Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kanser genellikle belirli bir lokasyondan başlar ve sonrasında vücuda yayılır. Ancak hastaların yüzde 3’ü ile 5’inde ise kanserin hangi dokudan köken aldığı tespit edilememektedir. Bu tarz hastalarda kanser tanısı diğer organlara metastaz yapmış olduğu için konulabilmektedir.

Kanserin orijini bulunamayan hastalara primeri bilinmeyen kanser tanısı konur ve bu hastalarda hastalık çok hızlı ilerler. Öyle ki beklenen yaşam süresi 3 ay kadardır. Geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan bir çalışmada görüldü ki primeri bilinmeyen kansere sahip hastaların aile üyelerinde de akciğer, pankreas, kolon, bazı kan kanserleri ve primeri bilinmeyen kanser oluşum riski ciddi bir şekilde artıyor.

ABD Utah merkezli yapılan çalışmada araştırıcılar 1980 ile 2010 yılları arasındaki kayıtları geriye dönük olarak inceleyerek primeri bilinmeyen kanser hastaları ve bu hastaların aile üyelerinin nasıl etkilendiğini analiz ettiler.

Çalışmanın yapılabilmesi Utah’ta yer alan Huntsman Kanser Enstitüsü’ne ait Utah Popülasyon Veritabanı (UPV) sayesinde mümkün oldu.Bu veritabanını kullanana araştırıcılar 30 yıllık bir sürede primeri bilinmeyen kanser tanılı 4160 hasta tespit ettiler ve bu hastaların aile üyelerinde kanser tanısı alanları değerlendirme fırsatı buldular. Bu verilere göre birinci derece (anne, baba, kardeş, çocuk), ikinci derece (amca, dayı, hala, teyze, büyükanne, büyükbaba, yeğen) ve ilk kuzen akrabalarla poülasyondan random seçilen hastalıksız kontroller kıyaslanarak risk araştırıldı.

Çalışmanın sonuçları oldukça ilginç. Buna göre primeri bilinmeyen kansere sahip hastaların birinci derece akrabalarında da primeri bilinmeyen kanser oluşum riski %35 oranında artış gösteriyor. Bu oran akciğer kanseri için %37, pankreas kanseri için %28 ve kolorektal kanser içinse %20 olarak belirlenmiş.

Çalışmanın araştırıcılarından Dr Samadder’a göre özellikle akciğer ve pankreas kanseri çoğunlukla sigara ile ilişkili olduğu için, primeri bilinmeyen kanser tanısı alan hastaların yakınları sigarayı bırakarak riski rölatif olarak azaltabilirler. Kolon kanseri içinse bu popülasyonda tarama testlerinin önemi bir kat daha önem kazanıyor.

Bu makalenin çıktılarından bir diğeri de primeri tespit edilemeyen kanserlerde primer lokasyon olarak akciğer, pankreas ya da kolon olması diğerlerine göre daha yüksek olasılıkta. Bu sayede ileride yapılacak çalışmalarda primer kaynak olarak bu dokular daha sıkı incelenirse primeri bilinmeyen kanser hastalarında daha başarılı tedaviler vermek mümkün olabilecektir.

Medikaynak Referanslar

  Samadder NJ et al. Familial Risk in Patients With Carcinoma of Unknown Primary. JAMA Oncology, December 2015 doi:10.1001/jamaoncol.2015.4265

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler