Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Karaciğer bağışında eksikliğin yaşandığı'bu sıralarda , kardiyak'ölümden sonra bağışla temin edilendonör graftları'donör havuzunu genişletmenin oldukça iyi bir yolu. Ancak, bu graftların karaciğer transplantasyonunda kullanılabilmeleri için dikkatli seçim yapılması'gerekiyor. Dikkatli seçilen donörler sayesinde kardiyak'ölümden sonra yapılan bağışlar, başarılı'karaciğer nakilleri yapılmasına imkan sağlıyor.

ölümden sonraki bağış, beyin ölümünden sonra yapılan organ bağışından farklı olarak, soğuk koruyucu solüsyon ile perfüzyondan önce organın sıcak iskemide kalmasını sağlayan bir süre sağlar. Ancak sıcak iskemi süresinin ve ona eşlik eden fizyolojik streslerin etkisi tam olarak anlaşılmamıştır.

Washington Üniversitesinden araştırmacılar 2005 -2014 yılları arasında karaciğer transplantasyonu 'yapılan 866 hastanın verilerini geriye dönük incelediler ve 49 hastada kardiyak ölümden sonra bağışla nakil yapıldığını buldular. Daha sonra sonuçları kardiyak ölümden sonra bağışlanan graftların nakledildiği tüm hastalarla, yaş ve büyüklüğe göre eşleştirilmiş bir donör ve alıcı kohortuyla karşılaştırdılar.' Çalışmanın sonuçlarına göre, ortalama soğuk ve sıcak iskemi süreleri benzerdi. Her iki grupta yoğun bakım ünitesinde medyan kalış süresi 2 gün ve hastanede yatış süresi 7,5 gündü. Medyan takip süresi kardiyak ölümden sonra organ bağışlanan grupta 4 yıl, beyin ölümünden sonra organ bağışlanan grupta ise 3,4 yıl olarak saptandı. Araştırmacılara göre kardiyak ölümden sonra yapılan bağışlardaki donörlerin dikkatli seçilmesi durumunda karaciğer transplantasyonunda standart beyin ölümü donörleriyle benzer sonuçlara ulaşılabilir.