Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni COVID-19 salgını, Mart 2020 itibariyle 200'den fazla ülke ve bölgeyi etkiledi. Kanserli hastaların genellikle enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olduğu düşünüldüğünde, COVID-19'dan etkilenen kanser hastalarının çeşitli gruplarının sistematik analizi gereklidir.105 kanser hastası ve COVID-19 ile doğrulanmış 536 yaş uyumlu kanser dışı hastayı içeren çok merkezli bir çalışma gerçekleştirildi. Farklı kanser türleri ve aşamaları ile farklı kanser tedavileri türlerine ilişkin bulgular belgelenmiştir. Bu çalışmada sunulan bilgi ve içgörülerin, SARS-CoV-2'nin kanser hastalarındaki etkileri hakkındaki anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olacağına inanılmaktadır.

Sonuçlar kanserli COVID-19 hastalarının tüm ciddi sonuçlarda daha yüksek risklere sahip olduğunu göstermiştir. Hematolojik kanser, akciğer kanseri veya metastatik kanser (evre IV) olan hastalar en yüksek şiddetli olay sıklığına sahipti. Metastatik olmayan kanserli hastalarda, kanser olmayan hastalarda gözlemlenenlere benzer ciddi rahatsızlık sıklıkları görülmüştür. Ameliyat alan hastalarda ciddi olaylara yakalanma riski daha yüksek iken, sadece radyoterapi uygulanan hastalarda kanser olmayan hastalara göre ciddi olaylarda anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bu bulgular, kanser hastalarının SARS-COV-2 salgınına karşı daha savunmasız göründüğünü göstermektedir.

Ek olarak, aktif tedavi altında olan veya aktif tedavi altında olmayan kanserli COVID-19 hastalarının sonuçları farklı değildir ve COVID-19 kanserli ancak aktif tedavi görmeyen hastalar ile kansersiz hastalar arasında anlamlı bir fark vardır.Bu sonuçlar, hem aktif tedavi hem de sadece kanser öyküsü olan COVID-19 hastalarının, kanser dışı COVID-19 hastalarına göre şiddetli olay geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Olası nedenler, COVID-19'un erken evresinde anemi, hipoproteinemi veya dispne gibi kanserle ilgili bilinen bazı komplikasyonlardan kaynaklanabilir. Kanserin hastalar üzerinde yaşam boyu bir etkisi olduğunu ve kanserden kurtulanların her zaman primer rezeksiyon sonrası rutin takibe ihtiyaç duydukları düşünüldü. Bu nedenle, klinik COVID-19 hasta yönetiminde, COVID-19 salgını sırasında aktif terapötikler altında olsun ya da olmasın, kanser hastalarına eşdeğer bir dikkat gösterilmelidir.

Bu çalışma, bu konuda orta ölçekli kohort çalışmasıdır ve bu popülasyonun risk faktörleri hakkında çok ihtiyaç duyulan bilgileri sağlayacaktır. Bulguların, devam eden COVID-19 pandemisinden etkilenen kanser hastalarını daha iyi korumalarına yardımcı olacağı umulmaktadır.

Medikaynak Referanslar

Patients with cancer appear more vulnerable to SARS-COV-2: a multi-center study during the COVID-19 outbreak. Mengyuan Dai Cancer Discov April 28 2020 DOI: 10.1158/2159-8290.CD-20-0422

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler