Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olan hastalara yönelik tek merkezli bir çalışmada acil servis ziyaretlerinin yaklaşık dörtte birinin önlenebilir kabul edildiği gösterilmiştir. Bilim insanları, çalışmadaki acil servis ziyaretlerinin önde gelen nedeninin kanserin kendisi olmasına karşın birçok ziyaretin küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) veya kanser tedavisi ile ilgisiz olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada acil servis ziyaretlerinin %10'undan azının kanser tedavisi ile ilgili olduğu ancak ziyaretlerin, kemoterapi alan hastalar arasında immünoterapi veya tirozin kinaz inhibitörleri (TKI'ler) alanlara göre çok daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Manan P. Shah ve Joel W. Neal, bu sonuçları JCO Oncology Practice dergisinde bildirmişlerdir. Yazarlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser hastalarının bakımının, tüm hastalıklar arasında, kişi başına en yüksek maliyete yol açtığını belirtmiş olmakla birlikte plansız hastane ziyaretleri, harcamaların %48'ini oluşturarak, ilerlemiş kanser bakımı için artan harcamaların en büyük itici güçlerinden birisi olduğuna dikkat çekmişlerdir. Araştırmacılara göre, bu harcama daha kaliteli bakımın göstergesi değil verimsizliğin göstergesi olabilmektedir. 2009-2012 yıllarını kapsayan ve 400.000'den fazla yeni teşhis edilmiş kanser hastasını içeren bir kayıt defteri, akciğer kanserinin üçüncü en yüksek plansız hastaneye yatış oranına sahip olduğunu bulmuştur. Bu bulgular 2018'de JCO Oncology Practice'de yayınlanmıştır. Acil servise başvurma nedeni genellikle kanser veya bu popülasyondaki tedavisi olsa da, plansız hastane ziyaretlerine yol açan faktörlerin göreceli katkısı konusunda çok az araştırma bulunmaktadır. Akciğer kanserinin ileri evrelerinde tıbbi acil durumların yaygın tetikleyicileri arasında pulmoner emboli, obstrüktif pnömoni, metastazın neden olduğu omurilik sıkışması ve solunum yetmezliğine yol açan tümör progresyonu veya plevral efüzyon yer almaktadır. Bilim insanları,TKI'lerin, immünoterapi ve sitotoksik kemoterapi gibi akciğer kanseri tedavilerinin, cilt reaksiyonları, gastrointestinal disfonksiyon, organ enflamatuar süreçleri ve kemik iliği baskılanmasından kaynaklanan çeşitli tıbbi acil durumlara da neden olabileceğini belirtmişlerdir.

Önleyici potansiyel stratejiler

Shah ve Neal'ın çalışmasının birincil hedefleri, planlanmamış acil servis ziyaretlerinin itici güçlerini anlamak ve bunları önlemek için potansiyel stratejileri belirlemek olarak açıklanmıştır. Stanford Medicine Research Data Repository'den alınan araştırmacılar, Stanford'da 173 acil servis ziyareti olan 97 KHDAK hastasını tanımlamışlardır. Çalışmada hastalar, planlanmamış ziyaretten önceki 3 ay içinde aldıkları üç terapi olan TKI'ler (n = 47), immünoterapi (n = 24) veya kemoterapiye (n = 26) göre sınıflandırılmışlardır. Ayrıca, kemoterapi ve immünoterapi kombinasyonu alan hastalar immünoterapi kategorisi altında sınıflandırılmıştır. Acil servis ziyaretlerinin kanserle ilgili, tedavi ile ilgili, kanser veya tedaviyle ilgisiz ve dışlama olarak dört kategoriye ayrıldığı bildirilmiştir. Araştırmacılar hastanın ana şikayetlerinin, başvurudan 2 veya daha fazla gün önce başlamışsa, tanı veya terapötiklerle ayakta tedavi ortamında sağlanmış olabileceğini ve hasta doğrudan acil servisten taburcu edilmişse, karşılaşmanın potansiyel olarak önlenebilir olarak sınıflandırılmış olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada bu önlenebilir karşılaşmalar arasında, mesai saatleri içinde yapılanlar da gereksiz olarak etiketlenmiş, çünkü aynı gün acil durum için Stanford hasta çağrı sistemiyle yönetilebilecekleri bildirilmiştir. Genel olarak, acil servis ziyaretlerinin önde gelen nedeni KHDAK 'nin kendisi olmakla birlikte hastanın kanseri, TKİ grubunda acil servis ziyaretlerinin %61'ine, immünoterapi grubunda %49'a ve kemoterapi grubunda %42 katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak birçok acil servis ziyaretinin kanser veya tedavileriyle ilgisiz olduğu kabul edilmiştir. Araştırmacılar, erken müdahalenin, ayakta tedavi hizmetinin genişletilmesinin ve ayakta tedavi yolları hakkında hasta eğitiminin KHDAK hastalarının planlanmamış acil servis ziyaretlerinin önemli bir kısmını ortadan kaldırabileceğini öne sürmüşlerdir.

Medikaynak Referanslar

Walter Alexander, Many ED Visits May Be Preventable for Patients With NSCLC, Medscape, Jan 19, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler