Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hispanik olmayan Siyahi hastalar, birçok karaciğer nakli bekleme listesinde yetersiz temsil edilirken, 109 merkezden gelen verilere göre, Hispanik olmayan Beyaz hastalar genellikle fazla temsil edilmektedir. Florida Üniversitesi, Gainesville'den baş yazar Curtis Warren ve meslektaşları, bir bekleme listesine yerleştirildikten sonra ırksal eşitsizliklerin büyük ölçüde azaldığını, bunun da alanda son zamanlarda kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğini, ön bekleme listesi eşitsizliklerinin üstesinden gelinmesinin daha zor olabileceğini belirtmişlerdir.

Araştırmacılar Journal of the American College of Surgeons dergisinde, 2020'de Organ Tedarik ve Transplantasyon Ağı’nın, biraz keyfi olarak tanımlanmış DonorService Fields (DSA'lar) yerine, coğrafi yakınlığın eşmerkezli çemberlerine dayalı olarak karaciğer nakli için yeni bir tahsis sistemi uyguladığına dikkat çekmişlerdir. Ayrıca bu durumun, karaciğer nakli bekleme listesindekiler için hayat kurtaran organlara erişimi iyileştirmeye ve eşitlemeye yönelik bir adım olsa da, hangi hastaların nakil için dikkate alınacağını belirleyen listeleme sürecinin önemli bir engel olmaya devam ettiğini vurgulamışlardır.

Dr. Warren ve meslektaşları sürecin listelemeye eşit erişim engelleriyle dolu olduğunu ve bekleme listesine girmek, birinci basamak sağlık hizmetlerine adaletsiz erişim, özel sağlık sigortasının olmaması ve nakil merkezlerinin öznel seçimi gibi faktörlerden etkilenebileceğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar, bu engelleri daha iyi karakterize etmek için, Organ Nakli Alıcıları Bilimsel Sicilinden ve ABD Nüfus Sayım Bürosu'ndan merkeze özgü verileri topladıklarını bildirmişlerdir. Nihai veri seti, her biri Ocak 2013 ile Aralık 2018 arasında 250'den fazla nakil gerçekleştiren 109 nakil merkezinde tedavi edilen 30.353 hastayı içermektedir. Araştırmacılar, her merkez için bekleme listesi verilerini DSA'daki demografik verilerle karşılaştırmış ve birincil değişkenlerin ırk, etnik köken, eğitim seviyesi, yoksulluk ve sigorta kapsamını içerdiğini belirtmişlerdir. Çalışmada her ırk, etnik köken için gözlemlenen veya beklenen oranların yardımı ile beklenen bekleme listesi demografisi ile gözlemlenen bekleme listesi demografisini karşılaştırmak için çoklu lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca listelemedeki yaş, nakil merkezine gidilen mesafe ve merkez tipi gibi ortak değişkenler dahil olmak üzere önemli öngörücüleri belirlemek için tek değişkenli ve çok değişkenli analizler kullanılmıştır.

Tıpta sistemik ayrımcılığa yönelik farkındalık

Düzeltilmiş bir temelde, gözlemlenen veya beklenen oranlar, Hispanik olmayan Siyah hastaların, 109 merkezden 88'inde bekleme listelerinde yetersiz temsil edildiğini ve 68 merkezde İspanyol hastaların yetersiz temsil edildiğini göstermiştir. Buna karşılık, Hispanik olmayan Beyaz hastalar 65 merkezde bekleme listelerinde aşırı temsil edilmiştir. Hispanik olmayan Beyaz hastalar 49 merkezdeki bekleme listelerinde yetersiz veya % 45 oranında temsil edildiği gözlemlenmiştir. Azınlıktaki eksik temsil, bekleme listesi sırasında Hispanik olmayan Beyaz hastalarla karşılaştırıldığında, Hispanik olmayan Siyah hastalar ve Hispanik hastalar arasında anlamlı derecede daha yüksek olan ortalama MELD (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli) skorlarıyla desteklenmiştir. Çok değişkenli model, Siyah hastalar arasında yetersiz temsilin en çok, popülasyonda daha yüksek oranda Siyah birey, nakil merkezlerine daha uzun seyahat mesafeleri ve nakil alıcıları arasında daha yüksek bir özel sigorta oranı olan bölgelerde yaygın olduğunu göstermiştir. Hispanik hastalar için, özel sigorta oranları tek başına eksik temsilleri öngörmesine karşın, bilim insanları hastaların listelendikten sonra bu eşitsizliklerin azaldığını ifade etmişlerdir.

Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nden Lanla Conteh, bu önyargıyı düzeltmenin ilk adımının, bunun bir sorun olduğunu kabul etmek ve onu doğru adıyla çağırmak olduğunu öne sürmüştür. Conteh, ancak o zaman tıpta sistemik ayrımcılık olarak adlandırmaları gereken şeyle aktif olarak mücadele etmek için farkındalık ve yöntemler geliştirmenin bir sonraki adımına geçebileceklerini belirtmiştir. Conteh, transplantasyonun, dekompanse karaciğer hastalığı veya karaciğer kanseri olan birçok hasta için hayat kurtaran bir tedavi olduğunu ifade etmiş ve tüm hastalar ve popülasyonlar için eşit erişim sağlamanın büyük önem taşımakta olduğuna dikkat çekmiştir.

Medikaynak Referanslar

Will Pass, Minorities Underrepresented on Liver Transplant Waiting Lists, Medscape, Mar 09, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler