Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dünya Sağlık Örgütü, annelere bebeklerini doğumdan sonraki 6 ay boyunca emzirmeyi öneriyor. Ancak, Britanyalı annelerin % 75'i 5 aydan önce katı gıdaya başlıyor ve % 26'sı bebeklerinin gece uyanmalarının bu kararı etkilediğini belirtiyor. Londra’daki King's College ve St George's University araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada, bebeklerde katı gıdaya erken geçmenin bebek uykusunu etkileyip etkilemediği araştırıldı.

Popülasyona dayalı randomize bir klinik çalışma olan "The Enquiring About Tolerance çalışması, 15 Ocak 2008'den 31 Ağustos 2015'e kadar, İngiltere ve Galler'den sadece anne sütü ile beslenen 1.303 bebeği kapsıyordu. Klinik ziyaretler İngiltere, Londra'daki St Thomas Hastanesinde gerçekleştirildi ve araştırmada, 3 aydan itibaren bebek diyetine katı gıdaların erken girişi incelendi. Ebeveynler, bebekleri 12 aylık olana kadar her ay, sonrasında üç yaşına kadar ise her üç ayda bir çevrimiçi anketleri doldurdular. Anketlerde gıda tüketim sıklığı, emzirme sıklığı ve süresi ile ilgili soruların yanı sıra uyku süresi ile ilgili sorular da yer alıyordu.

İngiltere ve Galler'den sadece anne sütü ile beslenen üç aylık 1.303 çocuk iki gruba ayrıldı. Randomizasyon yapıldı ve 2 grup arasında anlamlı bir temel fark yoktu. Birinci grup (SIG), standart bebek beslenme tavsiyesini izledi ve altı ay boyunca emzirmeye teşvik edildi. İkinci grup (EIG), emzirmeye devam ederken, üç aydan itibaren bebeklerinin diyetine katı yiyecekler ekledi.

Erken Katı Gıdaya Geçen Bebekler Geceleri Daha Az Uyanıyor

Tolerans Araştırması'na kayıtlı 1.303 bebeğin 1.225'i (% 94) 3 yıllık anketi tamamladı (618 SIG ve 607 EIG). Katı gıdaların erken eklenmesinin ardından, EIG'deki bebekler, SIG'deki bebeklere kıyasla önemli ölçüde daha uzun uyudu ve daha az uyandı. 2 grup arasındaki fark 6. ayda en yüksekti. Tedaviye yönelik analizde, EIG'deki bebekler gece boyu 16,6 dakika daha fazla uyudu ve gece uyanma sıklığı, gece başına 2,01'den 1,74’e kadar düştü. Annenin yaşam kalitesi ile anlamlı bir şekilde ilişkili olan çok ciddi uyku problemleri, SIG'de EIG'den anlamlı olarak daha sık bildirildi.

Araştırmacılar, anne refahı ile ilgili geri bildirimlerin, anne babaların yaşam kalitesi ile anlamlı bir şekilde ilişkili olan uyku sorunlarının, altı aydan önce katı maddelere geçilen grupta daha az sıklıkla olduğunu gösterdiğini belirtseler de, bebeğin gelişimi açısından ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmenin öneminin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Michael R. Perkin, Henry T. Bahnson, Kirsty Logan, Tom Marrs, Suzana Radulovic, Joanna Craven, Carsten Flohr, Gideon Lack. Association of Early Introduction of Solids With Infant Sleep. JAMA Pediatrics, 2018; e180739.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler