Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Etkili klinik öncesi kanser araştırma makalelerini tekrarlamaya yönelik 2 milyon dolarlık, 8 yıl süreli bir çalışma nihai -ve endişe verici- sonuçlarını yayınladı. Şimdiye dek gerçekleştirilen en sağlam yeniden üretilebilirlik çalışmalarından biri olan proje, belirsiz araştırma protokolleri ve işbirliği yapmayan yazarlar gibi engellerin, girişimi beş yıl geciktirdiğini ve kapsamını yarıya indirdiğini belgelemiştir.

Katılımcılar 2010-12 tarihlerinde yayınlanmış 53 yüksek profilli makaledeki deneyleri sistematik olarak yeniden tekrarlamak için bir araya gelmişlerdir. Proje klinik öncesi kanser araştırmalarına odaklanmıştır, çünkü bu alanda yeniden üretilebilirlik oranlarının düşüklüğü göze çarpmaktadır. Yüksek etkili makaleleri seçen ekip, alanı şekillendiren araştırmalara odaklanmıştır. Bulgular 2017 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır ve karışık sonuçlar ortaya koyulmuştur.

Araştırmacılar, 7 Aralıkta yayınlanmış iki makaledeki genel bulgularını özetlemektedirler. 53 makalede bahsi geçen 193 deneyin tekrarlanması planlandığı halde, ekip sadece 23 makaledeki 50 deneyi gerçekleştirmiştir. 2012 yılında, birçok araştırma bulgusunun yeniden elde edilemeyeceğine dair endişeye yönelik kanıtlara dikkat çekilmiştir. Önceki on yılda, hematoloji ve onkoloji ekibi, makalelerin orjinal yazarları ile beraber çalıştıkları halde, değerlendirdikleri 53 makalenin sadece 6 (%11) tanesinin sonuçlarını doğrulayabilmiştir. Diğer analizler ilaç keşfi, nörobilim ve psikolojide tekrarlanabilirlik oranlarının düşük olduğunu bildirmiştir. Bu makalelerden ilki araştırmacıların karşılaştığı engelleri bir araya getirmektedir. Her deney ile ilgili olarak, deneysel tasarım konusunda tavsiye almak için yazarlarla temasa geçmek zorunda kalmışlardır, çünkü orjinal makalelerde veri ve ayrıntılar eksiktir.

Protokollerin düzenlenme gereksiniminin yanı sıra, bu işbirliği eksikliği büyük bir problem olmuştur. Ortalama olarak, herhangi bir çalışmayı tekrarlamak 197 hafta gerektirmiştir. Deney başına 53 bin dolar ek masraf oluştuğundan, proje bütçesi planlanan miktarı aşmış, başlangıç miktarının iki katına çıkmıştır.

İkinci çalışma, bu deneylerin genel sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla açıklamaktadır. Analize göre, hedeflenen kopyaların sadece %46 kadarı orjinal bulguları doğrulamıştır. Ortalama olarak, araştırmacılar etki büyüklüklerinin orjinalde bildirilenlere kıyasla %85 daha az olduğunu gözlemlemişlerdir. Etki büyüklükleri en fazla olan deneyler, tekrarlanabilirlik ihtimali en çok olanlardır.

Sonuç olarak, bu araştırmaya göre, makaleler daha az iddiada bulunup, daha fazla kanıt sağlamalı, bilimsel süreçlere aktarımları için veri paylaşımına açık hale getirilmelidir. Yüksek profilli makaleleri yayınlayan araştırmacılar, doğrulayıcı analizlerde yer almayı ihmal etmemelidir. Yeniden tekrarlanabilirlik ve üretilebilirlik girişimleri bir tehdit değil, bir fırsat olarak görülmelidir.

Medikaynak Referanslar

Asher Mullard et al. Half of top cancer studies fail high-profile reproducibility effort, Nature 600, 368-369 (2021). Available at: https://www.nature.com/articles/d41586-021-03691-0 (Accessed: 24 December 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler