Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tam felce uğramış, ancak farkındalık, biliş ve göz hareketleri ve göz kırpması olan hastalar kilitlenme sendromuna sahip olarak sınıflandırılmıştır. Göz hareketleri de kaybolursa, duruma tam kilitlenme sendromu denir. İsviçre merkezli yapılan bir araştırmada tam kilitlenme durumundaki bu hastalar için bir bilgisayar arayüzü kullanılarak iletişim şansı araştırıldı.

Araştırmada tamamen kilitli durumdaki hastalar, cevapları düşünerek konuşulan sorulara "evet" veya "hayır" yanıt verebildiler. İnvaziv olmayan bir beyin-bilgisayar ara yüzü, beyindeki kan oksijen seviyesindeki değişimleri ölçerek yanıtlarını tespit etti.

Bu sonuçlar, tam kilitlenme sendromuna sahip kişilerin beyin-bilgisayar arayüzünü kullanmak için gerekli olan hedefe yönelik düşüncelerden yoksun olduklarını ve dolayısıyla iletişim kuramadıklarını varsayan önceki teorileri tersine çevirmektedir.

ALS (amyotrofik lateral skleroz) olan dört hastada bu bilgisayarlı yöntemin kullanıldığı kapsamlı incelemeler yapıldı. Araştırmacılar sorularını "evet" ya da "hayır" cevaplarını içerecek şekilde sordular. "Kocanızın adı Joachim mi?" ve "mutlu musun?" gibi soruların sorulduğu denemelerin yüzde yetmişinde doğru yanıtların ortaya çıktığı görüldü.

Baş araştırmacı Profesör Birbaumer: "Bu çarpıcı sonuçlar, tam kilitlenme sendromuna sahip kişilerin iletişim kuramayacağını teorisini çarpıtıyor. Test ettiğimiz dört hastanın hepsinin düşüncelerini tek başına kullanarak kendilerine sorduğumuz kişisel soruları cevaplayabildiklerini bulduk. Bu çalışmayı daha fazla hastada tekrarlayabilirsek, tamamen kapalı durumdaki motor nöron hastalıkları olan insanlar için faydalı iletişimi sağlayabileceğimize inanıyorum "dedi.

Bir vakada, bir aile araştırmacıların katılımcılardan birine kızının erkek arkadaşı 'Mario' ile evlenmesini kabul edip etmeyeceğini sormasını istedi. Cevap on denemeden dokuzunda "hayır" idi.

Çalışmada beyin-bilgisayar arabirimi, kan oksijenasyonunu ve beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçmek için elektroensefalografi (EEG) ile kombine edilmiş yakın kızıl ötesi spektroskopiyi kullandı. Diğer beyin-bilgisayar arayüzleri daha önce bazı felçli hastaların iletişim kurmasına olanak tanımış olsa da, yakın kızıl ötesi spektroskopi şimdiye kadar tamamen kilitlenme sendromundan mustarip hastalara iletişimi yeniden kurmanın tek başarılı yaklaşımıdır.

Medikaynak Referanslar

Chaudhary U et al.  Brain–Computer Interface–Based Communication in the Completely Locked-In State. PLOS Biology, 2017; 15 (1): e1002593 DOI: 10.1371/journal.pbio.1002593 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler