Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kansere bağlı tromboz, kanser hastalarında hastalık ilerlemesinden sonra ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Kanserli hastaların, venöz tromboembolizm (VTE) geliştirme olasılığı kanserli olmayan hastalara göre dört ila yedi kat daha fazladır. Ayrıca, kansere bağlı tromboz insidansı dünya çapında artmaktadır. Kanser tipi, kemoterapi için santral venöz kateter kullanımı ve diğer ilişkili cerrahi ve tıbbi antikanser tedavileri (örn. Radyoterapi, antianjiyojenik ajanlar, immünomodülatör ilaçlar, hormonal terapi ve eritropoez uyarıcı ajanlar) dahil olmak üzere VTE insidansındaki bu artışa sebep olan çok sayıda faktör bulunur.

Kanserli hastalarda yerleşik VTE'nin tedavisi karmaşıktır. Sistemik kemoterapi, antikanser tedavilerinin veya oral antikoagülanların etkinliğini değiştirebilen ve ayrıca kanama riskini artıran trombositopeniye neden olabilecek ilaç-ilaç etkileşimlerine yol açabilir. Kanserli hastalarda VTE profilaksisine duyulan ihtiyacı belirlemek, farklı kanser türleri, hastalık aşamaları ve antikanser tedavileri arasında VTE gelişimi ve kanama risklerinin yüksek olması nedeniyle bir başka zorluktur. Kanserle bağlantılı trombozun tedavisi ve önlenmesi için seçenekler, kanser hastalarında doğrudan oral antikoagülanlar ve düşük moleküler ağırlıklı heparin (LMWH) ile karşılaştırılan klinik çalışmalarla da arttırılmıştır. Doğrudan oral antikoagülanlar parenteral antikoagülanlara göre avantajlar sunmasına ve uygun bir risk-fayda profili göstermesine rağmen, bu ajanlar oral uygulama, ilaç-ilaç etkileşimleri ve kanama riskinden dolayı kullanım için uygun hasta seçimini gerektirmesi açısından zorluklar yaratır.

Uluslararası Tromboz ve Kanser Girişimi (ITAC), doktorlara kansere bağlı trombozun tedavisi ve önlenmesi için pratik ve erişilebilir tavsiye önerileri sunmak üzere 2013 yılında ilk uluslararası kanıta dayalı klinik uygulama kılavuzlarını geliştirdi. ITAC klinik uygulama kılavuzları Tavsiye Derecelendirme Değerlendirme, Geliştirme ve Değerlendirme (GRADE) yöntemini kullanır ve uluslararası erişilebilir, ücretsiz, web tabanlı bir mobil uygulama aracılığıyla erişilebilir. Klinik uygulama kılavuzları ve uygulama 2016 yılında güncellenmiş ve daha sonra Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği (ISTH) tarafından onaylanmıştır. ITAC yönergelerinin bu 2019 güncellemesi, kanserli hastalar için antikoagülanlarla ilgili yeni kanıtları, özellikle birincil profilaksi stratejilerinde karar vermek için VTE'nin risk sınıflandırması için yeni verileri ve kanserin önlenmesi ve kanserle bağlantılı trombozun tedavisi için doğrudan oral antikoagülanların kullanımını içerir.

Yüksek Nüks ve Kanama Riski

Uluslararası Tromboz ve Kanser Girişimi, kanser hastalarında VTE'nin tedavisi ve profilaksisi için küresel bir konsensüs oluşturmayı amaçlayan bağımsız bir akademik çalışma grubudur. Uluslararası Tromboz ve Kanser Girişimi, 2016 yılında kanıta dayalı klinik uygulama kılavuzlarını, daha sonra Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği tarafından onaylanan ücretsiz, web tabanlı bir cep telefonu uygulamasıyla güncelledi. Aralık 2018'e kadar yayınlanan literatürün sistematik bir incelemesine dayanan 2019 Uluslararası Tromboz ve Kanser klinik uygulama kılavuzları, Fransız Ulusal Kanser Enstitüsü'nün desteğiyle bir Tavsiye Derecelendirme Değerlendirme Geliştirme ve Değerlendirme ölçeği yöntemi ile sunuldu. Bu yönergeler genişletilmiş bir uluslararası danışma komitesi tarafından gözden geçirildi ve Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği tarafından onaylandı. Doğrudan oral antikoagülanı düşük moleküler ağırlıklı heparin ile karşılaştıran kafa kafaya klinik çalışmaların sonuçları da kanser hastalarında VTE'nin tedavisi ve profilaksisi için yeni kanıtlarla birlikte özetlendi.

Medikaynak Referanslar

Farge D, Frere C, Connors JM, et al. 2019 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. Lancet Oncol. 2019;20(10):e566–e581. doi:10.1016/S1470-2045(19)30336-5

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler