Yandex Metrica

Keratinositik Tümörler ve Melanom Gelişme Riski

15 Mayıs 2017

Keratinositler, stratum korneumun oluşumunda görev alan epidermisin yapı taşı hücreleridir. Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom haricinde keratinositlerden köken alan tümöral oluşumlar klinik ve histopatolojik tanıda güçlüğe neden olabilmektedir. Bu tümörlerin ileride diğer tümörlere dönüşümü de olabilmektedir.

Keratinositik karsinom öyküsü ile invaziv melanom gelişme riski arasındaki ilişki prospektif verilerin kullanıldığı kapsamlı bir şekilde günümüze kadar değerlendirilmemişti. Bu sebeple ABD merkezli kapsamlı bir çalışma yapıldı. Hemşirelerin Sağlık Çalışması'nda (NHS; 1984-2010) 91.846 kadın, NHSII'de 114.918 kadın (1989-2011) ve Sağlık Uzmanları Takip Çalışmasında (1986-2010) 48.946 erkek, tanı için keratinositik karsinom ve melanom açısından iki yılda bir değerlendirildi. Çalışmada keratinositik karsinom öyküsü, bazal hücreli karsinom (BHK) ve skuamoz hücreli karsinom (SCC) öyküsü ile ilişkili melanomun istatistiğini hesaplamak için Cox orantısal risk modelleri kullanılmıştır. Tüm istatistiksel testler iki taraflı olarak yapıldı.

Çalışma takibinde 6.4 milyon kişi/yıllık takip süresince 1949 melanoma, 38 842 BCC ve 7462 SCC belgelendi. Diğer risk faktörleri için düzeltme yapıldıktan sonra keratinositik karsinom öyküsü melanom riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir (meta-analiz HR = 2.22,% 95 GA = 1.73-2.85). Bu ilişki hem BHK hem de SCC öyküsü olan katılımcılar arasında yalnızca BHK veya SCC öyküsü olanlara göre daha belirgindi. Kadınlarda keratinositik karsinom öyküsü, baş / boyun melanomlarıyla  gövde veya ekstremitedeki melanomlara göre daha güçlü bir şekilde ilişkiliydi.

Elde edilen sonuçlar, keratinositik karsinom öyküsü ve melanom gelişme riski arasındaki ilişki için yeni bilgiler sunmakta olup melanomun önlenmesi için önemli olabilir.

Referanslar :

Wu S, et al. History of Keratinocyte Carcinoma and Risk of Melanoma: A Prospective Cohort Study. J Natl Cancer Inst. 2017 Apr 1;109(4). doi: 10.1093/jnci/djw268.

Literatür talep et Sonra Oku

BENZER MAKALELER

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image