Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tamamlayıcı tanılama (CDx), onkoloji ilaç geliştirme sürecinin öngörülebilirliğini iyileştirmenin yanı sıra hastalardaki tedavi seçimi ile ilgili olarak onkolog için önemli bir araç haline gelmeye başladı. Bir dizi ilaç-tanı birlikte geliştirme programı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır ve günümüzde, birkaç hedefe yönelik kanser ilacının klinikteki kullanımı CDx tarafından yönlendirilmektedir. Anti-PD-L1 ve anti-PD-1 tedavileri gibi kanser immünoterapisi ilaçlarının piyasaya sürülmesiyle, biyobelirteç çalışmaları, tümör hücreleri ve immün yanıt arasındaki etkileşimi anlamak ve hasta yanıtlarını öngörmek için daha kritik bir önem kazanmıştır.

CDx, daha önce teşhis edilmiş bir durumu veya hedefe yönelik bir tedaviye uygun olan hastaları seçme amaçlı özel bir cihazdır. Şüphesiz, bir CDx testinin öngörücü veya seçici özellikleri şimdiye kadar en çok dikkat çeken öğeler olmuştur. CDx testinin öngörücü veya seçici özelliklerine odaklanan ve "kişiselleştirilmiş tıp ile bağlantı kuran bir tanım şudur: "Bir hastanın belirli bir tedaviye cevap verip vermeyeceğini belirlemek için yapılan tedavi öncesi testtir. Bu tür bir test prediktif veya seçici bir test olarak sınıflandırılır ve kişiselleştirilmiş ve tabakalı tıbbın uygulanması için bir önkoşuldur. 1

FDA Üç Kullanım Alanı Belirledi

Ayrıca, FDA, bir CDx testinin gerekli olduğu üç alanı belirlemiştir:

(1) Belirli bir tedavi üründen en fazla yararlanabilecek hastaları belirlemek;

(2) Belirli bir tedavi ürünüyle yapılan muamele sonucunda ciddi advers reaksiyon riski altında olması muhtemel olan hastaları belirlemek;

(3) Daha iyi güvenlik veya etkinlik sağlamak için tedaviyi düzenlemekamacıyla (örneğin, programlamak, doz ayarlaması, durdurmak) tedaviye cevabı izlemek.

Bu nedenle, FDA'ya göre, sonucu tahmin etmek (etkililik ve güvenlik) ve cevabı izlemek için bir CDx testi kullanılabilir.2

Medikaynak Referanslar

1. Use of Companion Diagnostics (CDx) and Predictive Biomarkers for Cancer Targeted Therapy: Clinical Applications in Precision Medicine, Predictive Biomarkers in Oncology pp 539-551, Rosanne Welcher  
2. Companion Diagnostics for Targeted Cancer Drugs – Clinical and Regulatory Aspects, Dana Olsen1 and Jan Trøst Jørgensen2,, ; Front. Oncol., 16 May 2014

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler