleri işe dönmeyenlerle karşılaştırdı. Yaş, cinsiyet, sağlık koşulları, inmenin türü, inme şiddeti ve tedavi özellikleri dikkate alındıktan sonra yapılan analiz sonuçları şöyledir:

-İnmeden kurtulanların yaklaşık üçte biri üç ay sonra işe devam etti.

-İnme sonrası kalıcı fonksiyonel eksiklik düzeyi işe geri dönülememesinin ana nedeniydi.

-Kadınların mekanik trombektomiden üç ay sonra işe dönme olasılıkları erkeklere göre %58 daha azdı.

-Hem mekanik trombektomi hem de intravenöz tromboliz ile tedavi edilen bireylerin işe dönme olasılıkları, sadece mekanik trombektomi uygulanmış kişilere kıyasla neredeyse iki kat daha fazlaydı.

Hahn 'Verileri daha fazla inceledikten sonra kohortumuzdaki kadınların inme sırasında daha genç olduklarını, sigara içmeme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve hastaneden taburcu olduklarında mevcut önemli bir sakatlığa sahip olmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu bulduk. İşe dönüş için bu olumlu özelliklere karşın kadınlar arasında daha yüksek bir işe dönüş oranı gözlemlemedik. Kadın ve erkek arasındaki işe dönüş oranı farkını açıklamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Kadınların işe dönmelerine yardımcı olmak için daha yoğun ve destekleyici mesleki rehabilitasyon programları değerli olabilir. Mesleki ve işyeri rehabilitasyon girişimlerinin işe dönüş oranlarını iyileştirdiği gösterilmiştir' dedi.

Çalışma yazarları, bulgularının benzer sağlık ve rehabilitasyon sistemlerine sahip diğer ülkelere aktarılabileceğine düşünüyor. Ancak, sosyal hizmet ve sosyal yardım gibi işe dönüşü etkilediği gösterilen farklılıklar olabileceğinden, gözlemi açıklamak için ulusal politikaların doğrulanması ve derinlemesine analiz edilmesi gerekir.

Medikaynak Referanslar

Women were less likely to return to work after a severe stroke. ScienceDaily, April 2022

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler