Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Amerikan Kardiyoloji Derneği 71. Yıllık Bilimsel Oturumunda sunulan araştırmalara göre, kahve içilmesi - özellikle günde 2-3 fincan – hem kalp hastalığı ve tehlikeli kalp ritim bozukluğu riskinin azalmasıyla hem de yaşamın uzaması ile ilişkilidir. Bu eğilimler kardiyovasküler hastalığı olan ve olmayan kişiler için geçerlidir. Araştırmacılar, kahvenin etkisini araştıran en büyük analizlerin kahvenin kalp sağlığında bozulma ile ilişkili olmadığını ve aslında kalp koruyucu olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Melbourne Alfred Hospital ve Baker Kalp Enstitüsü aritmi araştırma merkezi başkanı Profesör Peter M. Kistler ‘Kahve nabzı hızlandırabilir, insanlar kahve içmenin kalp sorunlarını tetikleyebileceğinden endişe ediyor. Kahve tüketimi ile ilişkili geleneksel tıbbi öneri buradan gelmiş olabilir. Ancak verilerimiz günlük kahve tüketiminin engellenmeyip sağlıklı diyetin bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini gösteriyor’ demiştir.

Kistler ve ekibi, en az 10 yıl boyunca izlenen yarım milyondan fazla insanın sağlık bilgilerini içeren geniş ölçekli bir veri tabanı olan UK BioBank verilerini kullandı. Araştırmacılar, günlük kahve tüketimi ile aritmi, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve inmeyi içeren kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişkiyi araştırdı. Hastalar günlük kahve tüketimlerine göre gruplandırıldı: 0, <1, 1, 2-3, 4-5, >5 fincan. Sonuç olarak kalp sağlığı ve yaşam süresinde rol oynayabilecek egzersiz, alkol, sigara, diyabet ve yüksek tansiyon kontrol edildikten sonra ya hiçbir etki bulamadılar ya da birçok durumda kardiyovasküler riskte önemli azalma saptamışlardır.

İlk çalışmada araştırmacılar, 10 yıllık izlemde kahve tüketiminin kalp hastalığı veya inme gelişmesindeki olası rolünü araştırmak amacıyla bilinen kalp hastalığı olmayan 382.535 kişiden alınan verileri incelemiştir. Genel olarak günde 2-3 fincan kahve tüketiminin en fazla yarar sağladığı ve koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, aritmi veya herhangi bir nedenle ölüm riskinin %10-15 azaldığı saptandı. Günde bir fincan kahve içen kişilerde inme veya kalple ilişkili ölüm riski en düşüktü. En yüksek yarar günde 2-3 fincan kahve tüketenlerde görülmüştür.

İkinci çalışma başlangıçta kardiyovasküler hastalığı olan 34.279 kişiyi içermiştir. Günde 2-3 fincan kahve tüketimi kahve tüketmemeye kıyasla daha düşük ölüm oranıyla ilişkilendirilmiştir. Daha da önemlisi herhangi bir miktarda kahve tüketmek atriyal fibrilasyon (AF) dahil olmak üzere kalp ritmi bozukluğu riski ile ilişkili değildir.

Kistler ‘Klinisyenler genellikle kardiyovasküler hastalığı veya aritmisi olan hastaların kahve tüketmesinden endişe duyuyor ve kahve içmeyi tamamen bırakmalarını öneriyor. Ama bu çalışmaya göre düzenli kahve tüketimi güvenlidir ve kalp hastalığı olan kişiler için sağlıklı bir diyetin parçası olabilir’ demiştir.

Peki kahve çekirdekleri kalbe nasıl fayda sağlayabilir? İnsanlar genellikle kahveyi kafeinle eş tutar, ancak kahve çekirdekleri aslında en az 100 tane biyolojik olarak aktif bileşiğe sahiptir. Bu maddeler oksidatif stresi ve inflamasyonu azaltmaya, insülin duyarlılığını iyileştirmeye, metabolizmayı hızlandırmaya, bağırsağın yağ emilimini engellemeye ve reseptörleri bloke etmeye yardımcı olabilir.

Üçüncü çalışmada, araştırmacılar hazır veya çekilmiş kahve veya kafeinli veya kafeinsiz kahve tüketimine göre kahve ve kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişkide herhangi bir fark olup olmadığına baktılar. Bir kez daha günde 2-3 fincan hazır veya çekilmiş kahve tüketimi ile aritmi, koroner yetmezlik, inme ve kalp yetmezliği riskinin en düşük olduğunu buldular. Tüm kahve türlerinde daha düşük ölüm oranları görüldü. Kistler kafeinsiz kahvenin kardiyovasküler açıdan özel bir yarar göstermediğini söylemiştir.

Kistler bu çalışmaların sınırlılıklarına (diyet faktörünün kontrol edilememesi, katılımcıların çoğunun Beyaz olması, kahve tüketiminin anket ile toplanması) dikkat çekerek sonuçların randomize çalışmalarda doğrulanması gerektiğini söylemiştir.

Medikaynak Referanslar

Good news for coffee lovers: Daily coffee may benefit the heart, March 2022 ScienceDaily.
 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler