Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Londra Üniversitesi'den Dr. Caroline Kamau'nun yaptığı ve yeni yayımlanan bir çalışmaya göre hastalar kendi hastalıkları hakkında bilgi sahibi olduklarında kanser tedavisi yaklaşık iki kat başarılı oluyor.

Dr. Kamau, İngiltere Sağlık Departmanı'nda 2013-14'te gerçekleştirilen Ulusal Kanser Hasta Deneyimi Anketi'nden verileri alınan yaklaşık 3.500 hastayı analiz etti ve hastaların kendi durumlarını anlama düzeyini arttıran bilgileri alma sıklıkları ile bunun çalışma ve eğitim hayatlarına muhtemel etkisi arasındaki ilişkiyi araştırdı.

İyi bilgilenen kişilerde pozitif sonuçlar elde edildi

"Pozitif sonuç" tanımı "tedaviyi başka hiçbir belirti veya semptom olmaksızın tamamlamak" şeklinde yapıldığında, bulgular bir pozitif sonuç olasılığının:

  • kanserin çalışma hayatı veya eğitim üzerindeki etkisi hakkında bilgi alan hastalarda 1.72 kat daha fazla,
  • kendilerindeki kanser tipi hakkında bilgi alanlarda 1.99 kat daha fazla,
  • kanserle ilişkili bir operasyondan önce bilgi alan hastalarda 1.90 kat daha fazla

olduğunu gösterdi.

Bunun tersine, yan etkiler hakkında bilgi alanlarda, muhtemelen böyle bir bilgi stres ve belirsizliği arttırdığından, pozitif sonuç olasılığı %35'e kadar daha az saptandı.

Dr. Kamau ilk bulgularını 6.700 hastayı kapsayan daha geniş bir hasta grubuna ait anket verilerinin ikincil analiziyle destekledi ve benzer şekilde hastaların daha fazla bilgi aldıkça durumun üstesinden daha iyi geldiklerini saptadı.

Dr. Kamau spesifik olarak kanser hastalarının tedavileri boyunca işyerleri tarafından desteklenmesi gerekliliğine odaklandı ve çalışıyor olmanın önemli psikolojik yararlar getirdiğine dikkat çekti.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/299353.php

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler