Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

JAMA Onkoloji tarafından 2013 yayınlanan 'Global Kanser Yükü' Raporuna göre tüm dünyada kanser görülme sıklığı artmaya devam ediyor.

2013 yılında, 15 milyon yeni kanser tanısı alan hasta, 8 milyonun üzerinde kansere bağlı ölüm bildirildi.

Kanser tedavisinde elde edilen ilerlemelere rağmen, kansere bağlı ölümlerin sayısı artmaya devam ediyor. 1990 yılında kansere bağlı ölümler, toplam mortalitenin %12'sini oluştururken, 2013 yılında bu oranın %15'e ulaştığı bildirildi.

Mortaliteye benzer biçimde, morbidite oranı da artıyor; tüm kanserler nedeniyle kaybedilen toplam sağlıklı yaşam yılı sayısı tüm dünyada %29 oranına ulaştı.

188 ülkede yapılan ve 18 kanser türünün incelendiği analziin sonuçlarını 'Global Kanser Yükü' raporunun az gelişmiş ülkelerden elde edilen sonuçlarına göre;

  • Yeni kanserlerin yarıdan fazlası (%56)
  • Kansere bağlı ölümlerin %60'dan fazlası
  • Kansere bağlı sağlıklı yaşam yılı kayıplarının %69'u, yani üçte ikiden fazlası

az gelişmiş ülkelerde meydana geliyor.

Görülme sıklığı en yüksek 10 kanser

1. Trake, bronş veya akciğerleri etkileyen solunum sistemi kanserleri: 1.8 milyon kanser vakası ve 1.6 milyon ölümden sorumludur. Bu kanserlere bağlı iş görememe nedeniyle sağlıklı yaşam yılı açısından en büyük kayıp, gelişmekte olan ülkelerdedir.

2. Meme kanseri: 1.8 milyon yeni kanser vakası ve 464.000 ölümden sorumludur. Meme kanserine bağlı iş görememe nedeniyle sağlıklı yaşam yılı açısından en büyük kayıp, gelişmekte olan ülkelerdedir. Her 18 kadından biri, meme kanserine yakalanıyor.

3. Kolon ve rektum kanseri: Yaklaşık 1.6 milyon yeni kanser vakası ve 771.000 ölümden sorumludur.

4. Prostat kanseri: 1.4 milyon yeni kanser vakası ve 293.000 ölümden sorumludur. Tüm dünyada erkekler, bu kanserler nedeniyle 4.8 milyon yaşam yılı kaybediyor.

5. Mide kanseri: 984.000 yeni kanser vakası ve 841.000 ölümden sorumludur. Kanser nedeniyle işlev kaybı yaşanan yıl sayısı, gelişmiş ülkelerde ve kadınlara kıyasla erkeklerde daha fazladır.

6. Karaciğer kanseri: 792.000 yeni kanser vakası ve 818.000 ölümden sorumludur. Kansere bağlı iş görememe nedeniyle yaşam yılı kaybının %86'sı gelişmekte olan ülkelerde, %14'ü ise gelişmiş ülkelerdedir.

7. Serviks kanseri: 2013 yılında tüm dünyada yaklaşık 485. 000 yeni kanser vakası ve 236.000 ölümden sorumludur. Her 70 kadından birinde serviks kanseri görülüyor.

8. Non-Hodgkin lenfoma: 465.000 yeni kanser vakası ve 226.000 ölümden sorumludur; erkeklerde kadınlara kıyasla daha yüksek oranda görülüyor.

9. Özofagus kanseri: 442.000 yeni kanser vakası ve 44.000 ölümden sorumludur.

10. Lösemi: 414.000 yeni kanser vakası ve 265.000 ölümden sorumludur, erkeklerde kadınlara kıyasla daha yüksek oranda görülüyor.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/294513.php

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler