Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bağışıklık sistemimiz kanseri yok edebilir. Şimdi, tümörler içinde oluşan küçük bağışıklık dokusu kümelerinin keşfiyle bunun nasıl olduğuna daha fazla ışık tutuldu. Bağışıklık karakolları olarak adlandırılan yapılar, insanların kanserden kurtulma şansını artırıyor gibi görünüyor ve yapay olarak oluşmaları için teşvik edilebilirlerse yeni bir tedaviye dönüştürülebilir. Bağışıklık sisteminin kansere yanıt verdiği uzun zamandır bilinmektedir. Mevcut bazı ilaçlar bu yanıtı artırarak çalışır, ancak sadece azınlıkta bir insanın iyileşmesine yol açarlar.

T-Hücreleri

Georgia, Atlanta'daki Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Haydn Kissick ve meslektaşları böbrek, mesane veya prostat kanseri olan yaklaşık 150 kişiden alınan tümörleri inceledi. T-hücrelerinin - tümörlerle savaşan bağışıklık hücreleri - büyümeler içindeki oranı, toplam hücre sayısının yüzde 0.002 ila yüzde 20'sinden fazladır. T-hücreleri tümör içinde rastgele dağılmamaktadır, ancak yaklaşık bir milimetrenin onda biri kadar olan ve tümörlere giren küçük kan damarlarının yakınında bulunan immün karakollarda kümelenmektedir.

Tamamen gelişmiş T-hücrelerinin yanı sıra, karakollar, kök benzeri hücreler adı verilen olgunlaşmamış T-hücreleri içeriyor ve bunlar sürekli yeni bir bağışıklık hücresi kaynağı üretmek için çoğalabiliyor. T hücreleri sürekli öldüğü için savaşçı hücrelerin üretilmesine durmadan devam ediliyor. İmmün karakollar ayrıca, kanser moleküllerini yüzeyinde tutan ve saldırması gereken bir şey olarak T hücrelerine vurgulayan ikinci bir bağışıklık hücresi içeriyor. Bu karakollar savaşın gerçekleştiği yerde bir lenf nodu gibi davranıyorlar. Karakollar kanserlerin büyümesini durdurmayı başaramayabiliyor. Ancak birincil tümörler çıkarıldıktan sonra, daha fazla karakolu olanların, vücudunun başka bir yerinde ikincil tümörlerin ortaya çıkma olasılığı daha düşük. Bunun nedeni, T hücrelerinin karakollarda iken kanseri tanımayı öğrenmiş olması olabilir. Tümörde bu hücreler varsa hastalık kontrol altında tutuluyor gibi görünmekte.

Diğer Çalışmalar

Araştırmacılar, şimdi bazı tümörlerin karakolların parçalanmasına neden olan kimyasallar üretip üretmediğini araştırıyor. Daha önce, üçüncül lenfoid yapılar olarak bilinen başka bir tür bağışıklık dokusu kanserle ilişkilendirildi, ancak bu genellikle tümörlerin dışında bulunmakta ve esas olarak antikor üreten ancak tümör hücrelerini öldüremeyen B hücreleri içermektedir. Diğer araştırma grupları, bağışıklık hücreleri ile tohumlanabilen ve bir tümörün yanına veya içine implante edilebilen alglerden iskeleler yapmaya çalışmakta. Araştırmacılara göre, bu yapıların hayatta kalmak için önemli olduğunun anlaşılmasından sonra, onları manipüle edebilir veya büyümelerini sağlayabilirler.

Medikaynak Referanslar

The immune cells inside tumours hint at a new way to treat cancers. NewScientist Magazine issue 3264 , published 11 January 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler