Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni yapılan bir çalışmaya göre uzun saatler çalışan kadınlarda kalp hastalıkları ve kanserler dahil bir çok hayatı tehdit edici hastalığın gelişme riski artıyor. Sonuçlar haftada toplam 60 saatin üzerinde çalışmanın diyabet, kanser, kalp problemleri ve artrit gibi hastalıkların gelişme riskini kadınlarda üç kat arttırdığını işaret ediyor. Ohio Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılara göre risk 40 saatin üzerinde çalışmalarda artmaya başlıyor.

Araştırmacılar yaklaşık 7,500 kişi üzerinde yaptıkları ankete göre zor çalışma programına sahip erkeklerin bu stresten daha az etkilendiğini belirtiyorlar. Daha önce yapılan bir çalışmada kadınların aile sorumluluklarında daha fazla rol aldıkları ve erkeklere göre çalışma saatlerinde daha fazla stres ve baskı hissettikleri gösterilmişti. Araştırmacılar bunun nedeninin kadınların iş yaşantıları ve aile sorumlulukları arasında ki dengeyi sağlayabilme ihtiyaçları nedeni ile erkeklere göre çalışmaktan daha az tatmin duymaları olduğunu düşünüyorlar.

Devletin ve özellikle düzenli olarak 40 saatin üzerinde ve zor şartlardaki kadın çalışanların bu riski göz önünde bulundurmaları gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, şirketlerinde çalışanlarının daha sağlıklı olmaları ile daha fazla maddi fayda elde edebilecekleri konusunda uyarıyor. Daha önce bu alanda yapılmış çalışmalarda uzun çalışma saatlerinin stres, gastrointestinal sistem problemleri, uyku bozuklukları ve yorgunlukla ilişkili olduğu gösterildiğini ekleyerek çalışma saatlerinde esneklik, meslek-sağlık koçları ve sağlık taramalarının çalışanların sağlık durumlarının korunmasında etkili olabileceğini belirtiyorlar.

Araştırmacılar çalışmalarında 32 yıllık bir periyodda çalışma saatleri ve kronik hastalık riski arasındaki ilişkiyi inceliyorlar. Araştırmacılar önceden uzun çalışma saatleri ve kronik hastalarıklar arasındaki bağlantıyı incelemişler ve karışık sonuçlar elde etmişlerdi. Dr. Dembe bu durumu çalışma paternleri ve sağlık ile ilgili uzun dönem veri elde etmenin zorluğuna bağladı.

Çalışmada 1957-1964 arası doğumlu 12,000’den fazla Amerikalıyla yapılmış görüşmeleri içeren Ulusal Gençlik Dikey Anketi’nden verilerin de kullanıldığını aktarıyorlar. Dr. Dembe ve ortağı doktora öğrencisi Xiaoxi Yao 1998 yılında en az 40 yaşında olan anket katılımcılarının sağlık durumu ve kronik hastalıklarla ilgili verilerini incelediler.

Araştırmacılar 32 yıl boyunca kişilerin beyan ettiği haftalık çalışma saatleri ile kalp hastalıkları, deri kanseri hariç kanserler, artrit ya da romatizma, kan şekeri yüksekliği ya da diyabet, kronik akciğer hastalıkları, depresyon ve kan basıncı yüksekliği gibi kronik hastalıkların insidanslarını karşılaştırdıklarını söylüyorlar. Sonuçlar tam zamanlı çalışanların çok azının haftalık 40 saatten az çalıştığını gösteriyor. %58’inin haftalık ortalama 41-50 saat arası, %13’ünün 51-60 saat arası ve %3’ünün 60 saatin üzerinde çalıştığı görülüyor.

Sonuçlar incelendiğinde kadın çalışanların ki oldukça dikkat çekiyor. Uzun çalışma saatleri ile kalp hastalıkları, diyabet, artrit ve diyabet gibi hastalıklar arasında oldukça güçlü bir ilişki olduğu görülüyor. Erkek çalışanlarda ise uzun çalışma saatleri ile sadece artrit insidansı arasında bir ilişki olduğu gözleniyor.

Medikaynak Referanslar

Allard E. Dembe, Xiaoxi Yao. Chronic Disease Risks From Exposure to Long-Hour Work Schedules Over a 32-Year Period. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2016; 1 DOI: 10.1097/JOM.0000000000000810

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler