Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) her geçen gün giderek daha heterojen bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Anaplastik lenfoma kinaz (ALK) geninin yeniden düzenlenmesi, NSCLC hastalarının %3-7'sinde mevcuttur. ALK yeniden düzenlemeleri, tipik olarak hiç sigara içmeyen ve adenokarsinom histolojik özelliklere sahip genç hastalarda meydana gelen farklı bir NSCLC alt grubunu oluşturmaktadır. Bazı çalışmalar, ALK geninin, ilerlemiş NSCLC'de yüksek bir insidansa sahip olduğunu göstermiştir. Ancak ALK pozitif akciğer kanserli cerrahi hasta sıklığı konusunda fikir birliği yoktu. Hedeflenebilir genomik değişikliği olan KHDAK hastaları arasında, genç hastaların başlangıçta evre IV hastalığı ile başvurma ve yaşlı hastalara göre daha kötü bir sağkalım sergileme riski ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür.

Bu konu ile ilgili yapılan çalışmanın amacı tanı yaşı, tümör düğümü-metastaz (TNM) evreleri ve ALK pozitif akciğer kanseri sıklığı arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koymaktı.

Çalışma kapsamında Eylül 2010 ile Ocak 2018 arasında ALK düzenlemeleri (n = 411) veya KRAS mutasyonları (n = 122) sunan hastalar incenledi. Çalışmada hastaların klinik özellikleri ve genel sağkalımları iki genotip grubu altında analiz edildi ve hastalar farklı yaş kategorilerine (< 40, 40-49, 50-59, ≥60 yıl) göre sınıflandırıldı.

ALK+ Hastalarda Sağkalım Yaş ile Ters Orantılı

ALK pozitif kohortta genç grup T3 / 4 evresinde (P = 0.014), lenf nodu metastazında (P = 0.011) ve uzak metastazında (P = 0.015) eski gruplardan daha sık hastalık gösterdi. Bu arada, ALK pozitif hastalarda tanı için ortalama yaş, T, N ve M kategorilerinde olduğu gibi klinik evrelerle anlamlı bir ters korelasyon gösterdi (evre I / II - III - III - IV, 54.7 - 52.0 - 49.7 - yıl, P <0.001). Bununla birlikte KRAS mutant hastalar, ALK pozitif hastalarda gözlenenlerle benzer ilişkiler göstermediler. Önemli olarak, ALK pozitif hastalarda evre IIIb-IV hastalığının sıklığı evre I – IIIa hastalığının neredeyse iki katıydı (% 6.1'e karşılık% 3.4, P <0.001). KRAS mutant akciğer kanserinde farklı hastalık evrelerinde de benzer bir sıklık vardı (P = 0.924). Son olarak, ALK pozitif hastalarda, 60 yaş grubu diğer genç gruplardan daha iyi sağkalım eğilimi ile ilişkiliydi.

Araştırmacılar TNM evrelerinin, ALK pozitif akciğer kanseri hastalarında tanıda yaşla anlamlı bir ters korelasyon gösterdiğini belirttiler ve özellikle genç hastalar için daha özgün tedavi stratejilerine olan ihtiyaca dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Wenfang Tang et al. TNM Stages Inversely Correlate With the Age at Diagnosis in ALK-Positive Lung Cancer Transl Lung Cancer Res. 2019;8(2)

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler