Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Pulmoner embolisi olan acil servise başvuran kanser hastalarını değerlendirmek için Amerikan Doktorlar Birliği tarafından yeni yayınlanan kılavuzunun kullanılması, retrospektif bir çalışmada, BT pulmoner anjiyografi (CTPA) gibi prosedürlerin gerekliliğini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Uzmanlara göre pulmoner embolinin doğru risk sınıflandırması gereksiz görüntülemeyi azaltabilir. Yapılan araştırmada şüpheli pulmoner embolili hastaların değerlendirilmesi için Amerikan Doktorlar Birliği (ACP) kılavuzunun kapsamlı bir kanser merkezinin acil servisindeki kanser hastalarına ne ölçüde uygulanabileceğini araştırıldı.

Çalışma kapsamında 1 Ağustos 2015 ve 31 Ekim 2015 tarihleri ​​arasında BT pulmoner anjiyografi (CTPA) yapılan kanser hastalarından veriler toplandı. Araştırmacılar her hastanın tanı çalışmasını ACP kılavuzuna uyumu açısından klinik risk sınıflandırması ve yaşa göre düzeltilmiş d-dimer seviyesi ve bu faktörlerin PE ile ilişkili olduğu açısından değerlendirdi.

Çalışma sonuçları incelendiğinde tanımlanan 380 hastadan 213'üne (%56) ACP kılavuzuna göre CTPA uygulandığı ve 78'ine (%21) ise de kılavuza göre belirtilmemiş CTPA uygulandığı tespit edildi. Araştırmacılar endikasyon dışı CTPA yapılan hastaların sadece birinde PE tanısı konduğunu tespit ettiler. Sonuçlara göre elli yedi hastaya gereksiz d-dimer değerlendirmesi yapıldı, 71 hastaya da negatif d-dimer testi sonucu nedeniyle CTPA uygulanmadı. Düşük riskli 108 hastanın 6'sında (%6), orta riskli 219 hastanın 22'sinde (%10) ve yüksek riskli 53 hastanın 13’ünde (% 25) pulmoner embolili bulundu. ACP kılavuzunun pulmoner emboliyi öngörmede %99'luk negatif prediktif değeri (%95 güven aralığı: %93 - %100) ve %97'lik (%95 güven aralığı:%86 - %100) bir duyarlılığı vardı.

Kanser Hastalarında PE’yi Saptamada Yüksek Hassasiyet

ACP kılavuzunun kanser hastalarında pulmoner emboliyi saptama konusunda hassasiyeti yüksekti ve uzmanlara göre bu nedenle bu popülasyonda bu kılavuzun uygulanması önerilmektedir. Şüpheli PE'li kanser hastalarını değerlendirirken ACP kılavuzuna uyulması gereksiz görüntüleme ve laboratuvar çalışmalarının kullanımını azaltabilir. Bununla birlikte, bazı örgütler PE'de düşük ön test olasılığı olan pulmoner embolili hastalarında CTPA'nın önlenmesini onaylamıştır. ACP, CTPA'nın gerekliliğini belirlemek için D-dimer düzeyleriyle birlikte Wells puanları ve pulmoner emboli kural dışı bırakma kriterleri (PERC) gibi onaylanmış bir klinik tahmin aracı kullanılmasını önerir. Araştırmacılar bu çalışma ile, daha gelişmiş görüntülemeden fayda görebilecek veya göremeyecek kanser hastalarının taranmasında yaygın olarak kabul edilen klinik tahmin araçlarının ve D-dimerin kullanımının bir kez daha teyit edildiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Qdaisat, Aiham et al. Evaluation of Cancer Patients With Suspected Pulmonary Embolism: Performance of the American College of Physicians Guideline Journal of the American College of Radiology, Volume 0, Issue 0

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler