Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Düşük omurgalılar bir kalp krizi sonrası yetişkin kalplerini onarabilirken, insan gibi memeliler yapamaz. Memeli kalpleri içindeki ölü kas dokularını rejenere etme becerisi doğumdan sonraki birkaç gün içinde yok olmaktadır. 2020’de, domuzların kalbinin sol ventrikül apeksini çıkarma ameliyatı bir şekilde kalp kas hücrelerinin replikasyon becerisini artırmıştır. Bu artan rejenerasyon penceresindeki önemli gen ekspresyon değişimlerini daha iyi anlamak için, araştırmacılar bu domuz modelini kullanarak kalp kası hücrelerinin nükleer RNA-sekansını bildirmişlerdir. Bu bilgi sayesinde, doktorlar bir kalp krizi sonrası yetişkin kalp kardiyomiyositlerin nasıl rejenere olduğunu öğrenebilirler.

Araştırmacılar beş domuz grubundan alınan kalp dokularını karşılaştırmışlardır. Öncelikli ARP1MIP28-P35 kardiyomiyositleri ihtiva eden kardiyomiyosit kümeleri yüksek hücre döngüsü aktivitesi ve proliferasyon, skar olmadan, deneysel kalp krizi sonrası sol ventrikül kas yenilenmesine yardımcı değişimler göstermiştir. Araştırmacılar ayrıca yüksek proliferatif ARP1MIP28-P30 ve ARP1MIP28-P35 kardiyomiyositlerle pozitif olarak uyumlu 506 gen bulmuşlardır; bu genler kalp gelişimini, hücre proliferasyonu ve kardiyomiyosit proliferasyonunu düzenleyen yöntemlerde yer almıştır.

Gelecekteki çalışmalarda ARP1MIP28 hasardan alınan bu iki farklı hücre popülasyonlarını incelemek ilginç olacaktır. Bulgular yüksek düzeyde etkilidir, çünkü ilk kez büyük memelilerde postnatal 7 gün sonrasında miyokardiyal enfarktüsü takiben sol ventrikülün kaslarının yenilenebileceğini ortaya koymuştur. Bu gözlemler yenidoğan büyük memelilerde kardiyomiyosit hücre döngüsü aktvitesinin hasar kaynaklı korumasını düzenleyen moleküler mekanizmalar ve sinyalleşen moleküllerin gelecekteki araştırmaları için destek sağlamaktadır ve nihayetinde kalp krizlerinden muzdarip hastalarda kalp kasının yenilenmesiyle kalp yetmezliğinin önüne geçilmesi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Medikaynak Referanslar

University of Alabama at Birmingham. "Changed gene expression after heart surgery extends cardiomyocyte regeneration." ScienceDaily. ScienceDaily, 24 June 2022. .

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler