Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni tanı alan kanser hastaların hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve HIV için genel olarak taraması onkoloji pratiğinde rutin değildir ve uzmanlar bu taramanın gerekliliği konusunda itilaf halindedirler. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak isteyen bir grup araştırmacı yaptıkları yeni çalışmada yeni tanı almış kanserli kişilerde HBV, HCV ve HIV enfeksiyonunun prevalansını tahmin etmeyi amaçladılar.

Yapılan çalışmada Ulusal Klinik Araştırmalar üyesi olan SWOG (eski adıyla Güneybatı Onkoloji Grubu) Kanser Araştırma Ağı'na bağlı 9 akademik ve 9 topluluk onkoloji kurumunda yeni tanı konmuş kanserli hastalar, çok merkezli prospektif kohort çalışması (yani, kanser teşhisinin 120 günü içinde tanımlanmıştır) kapsamında incelendi. İncelenen 29 Ağustos 2013 ve 15 Şubat 2017 tarihleri ​​arasında kayıtları kapsıyordu. Veri analizi, 17 Ağustos 2017 tarihine kadar mevcut olan veriler kullanılarak yapılmıştı.

Çalışmadaki katılımcı hedefi 3000 hastaydı ve birincil sonlanım noktası, kayıt sırasında HBV (önceki veya kronik), HCV veya HIV enfeksiyonu varlığıydı. Daha önce enfeksiyon öyküsü olan ve bilinmeyen viral durumu olan hastalar da değerlendirildi.

Çoğu Hasta Tanı Sırasında Viral Enfeksiyondan Habersiz

Kayıtlı 3092 hastanın çalışma için 3051'i uygun ve değerlendirilebilirdi. Hastalardaki ortanca (aralık) yaş 60.6 (18.2-93.7) yıldı. Hastaların 1842’i (% 60.4) kadın, 553’i (% 18.1) siyahi, 558’i (% 18.3) İspanyol kökenli idi. Taranan hastalar, kayıtlı olanlara kıyasla benzer klinik ve demografik özelliklere sahipti. Önceki HBV enfeksiyonu için gözlenen enfeksiyon oranı %6.5 (% 95 CI,% 5.6 -% 7.4; n = 3050 hastanın 197'si); kronik HBV, %0.6 (% 95 CI,% 0.4 -1.0; n = 3050 hastanın 19'u); HCV, %2.4 (% 95 CI,% 1.9 -3.0; n = 2990 hastanın 71'i); ve HIV, %1.1 (% 95 CI,% 0.8 -1.6; n = 3045). Viral enfeksiyonu olanlar arasında, kronik HBV'li 8 hasta (% 42.1;% 95 CI,% 20.3 -% 66.5), HCV'li 22 hasta (% 31.0;% 95 CI,% 20.5 -% 43.1) ve 2 HIV hastası (% 5.9;% 95 CI,% 0.7 -% 19.7) tanılarını çalışma sırasında aldılar. Enfeksiyonu olan hastalar arasında 4 kronik HBV'li hastada (% 21.1;% 95 CI,% 6.1 -% 45.6), HCV'li 23 hastada (% 32.4;% 95 CI,% 21.8 -% 44.5) ve 7 hasta HIV hastasında (% 20.6,% 95 CI,% 8.7 -% 37.9) tanımlanabilir bir risk faktörü yoktu.

Bu çalışmanın sonuçları, yeni tanı konmuş kanserli hastaların ve aynı anda HBV veya HCV'nin önemli bir kısmının, kanser teşhisi sırasında viral enfeksiyonlarının farkında olmadıklarını ve çoğunun enfeksiyon için tanımlanabilir risk faktörlerinin bulunmadığını buldu. Tedaviye başlamadan önce HBV ve HCV enfeksiyonunu belirlemek için kanserli hastaların taranması, viral reaktivasyonu ve olumsuz klinik sonuçları önlemesi açısından önemli olabilir. Öte yandan araştırmacılar bu hastalarda tanı konmamış HIV enfeksiyonu oranının düşük olması nedeniyle yeni tanı almış kanser hastalarının bu enfeksiyon için taramasını gerektiğine dair bir işaret olmadığını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Ramsey et al. Prevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, and HIV Infection Among Patients With Newly Diagnosed Cancer From Academic and Community Oncology Practices JAMA Oncol. 2019;5(4):497-505.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler