Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son yıllarda, 1980'lerde Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ağrı yönetimi "merdiveni nin benimsenmesinin bir sonucu olarak, kanser ağrısı ve tedavisi konusunda artan bir farkındalık yaşanmıştır. Bu analjezik merdiveni çok pratik ve uygulaması kolaydır ve sağlık çalışanlarına kapsamlı şekilde öğretilmiştir. Bununla birlikte, WHO yaklaşımı uygun ve agresif bir şekilde uygulandığında bile, hastaların %10 ila %20'si kabul edilebilir ağrı veya semptom kontrolüne ulaşmamaktadır. Bu refrakter hasta grubu, intratekal ilaç verilmesi de dahil olmak üzere girişimsel ağrı yönetimi için düşünülebilir, ancak intratekal tedavisinin erken uygulanmasının iyileşmiş sonuçlara yol açtığını gösteren bazı veriler vardır.

İntratekal ilaç uygulama, ilaçların doğrudan merkezi sinir sistemi efektör bölgelerine adsorbe olduğu küçük bir kateter yoluyla doğrudan beyin omurilik sıvısına ilaç verilmesini içerir. Opioidler ve ağrı düzenleyici ajanların diğer farmakolojik sınıfları, kanser ağrısının tedavisinde intratekal yolu ile başarılı bir şekilde verilebilmiştir. Gerekli olan opioid dozu, sistemik olarak verilen ilaca göre yaklaşık 100 kat daha azdır ve belirli bir analjezik etki için tipik olumsuz etkileri daha azdır. Herhangi bir başka yolla etkili veya güvenli bir şekilde uygulanamayan lokal anestezikler ve α-2 agonistleri gibi ek IT ​​tedaviler, hastayı refrakter kanser ağrısı ile tedavi eden ağrı uzmanlarının ellerindeki seçeneklere katkıda bulunur.

Daha Etkili, Daha Güvenli

Yetersiz bir şekilde yönetilen kanser ağrısı, artan farkındalığa, artan ağrı patofizyolojisi bilgisine ve anlayışına ve bu üzücü ve zayıflatıcı semptom kompleksinin standart tedavi kılavuzlarına rağmen, önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. İlaç toksisitesi veya yetersiz analjezi nedeniyle optimal tıbbi tedaviye dirençli olan küçük hasta grupları, dışa açılan veya yerleştirilebilen intratekal ilaç dağıtım sistemleri için uygun adaylar olabilir. Opioidleri ve diğer ajanları doğrudan merkezi sinir sistemine ileterek, intratekal ilaç uygulaması, sistemik dozun bir kısmında, daha az toksisite ile daha iyi bir ağrı hafifletme sağlayabilir. Lokal anestezikler ve klonidin gibi yardımcı maddeler ile intratekal tedavi aynı zamanda en zor vakalarda daha geniş tedavi seçeneklerine de izin verir. Uzmanlar genel olarak, intratekal ağrı kesici tedavinin etkililiği, güvenliliği ve maliyet etkinliğine dair kanıtlarına rağmen yeterince kullanılmadığını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Shane E. Brogan Intrathecal therapy for the management of cancer pain Current Science Inc (2006) 10: 254.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler