Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Text Box

Bahçecilik ve Sağlık Üzerine Araştırma

Litt'in The Lancet Planetary Health dergisinde geçen hafta yayımlanan çalışması, bahçecilik ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin ilk randomize, kontrollü çalışmadır.

Araştırma, bahçeciliğin yaş, etnik köken ve sosyoekonomik durum açısından çeşitlilik gösteren yetişkin bir popülasyonda ortak sağlık risklerini azaltıp azaltamayacağını inceledi.

Litt: "Diyetimizi iyileştirip stres ve kaygıyı azaltırsak, bunun inflamasyonu ve kilo alımını kontrol edeceğini düşündüm. İlaç odaklı olmayan sonuçlar aramayı seviyorum." dedi.

Bulgular, bahçeciliğe başlayanların daha fazla lif yediklerini ve daha fazla fiziksel aktivite yaptıklarını ortaya çıkardı- kanser ve kronik hastalık riskini azaltmanın bilinen iki yolu.

291 katılımcı arasında stres ve kaygı düzeylerinin önemli ölçüde azaldığını gören Litt, bulguların bahçeciliğinin kanseri, kronik hastalıkları ve zihinsel sağlığı sorunlarını önlemede önemli bir rol oynayabileceğine dair sağlam kanıtlar sağladığını söyledi.

Çalışmaya Kimler Katıldı?

Çalışma için Litt, Denver bölgesinden bahçıvanlık yapmayan yetişkinleri çalışmaya aldı. Yaş ortalaması 41 olan grubun yarısından fazlası düşük gelirli ve bunların üçte biri Hispanikti. Katılımcıların yarısı bahçecilik grubuna alınırken diğer yarısı bahçecilik için bir yıl beklemeleri istenen bir kontrol grubunu oluşturdu. Bahçecilik grubuna ücretsiz bir ortak bahçe arsası, bazı tohumlar ve fideler ve başlangıç niteliğinde bir bahçecilik kursu verildi.

Bahçecilik, Yeme Alışkanlıklarını İyileştirdi

Sonbaharda, bahçeci gruptakiler kontrol grubuna göre günde ortalama 1,4 gram daha fazla lif yiyordu (yaklaşık %7'lik bir artış).

Uzmanlar günde yaklaşık 25- 34 gram lif önerirken, Amerika Birleşik Devletlerindeki ortalama bir yetişkin günde 10 ila 15 gram lif tüketir.

Bir çalışma yazarı ve South Carolina Üniversitesi'nin kanser önleme ve kontrol programı direktörü olan James Hebert "Bir gram lif artışının sağlık üzerinde çok önemli etkileri olabilir." diyor.

Bahçecilerde Fiziksel Aktivite Arttı

Bahçecilik, grup üyelerinin fiziksel aktivite düzeyini haftada yaklaşık 42 dakika artırdı.

Çalışmaya katılanlar ayrıca stres ve kaygı düzeylerinin gözle görülür şekilde azaldığını bildirdi.

Çalışma yazarları ayrıca, acemi bahçecilerin bile ilk sezonda bu eğlenceden ölçülebilir sağlık yararları elde edebildiklerini bildirdi. Litt, bahçeciler daha fazla deneyime sahip oldukça ve daha fazla verim elde ettikçe bu yararların artacağını tahmin ediyor.

Bahçeciliğin İyileştirici Gücü

San Diego'da ekin danışmanı ve bahçıvan olan ve şakayla karışık 'toprak gurusu' terimini tercih ettiğini söyleyen Rafaela Crevoshay, çalışmanın bulgularına şaşırmadı.

"Toprak, tarihsel olarak kanser topluluğunun odak noktası olmadı, ancak son 10 yıldaki tıbbi araştırma topluluğu, insan mikrobiyomunu ve toprak mikrobiyomunu ve bunların sağlık üzerindeki etkisini keşfetti." diyor.

Litt, bu çalışmadaki bulguların sağlık uzmanlarını, politikacıları ve çevre planlamacılarını 'halk sağlığı sisteminin hayati bir parçası olarak insanları doğada bir araya getiren topluluk bahçeleri ve alanlar için' teşvik edeceğini umduğunu söyledi.

Medikaynak Referanslar

Cancer Prevention: How Gardening Can Lower Risk and Boost Mental Health, Healthline, January 2023.  

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler