Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl sklerozlu (MS) kişilerin %90’ı yorgunluktan (fatigue) muzdariptir. Yorgunluk ve çabuk yorulmanın tedavisi zordur ve MS'li kişilerde sağlıkla ilgili yaşam kalitesini büyük ölçüde etkiler. MS'te yorgunluğun etiyolojisi karmaşıktır ve olası sinirsel, enflamatuar, metabolik ve psikolojik mekanizmaları içerir. Yorgunluk yönetimi için çeşitli davranışsal ve ilaç yaklaşımları araştırılmış olsa da, MS ile ilişkili yorgunluğu azaltmadaki başarının en güçlü kanıtı egzersiz müdahalelerinden gelir. Bununla birlikte, bu alanda başarı halen sınırlıdır ve diğer yaklaşımların veya kombinasyon tedavilerinin araştırılması gerekir.

%70-85 oranında kakao içeren bitter çikolata, yüksek antioksidan ve flavonoid içeriği ile bilinir. 4 haftalık bir süre zarfında, bitter çikolata tüketiminin, kronik yorgunluk sendromu (CFS) olanlarda subjektif yorgunluğu azalttığı ve kısa dönem kakao müdahalesinin kullanıldığı küçük bir randomize kontrollü pilot çalışmasında uyku kalitesinde bir artış ve yorgunlukta azalma gösterilmiştir. Tanının hemen ardından diğer davranışsal müdahalelerin yanı sıra, yorgunluğu yönetmek için MS'li hastalara yardımcı bir tedavi yaklaşımı olarak basit bir diyet takviyesi uygulanabilir.

Bir grup araştırmacı MS ile ilişkili yorgunluğun yönetimi için bir flavonoid yaklaşımın orta derecede etkili, ucuz ve güvenli olabileceğini ve yanma ve oksidatif stresi azaltarak etkilerini gösterebileceğini düşünerek randomize çift kör plasebo kontrollü bir çalışma yaptılar. Çalışmalarında flavonoid yönünden zengin kakaonun RRMS'de yorgunluk ve çabuk yorulma üzerindeki potansiyel etkisini hesaplamayı ve uygulanabilirliği belirlemeyi amaçladılar.

Yorulma Üzerinde Etkili

İngiltere'deki Thames Vadisi'nde yakın zamanda RRMS ve yorgunluk tanısı alan kişiler çalışmaya dahil edildi. 6 haftalık bir müdahale sırasında katılımcılar günlük olarak yüksek veya düşük bir flavonoid kakao içeceği içtiler. Yorgunluk ve çabuk yorulma başlangıçta, 3. ve 6. haftalarda ölçüldü.

Çalışmada ortalama yaşları 44+10 yıl olan, 10’u erkek ve 30’u kadın olmak üzere toplam 40 kişi randomize edildi ve yüksek (n = 19) veya düşük (n = 21) flavonoid gruplarına ayrıldı. Çalışmadaki eksik veriler %20’den azdı ve katılımcıların müdahaleye bağlılığı %75’ten fazlaydı. Sonuçlarda kakao tükeminin yorgunluk üzerinde küçük (Neuro-QoL: etki büyüklüğü (ES) 0,04), çabuk yorulma üzerinde orta derecede bir etkisi (6 dakikalık yürüme testi: ES 0,45) tespit edildi. 4’ü kontrol ve 3’ü müdahale grubunda olan toplam 7 katılımcıda advers olaylar gözlendi, bunlardan sadece biri kakao ile ilişkili bulundu ve sonradan düzeldi.

Araştırmacılar kakaonun içinde var olan flavonoid içeceğinin, RRMS'de yorgunluk ve çabuk yorulma semptomlarını geliştirme potansiyeli gösterdiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Coe et al. A randomised double-blind placebo-controlled feasibility trial of flavonoid-rich cocoa for fatigue in people with relapsing and remitting multiple sclerosis, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler