Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları, kalitesiz uykunun Alzheimer’ın erken belirtileri arasında olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, yavaş dalga uykusunda (NREM) daha az zaman harcayan yaşlı erişkinlerde beyinde daha yüksek seviyelerde amiloid ve tau birikimi buldular.

Uyku Tıbbı Bölümü başkanı ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nöroloji doçenti ve baş araştırmacı olan Dr. Brendan P. Lucey yaptığı açıklamada; "Bilişsel olarak normal ya da çok hafif derecede bozukluğu olan insanlarda yavaş dalga uykusundaki azalmayla tau proteini arasındaki bu ters ilişkiyi gördük ki bu da Non-REM uyku aktivitesinin bilişsel olarak normal olan bireyler ile bozukluğu bulunan bireyler arasındaki geçişte bir belirteç olabileceği anlamına geliyor olabilir." dedi.

Lucey verdiği demeçte, "Alzheimer hastalığı ve uyku arasında iki yönlü bir ilişki olduğu düşünülüyor." diyerek sözlerine devam etti: "Uyku bozuklukları Alzheimer hastalığı gelişme riskini artırabilir ve/veya uyku-uyanma aktivitesindeki değişiklikler Alzheimer hastalığı patolojisine bağlı olabilir. Yazımız özellikle bu iki yönlü ilişki üzerine odaklanıyor.

Araştırmacılar, normal yaşlanma sürecinde medial temporal lobda lokal tau birikiminin muhtemelen β-amiloid birikiminden bağımsız olmakla birlikte, neokortekse yayılmasının β-amiloid üzerinden olduğunu belirttiler ve nöronal hücre kaybı, sinaptik kayıp, beyin atrofisi ve bilişsel bozulma ile güçlü ilişkisini vurguladılar. Araştırmacılar daha önce, gece boyunca beyin omurilik sıvısı (BOS) β-amiloid konsantrasyonlarının, hedeflenen, NREM uykusunda bozulma ve uyku yoksunluğunda %10 - 30 oranında arttığını göstermişlerdi. Önerdikleri artış, artmış β-amiloid üretimi ve / veya salımı ile ilişkiliydi.

Bu çalışmaya katılan 60 yaşından büyük 119 kişinin uykuları tek kanallı EEG ile izlenmiş ve uyku bozukluğu veya periyodik bacak hareketlerini saptamak için aktigrafi, uyku kayıtları ve ev uyku testi ile ek bilgi toplanmıştır. Klinik Demans Derecesi (CDR) ölçeği kullanılarak bilişsel performans değerlendirildi. Katılımcıların CSF amy-amiloid 42, tau ve p-tau konsantrasyonlarını ölçmek için AV-45 amiloid ve AV-1451 tau PET görüntülemesi ve / veya lomber ponksiyonu vardı. EEG'de ölçülen uyku özellikleri açısından REM latansı (F 1.30 = 12.5, P = .001) ve uyku latansı (F 1,29 = 4.4, P = .045) amiloid birikimi ile anlamlı ve ters olarak ilişkiliydi. Araştırmacılar, uykuya dalma ve REM uykusuna girme sürelerinin azaldığını belirttiler.

Araştırmacılar için erkek cinsiyet ve yaşlılığın REM dışı yavaş dalga aktivitesindeki azalmalar ile de ilişkili olduğunu bulmak şaşırtıcı değildi. AV-45 amiloid PET bulguları ile uyku günlüğü veya aktigrafi ile ölçülen hiçbir uyku parametresi ilişkilendirilmedi.

Yapılan açıklamada, Alzheimer Derneği’nde bilimsel programların direktörü ve sosyal yardım uzmanı olan Keith Fargo, uyku ve beyin sağlığı arasında açık bir bağlantı olduğunu söyledi. Lucey, "Bu çalışmada eksik olan kritik bir bilgi, uyku zamanlaması amiloid ve tau patolojisinin beyinde başladığı zamana kadar değişiyor. Sonuçlarımıza göre, gözlemlediğimiz uyku değişikliklerinin bellek sorunlarının başlamasından hemen önce veya hemen sonra meydana geldiğinden şüphelenmemize rağmen, bu zamanlamayı belirlemek için uzunlamasına çalışmalara ihtiyacımız var. Bu çalışma uyku ve beyin sağlığı arasındaki ilişkiyi gösteren ve giderek artan araştırmalar için uygundur. Bu ikili arasındaki ilişkinin netliği henüz bilinmemekle birlikte Alzheimer ve demans araştırmalarına sürekli yatırım yaparak sürekli daha fazla şey öğreniyoruz." dedi.

Medikaynak Referanslar

Reduced non–rapid eye movement sleep is associated with tau pathology in early Alzheimer’s disease Brendan P. Lucey1,2,*, Austin McCullough3, Eric C. Landsness1, Cristina D. Toedebusch1, Jennifer S. McLeland1, Aiad M. Zaza3

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler