Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Progresyonsuz sağkalım (PFS), onkoloji çalışmalarında bir ilacın etkinliğini ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir sonlanım noktasıdır. Genellikle katı tümörlerde yanıt değerlendirme kriterleri ile ölçülen PFS (RECIST), randomizasyondan nesnel ilerlemeye veya ölüme kadar geçen süreyi ölçmektedir. Genel sağkalımın (OS) aksine, PFS, çapraz veya sonraki tedavilerden etkilenmez. RECIST kriterleri, tümörün ilerlemesinin biyolojisini tam olarak temsil etmeyebilir ve tedavinin kesilmesi için diğer klinik nedenleri hesaba katmadığı halde (örneğin toksisite) tarihsel olarak tutarlı olan bir hastalık ilerlemesi tanımını belirtir.

Bir tedaviyi tedavinin kesilmesi veya ölüm tarihine başlama tarihi olarak tanımlanan tedavi kesilmesine kadar geçen süre (TTD) gibi pragmatik sonlanım noktaları, görüntüleme değerlendirmesinin daha az yapılandırılmış ve standart olduğu yerlerde gerçek dünya kanıtı (RWE) çalışmaları için potansiyel bir etkinlik bitiş noktası olarak önerilmiştir.

Medyan PFS’yi Aşıyor

Yapılan yeni bir çalışmada metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (mKHDAK) olan ve 2007'den sonra başlayan ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuran 18 randomize klinik çalışmayı incelendi. TTD, kesilme veya ölme tarihine kadar rastlantısallaştırma tarihi olarak hesaplandı ve tüm hastalarda progresyonsuz sağkalım (PFS) ve genel sağkalım (OS) ile ve aynı zamanda tedavi tanımlı alt gruplarda [EGFR mutasyon-pozitif tirozin kinaz ile tedavi edilenler ile inhibitör (TKI), TKI ile tedavi edilmiş EGFR yabani tip, TKI ile tedavi edilmiş ALK pozitif, immün kontrol noktası inhibitörü (ICI), bakım ile kemoterapi çiftliği, kemoterapi monoterapisi] hesaplandı.

Genel olarak, 8947 hastada, TTD, PFS (r = 0.87,% 95 CI 0.86-0.87) ile OS (0.68,% 95 CI 0.67-0.69) ile daha yakın ilişkiliydi. Erken TTD (PFS - TTD ≥ 3 ay) toplam hastaların %7,7'sinde meydana gelirken kemo monoterapisinde (%15,0) daha sık görülürken, geç TTD (TTD - PFS ≥ 3 ay) genel olarak %6,0 olarak gerçekleşti. EGFR pozitif ve ALK pozitif hastalarda daha sık (% 12.4 ve% 22.9) TTD daha sıktı. Onkogen hedefli alt gruplarda ise (EGFR pozitif ve ALK pozitif), medyan TTD'ler (13.4 ve 14.1 ay) medyan PFS'yi (11.4 ve 11.3 ay) aşmaktaydı.

Araştırmacılar hasta düzeyinde, TTD’nin terapötik sınıflar arasında PFS ile ilişkili olduğunu belirttiler. Medyan TTD, onkojen hedefli tedaviler alan biyobelirteçle seçilmiş hastalar için medyan PFS'yi aşmaktaydı. Uzmanlar TTD’nin ileriye dönük olarak yalnızca sürekli uygulanan tedavilerinin RWE çalışmalarında pragmatik sonlanım noktası olarak kullanılması gerektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

G. M. Blumenthal et al. Analysis of Time-to-treatment Discontinuation of Targeted Therapy, Immunotherapy, and Chemotherapy in Clinical Trials of Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer Ann Oncol. 2019;30(5):830-838.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler