Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Ağrı, kanser hastalarının hastalıklarının seyri boyunca yaşadıkları yaygın bir semptomdur. Son zamanlarda yapılan bir meta-analizde kanser ağrısının, kanserden kurtulanların %39'unda, aktif kanser tedavisine giren hastaların %55'i ve ileri metastatik ya da terminal-evre hastalığı olan hastaların %66'sı tarafından rapor edildiği bulundu.

Azaltılmış kanser ağrısı, diğer bazı fiziksel ve psikososyal semptomlarla ilişkilidir ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Opioidlerin kansere bağlı ağrı ve dispnenin tedavisinde etkinliği iyi tespit edilmiştir. DSÖ, Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı, Palyatif Bakım Avrupa Birliği, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği ve en son olarak ASCO Yetişkin Kanserinde Hayatta Kalma Rehberi gibi çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan rehberler opioidlerin kullanımı da dahil olmak üzere ağrı yönetimini uygun değerlendirmenin önemini netleştirmiş ve vurgulamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, opioid düzenlemeleri son yıllarda giderek daha katı hale gelmiştir. Bu alanda artan düzenlemeler ve kısıtlamalar, kısmen literatür yoluyla artan farkındalık ile ilgili son zamanlarda çıkan bir medya patlamasıyla ilgilidir. Bu düzenlemeler, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından reçete eğilimlerini etkileme potansiyeline sahiptir.

Yıllar İçinde Opiod Dozları Azaldı

Yapılan yeni bir araştırmanın amacı onkologlar tarafından ayakta tedavi gören palyatif bakım kliniğine başvuran hastalar arasında opioid reçetelerinin tip ve dozundaki değişiklikleri değerlendirmekti. Çalışma kapsamında MD Anderson Kanser Merkezi poliklinik bakım kliniğinde 2010 - 2015 yılları arasında her yıl 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri ​​arasındaki yeni konsültasyon kapsamında görülen 750 hastanın elektronik sağlık kayıtlarını incelendi. Toplanan verilere demografik özellikleri, kanser tipi ve evresi, semptom değerlendirmesi, performans durumu, opioid tipi ve morfin eşdeğeri günlük doz (MEDD) olarak tanımlanan opioid dozları dahildi.

İncelenen hastalardaki medyan yaş 59 yıldı (çeyrekler arası aralık [IQR], 51-67). Hastaların 383'ü (%51) kadın, 529'u (%70) beyaz, 654'ü (%87) ileri evre kanserli idi. 2010 yılında, sevk öncesi medyan MEDD 78 mg/gün idi (IQR, 30 ila 150); ancak 2015 yılına kadar, MEDD değerinin kademeli olarak 40 mg/güne düştüğü görüldü (IQR, 19 ila 80; P = .001). Hidrokodon, 2010-2015 arasında öngörülen en yaygın opioiddi; bununla birlikte Ekim 2014'te II. afyon türevi olarak yeniden sınıflandırılmasının ardından IV. afyon türevi olan tramadol kullanımı artmıştı (P <.001).

Araştırmacılar geçtiğimiz birkaç yıl boyunca onkologlara konsülte edilerek verilen MEDD azaldığını, hidrokodonun yeniden sınıflandırılmasından sonra, daha az katı reçeteleme sınırlarıyla tramadol kullanımının arttığını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Haider A et al. Opioid Prescription Trends Among Patients With Cancer Referred to Outpatient Palliative Care Over a 6-Year Period J Oncol Pract. 2017 Dec;13(12):e972-e981.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler