Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Karaciğer bağışında eksikliğin yaşandığıbu sıralarda , kardiyakölümden sonra bağışla temin edilendonör graftlarıdonör havuzunu genişletmenin oldukça iyi bir yolu. Ancak, bu graftların karaciğer transplantasyonunda kullanılabilmeleri için dikkatli seçim yapılmasıgerekiyor. Dikkatli seçilen donörler sayesinde kardiyakölümden sonra yapılan bağışlar, başarılıkaraciğer nakilleri yapılmasına imkan sağlıyor.

ölümden sonraki bağış, beyin ölümünden sonra yapılan organ bağışından farklı olarak, soğuk koruyucu solüsyon ile perfüzyondan önce organın sıcak iskemide kalmasını sağlayan bir süre sağlar. Ancak sıcak iskemi süresinin ve ona eşlik eden fizyolojik streslerin etkisi tam olarak anlaşılmamıştır.

Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar 2005 -2014 yılları arasında karaciğer transplantasyonu yapılan 866 hastanın verilerini geriye dönük incelediler ve 49 hastada kardiyak ölümden sonra bağışla nakil yapıldığını buldular. Daha sonra sonuçları kardiyak ölümden sonra bağışlanan graftların nakledildiği tüm hastalarla, yaş ve büyüklüğe göre eşleştirilmiş bir donör ve alıcı kohortuyla karşılaştırdılar. Çalışmanın sonuçlarına göre, ortalama soğuk ve sıcak iskemi süreleri benzerdi. Her iki grupta yoğun bakım ünitesinde medyan kalış süresi 2 gün ve hastanede yatış süresi 7,5 gündü. Medyan takip süresi kardiyak ölümden sonra organ bağışlanan grupta 4 yıl, beyin ölümünden sonra organ bağışlanan grupta ise 3,4 yıl olarak saptandı. Araştırmacılara göre kardiyak ölümden sonra yapılan bağışlardaki donörlerin dikkatli seçilmesi durumunda karaciğer transplantasyonunda standart beyin ölümü donörleriyle benzer sonuçlara ulaşılabilir.

Medikaynak Referanslar

Kaynak: Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/843546

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler