Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Antitrombin (AT; SERPINC1), trombin, faktör Xa ve daha az ölçüde faktör IXa gibi diğer pıhtılaşma faktörlerini inaktive eden doğal bir antikoagülandır. AT'nin kofaktörleri, enzimatik aktivitesini 1000 kat artıran heparinlerdir. AT eksikliği ilk kez 1965 yılında Olav Egeberg tarafından tanımlanmıştır. O zamandan beri, aşırı arteryel trombozu tanımlamak için ilk olarak 1937'de Nygaard ve Brown tarafından üretilen bir terim olan trombofili, özellikle venöz tromboembolizmde (VTE) büyük bir araştırma alanı haline geldi. Trombofili testi artık yaygın olarak mevcuttur ve genellikle bilimsel kanıtlarla yönlendirilmeyen günlük rutin pratikte aşırı derecede kullanılmaktadır. Son yıllarda, AT eksikliği testi de dahil olmak üzere trombofili testi kritik bir şekilde yeniden değerlendirildi. VTE'li hasta popülasyonunda bile AT eksikliği nadiren görülen bir durumdur. AT eksikliği olan hastalar arasında genetik alt yapı, alt tip ve alt tipin klinik şiddeti açısından büyük farklılıklar vardır. Ek olarak, 39 faktördeki dönüşümü yapılmamış faktör V Leiden veya pro-trombin G20210A varyasyonu gibi diğer genetik VTE yatkınlıklarının, birinci veya tekrarlayan trombozun öngörülmesi açısından sınırlılıkları olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, AT eksikliği olan hastalarda hafif trombofili hastalara kıyasla VTE gelişme riski ve daha yüksek nüks oranı vardır. Çocukluk trombozu ve gebelik komplikasyonları dahil olmak üzere ciddi bir trombotik eğilim gösterebilirler. Heterozigot AT eksikliği ile arteriyel tromboz arasında açık bir ilişki görülmemekle birlikte, homozigot AT mutasyonunun taşıyıcıları arteriyel tromboz riski altındadır.

Genetik Venöz Tromboembolizm

Venöz tromboembolizme (VTE) genetik yatkınlıklar genel popülasyonda nispeten daha sıktır ve heterojen bir hastalık grubunu içerir. Tromboz için en sık görülen konjenital risk faktörleri riski sadece orta derecede arttırırken, kan pıhtılaşmasının en önemli doğal inhibitörlerinden biri olan antitrombin (AT) eksikliği daha yüksek bir risk taşır. Konjenital AT eksikliği VTE için nadiren karşılaşılan bir genetik risk faktörüdür ve farklı alt tipler trombotik risklerine göre değişir. Konjenital AT eksikliği olan hastalar, özellikle kantitatif eksikliği olan hastalar (tip 1), yaşamın erken dönemlerinde tromboz geliştirebilir ve sıklıkla VTE'li birinci ve ikinci derece akrabalar şeklinde bir aile öyküsü şüphesi vardır. Kombine östrojen / progestojen oral kontraseptif (OC) kullanımı veya hamilelik nedeniyle riskin artması nedeniyle kadınlar özellikle etkilenmektedir.

Kontrollü çalışmaların veya büyük kohortların gözlemsel çalışmalarının olmaması, terapötik kararların bilimsel kanıtlara dayanmasına izin vermemektedir. Bu araştırmada, bu konjenital tromboz risk faktörü olan hastaların trombotik bulguları olan olguları ve kişiye özel tedavisi tartışıldı. Kalıtsal AT eksikliği, heterozigot tip 2 HBS eksikliği olan hastalar hariç, VTE için nadiren karşılaşılan ancak güçlü bir risk faktörüdür. Araştırmacılar konjenital AT eksikliği olan hastalara, faktör V Leiden veya trombofili olmayanlar gibi daha sık ancak daha az güçlü genetik tromboz risk faktörleri olan bireylerden farklı şekilde tavsiye edilmesi ve yönetilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Etkilenen hastaların belirlenmesi gerektiğine inanıyorlar. Bu tür hastaların ve ailelerinin yönetiminin daha ileri düzeyde değerlendirmesi, özel tromboz ve hemostaz merkezlerinde yapılmalıdır. AT eksikliği kadınlar ve erkekler arasında eşit olarak dağılmış olsa da, kadınlar OC kullanımı veya hamileliğin riski arttırması nedeniyle özellikle etkilenmektedir. Taşıyıcıların artan risklerinden haberdar olma ve bireyselleştirilmiş bir şekilde danışmanlık yapma, kombine östrojen / progestojen kontraseptif almalarını önleme, önceki VTE'li hastalarda uzun süreli antikoagülasyon reçete etme ve hamile kadınlar için özel bakım sağlama, kalıtsal AT eksikliği olan hastaların yönetiminin temelleridir.

Medikaynak Referanslar

Pabinger I, Thaler J. How I treat patients with hereditary antithrombin deficiency. Blood. 2019;134(26):2346–2353. doi:10.1182/blood.2019002927

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler