Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir sistematik inceleme ve meta-analiz, geçen yıl aşılanmamış kanser hastalarının yoğun bakım gerektirecek kadar şiddetli COVID-19 olma olasılığının kanser olmayanlara göre iki kat fazla olduğunu saptamıştır. New York Stony Brook Kanser Merkezinde epidemiyolog Dr. Paolo Boffetta tarafından yürütülen çalışmada, araştırmacılar, 'Çalışmamız, COVID-19'un kanser hastalarındaki etkisi konusunda bugüne kadar elde edilen en kesin sonucunu ortaya koymuştur' diye yorum yapmıştır. Dr. Boffetta ve ekibi hematolojik neoplazması olan hastaların COVID-19 nedenli ölüm oranının tüm kanserlere kıyasla daha yüksek olduğunu da saptamıştır.

Uzun süredir kanser hastalarının hem COVID-19 geliştirme hem de kötü sonlanım riskinin yüksek olduğu düşünülmüştür. Diğer yüksek riskli hastalar arasında hipertansiyon, diyabet, kronik böbrek hastalığı, KOAH hastalığı olanlar veya yaşlılar bulunmaktadır. 23 Ekim'de medRxiv'de ön baskı olarak yayınlanan çalışma, PubMed'de yer alan Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kaynaklı 35 inceleme, meta-analiz, olgu raporu ve çalışmadaki COVID-19 vakalarının analizine dayanmaktadır.

Herhangi bir kanseri olan hastalar için havuzlanmış mortalite risk oranı 2.32, yoğun bakım ünitesine yatış riski oranı 2.39 ve hastalık şiddeti veya hastaneye yatış risk oranı 2.08 bulunmuştur. Hematolojik neoplazması olan hastalar için havuzlanmış mortalite riski 2.14 olarak hesaplanmıştır.Henüz gözden geçirilmemiş olan bu bulgular, Çin'de Mayıs 2020'de yayınlanan benzer bir analizin sonuçlarını doğrulamaktadır. 26 çalışmadan 181.323 hastayı (23.736 kanser hastası) içeren bu çalışmada risk oranı 2.54 olarak bildirilmiştir. Venkatesulu ve ark., ‘COVID-19 olan kanser hastalarının, kanser olmayan COVID-19 hastalarına kıyasla ölüm olasılığı daha yüksektir' diye belirtmiştir. Medicine dergisinde Ekim 2020'de yayınlanan ve 2.619 hasta içeren beş çalışmasının sistematik bir incelemesi ve meta-analizi de COVID-19 olan kanser hastalarında mortalite riskinin daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Fakih ve ark. tarafından geçen yılın başlarında yürütülen ve Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy dergisinde yayınlanan bir meta-analiz COVID-19 olan kanser hastalarında yoğun bakım ünitesi gereksiniminde üç, şiddetli SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskinde dört ve entübasyon riskinde beş kat artış bulmuştur.

Boffetta ve ark. mortalite riskinde iki kat artış buldukları analiz sonuçlarının büyük olasılıkla bir yıllık bir analiz olmasına bağlı olduğunu belirtmiştir. 'Gelecekteki çalışmalar, kanserin farklı alt türleri için bu ilişkiyi daha iyi analiz edebilecek. Ayrıca, aşılanmış popülasyonda farkın azalıp azalmadığı da değerlendirebilecektir' diye eklemişlerdir. Yazarlar, analize dahil edilen çalışmaların çoğunun cinsiyet, yaş, eşzamanlı hastalık ve tedavi bilgisi içermediğini ve kanser türleri açısından da bilgi olmadığını belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Severe COVID Risk Two Times Higher for Patients With Cancer - Medscape - Nov 10, 2021. https://www.medscape.com/viewarticle/962663_print

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler