Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yağ redüksiyonu yöntemleri arasında invaziv olmayanlar tercih edilmektedir. Hem güvenli hem de etkili yeni invazif olmayan yağ redüksiyonu tedavileri arayışı devam etmektedir. İnvazif olmayan bir yaklaşımın faydaları, aksama süresinin kısalması, skarlaşmanın önlenmesi ve algılanan güvenliktir. Non-invaziv yağ redüksiyonu için rutin olarak kullanılan mevcut teknolojiler arasında kriyolipoliz, yüksek yoğunluklu ultrason, radyofrekans, kimyasal adipositoliz ve lazer yardımlı yağ azaltma yer alır. Karboksiterapi için, abdominal kontürlerde kalıcı bir iyileşme sağlayabileceğini öne süren birkaç klinik çalışma gerçekleştirilmiştir. Karboksiterapinin çalışma şekli iyi anlaşılmamıştır. Karbondioksit enjeksiyonunun mikrodolaşımda değişikliklere neden olduğuna ve yağ hücrelerine zarar verdiğine inanılmaktadır.

Yapılan yeni bir çalışmada, deri altı yağın karbondioksit gazına maruz kalması olan karboksi-terapinin, ne kadar yağ hacminin azalmasına yol açtığı değerlendirildi. Bu çalışmanın amacı, randomize kontrollü bir çalışmada, yağ azaltma için karboksi-terapinin etkinliğini değerlendirmek ve gözlenen yararların altı ay boyunca devam edip etmediğini belirlemekti.

Optimizasyon Gerekli

Çalışma, vücut kitle indeksi 22-29 arası, fazla kilolu olmayan 16 kişiden oluşmaktaydı ve katılımcılar karınlarının bir tarafına haftalık karbondioksit gazı enjeksiyonu ve diğer tarafa sahte tedavi 5 hafta boyunca uygulanmak üzere randomize edildi. Birincil sonuç ölçümleri, tedavi öncesi ve sonrası ultrasonik yağ tabakası kalınlığının ve toplam çevrenin ölçümüydü. Yüksek çözünürlüklü bir ultrasonla, son tedaviden 1 hafta sonra karboksiterapi ile tedavi edilen tarafta daha az yağ hacmi olduğu gözlendi, fakat düşük yağ hacmi 28 haftada muhafaza edilmedi. Toplam çevre, sembolik olarak azaldı, ancak 5. haftada, başlangıç değerine kıyasla anlamlı derecede azalmadı. Katılımcı vücut ağırlıkları, çalışmanın tüm seyri boyunca değişmedi.

Araştırmacılar çalışmada küçük örneklem büyüklüğü ve karın çevresinin ve yağ tabakasının ölçülmesinde oluşan hatalar gibi bazı sınırlamaların olduğunu belirttiler. Karboksiterapinin potansiyel olarak yeni ve etkili bir yağ azaltma aracı olabileceğini fakat uzun dönemde optimize edilmesi gerektiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Murad Alam, Divya Sadhwani, Amelia Geisler, Imran Aslam, Inder Raj S. Makin, Daniel I. Schlessinger, Wareeporn Disphanurat, Marisa Pongprutthipan, Nataya Voravutinon, Alexandra Weil, Brian R. Chen, Dennis P. West, Emir Veledar, Emily Poon. Subcutaneous infiltration of carbon dioxide (carboxytherapy) for abdominal fat reduction: A randomized clinical trial. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler