Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gerçek dünya koşullarında, güncellenmiş bir analiz, düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) ile akciğer kanseri taraması ile gösterilen biyopsi gibi prosedürlerin, Ulusal Akciğer Kanseri Tarama Denemesi (NLST) tarafından belirtildiği kadar sorunsuz ilerlemeyebileceğini göstermiştir. Dr. Ya-Chen Tina Shih'in Reuters Health'e e-posta ile yaptığı açıklamada, araştırmalarının, akciğer kanseri taramasından gelen anormal bulguyu takiben invaziv tanı prosedürlerinin komplikasyon oranlarının, klinik çalışmalarda bildirilen oranlardan daha yüksek olduğunu toplum ortamında bulduğunu belirtmiştir.

Göğüs radyografisine kıyasla düşük doz BT ile bir tarama denemesi olan NLST, ilkinin akciğer kanserinden ölüm oranını daha da azaltabileceğini göstermiştir. Bu bulgulara dayanarak, 2015 yılında Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri, uygunluk kriterlerini karşılayan yararlanıcılar için bu tür taramaları kapsamaya başlamıştır. Bununla birlikte, araştırmacılar, diğer araştırmacılar tarafından daha önceki verilere dayanan (2008'den 2013'e kadar) sonraki toplum temelli bir çalışmanın, gerçek dünyadaki ortamlarda akciğer anormallikleri için invazif tanı prosedürlerinin komplikasyon oranlarının NLST'de bildirilenlerin iki katından daha fazla olduğunu gösterdiğini belirtmişlerdir.

Komplikasyon riskini en aza indirmek

Durumun açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olmak için, Houston'daki Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Dr. Shih ve meslektaşları, Medicare ek sigortası da dahil olmak üzere özel sağlık sigortası olan 18.000'den fazla hasta hakkında daha yeni verileri (2015'ten 2017'ye kadar) incelediklerini ve LDCT'ye tabi tutulduğunu bildirmişlerdir. Altı yüz altmış beş hasta, altı aylık LDCT ile invazif tanı prosedürlerine sahip olmakla birlikte ekip, vaka kontrol çalışmasına 591 eşleşmiş çifti dahil ettiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada artımlı komplikasyon oranları, vaka ve kontrol grupları arasındaki oran farkı olarak hesaplanmış ve bunların torasik cerrahi için %38.5, bronkoskopi için %20.4 ve sitoloji veya iğne biyopsisi için %9.2 olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar komplikasyonların çoğunun hafif orta şiddette olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada genel komplikasyon oranının %16.6 olduğu, bunun önceki çalışmada bildirilen %22.8 oranından daha az olmasına karşın yine de NLST'de bildirilen %9.4 oranından %77 daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Dr. Shih, bu bulgunun, akciğer kanseri taraması için düşük doz BT almakla ilgilenen bireylerle fayda-zarar ödünleşiminin iletilmesinin önemini vurguladığını belirtmiştir. Ayrıca Dr. Shih, önemli olanın, komplikasyon riskini en aza indirmek için invaziv tanı prosedürlerini yüksek kaliteli sağlayıcılara yönlendirmek olduğunu sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

David Douglas, Invasive Tests Prompted by Cancer Screening Show High Real-World Complication Rate, Medscape, Jan 01, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler