Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hiperkalsemi, malignitesi olan kişilerin %30'una kadarında ortaya çıkabilir. Şiddetli vakalarda hiperkalsemi, nörokognitif disfonksiyonun yanı sıra hacim azalması ve böbrek yetmezliği ile ilişkili olabilir. Bireysel hiperkalsemi riski, altta yatan türe ve malignitenin evresine bağlıdır. Tüm kanserler için tahmini yıllık hiperkalsemi prevalansı %1.46 ila %2.74'tür; evre IV kanserde dört kat daha sık görülür ve kötü prognoz ile ilişkilidir. En yaygın kanserler akciğer kanseri, multipl miyelom ve renal hücreli karsinomdur. Bunları meme ve kolorektal kanserler takip eder ve en düşük oranlar prostat kanserinde bildirilmiştir. Daha önce otuz günlük mortalite %50 olarak bildirilmiştir. Bununla birlikte, yakın zamanda yapılan bir analiz ortalama 4 günlük kalış süresi ve hastane içi mortalite oranının %6,8 olduğunu göstermiştir.

Hiperkalsemi, serum toplam kalsiyum düzeyine göre sınıflandırılır: hafif hiperkalsemi, 10.5 ila 11.9 mg / dL; orta derecede hiperkalsemi, 12 ila 13.9 mg / dL; ve ciddi hiperkalsemi, 14 mg / dL. Semptomlar genellikle hem serum kalsiyum seviyesi hem de serum kalsiyumun değişim hızı ile belirlenir. Hafif veya sert hiperkalsemi asemptomatik olabilir veya uyuşukluk ve kas-iskelet ağrısı gibi hafif nonspesifik semptomlarla ilişkili olabilir. Aksine, şiddetli, hızla ilerleyen hiperkalsemi, önemli hacim kaybı ve akut böbrek yetmezliğinin yanı sıra zihinsel durumdan komaya kadar değişen dramatik nörokognitif semptomlarla ilişkili olabilir.

Hiperkalsemi, normal kemik oluşumu ve degradasyon döngüsündeki anormalliklerin bir sonucudur. Kemik mineralizasyonu, osteoblastlar tarafından uyarılan ve osteoklastlar yoluyla uyarılan kemik parçalanması (veya emilim) ile iyi dengelenmiş sabit bir kemik oluşumu döngüsüdür. Normal kemik döngüsü sırasında, osteoklast aktivitesi, osteoklast üzerindeki RANK yüzey reseptörünün osteoblast üzerindeki reseptör aktivatörü RANKL'ye bağlanmasıyla düzenlenir. Bu RANK / RANKL bağlanması osteoklast ogenezini düzenler. Osteoprotegerin osteoblastlar tarafından salgılanır ve RANKL'ye bağlanarak kemik rezorpsiyonunu güçlü bir şekilde inhibe eder, böylece RANK / RANKL arasındaki etkileşimi engeller. RANK ve RANKL arasındaki etkileşim bozulur veya engellenirse, osteoklastlar olgunlaşmaz. RANK ve RANKL arasında artan etkileşim varsa, daha fazla osteoklastik ifade ve daha fazla kemik rezorpsiyonu vardır.

Hiperkalsemi ve Etiyolojisi

Hiperkalsemi, daha ileri evre maligniteleri olanlarda yaygındır ve bununla birlikte kötü prognozu öngörür. En yaygın nedenler arasında paratiroid hormonuna bağlı peptit aracılı malignitenin humoral hiperkalsemisi, osteolitik sitokin üretimi ve fazla 1,25-dihidroksi D vitamini üretimi yer alır. Bununla birlikte, etiyolojiye her zaman malignite aracılık etmez. Hiperkalsemi, malignite ve primer hiperparatiroidizm veya granülomatöz hastalıklar gibi hiperkalsemi için ek bir etiyolojisi olanlarda ortaya çıkabilir. Bu makale hiperkalsemi ile ilişkili kanserleri ve önerilen mekanizmalarını, tümör aracılı olmayan hiperkalseminin yanı sıra her durum için tanı ve tedavi stratejilerini gözden geçirmektedir.

Medikaynak Referanslar

Goldner W. Cancer-Related Hypercalcemia. J Oncol Pract. 2016;12(5):426–432. doi:10.1200/JOP.2016.011155

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler