Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Çoğu insan daha fazla kilo almalarının ya da obezite açısından daha yüksek riske sahip olmalarının tamamen genlerle alakalı olduğuna inanıyor fakat yapılan kapsamlı bir çalışmada kilo vermede başarısızlığın genlere dayandırılamayacağı ortaya kondu.

FTO gen taşıyıcılarının ortalama 3 kg daha kilolu ve %70 daha fazla olasılıkla obez oldukları biliniyordu. Bununla birlikte Newcastle Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı 8 ayrı çalışmadan 9.000 kişiyi incelediler ve bu geni taşımanın kilo kaybını önlemediği sonucuna vardılar. Araştırmacılar yaptıkları incelemede diyeti iyileştirmek ve daha fazla fiziksel aktivitede bulunmanın genetik yapıdan bağımsız olarak kilo kaybını kolaylaştırdığını gördüler.

Büyük ortak sistemik bir inceleme ve meta-analizde, birçok farklı ülkeden araştırmacılardan oluşan grup FTO geninin riskli varyantını taşımanın kilo vermeyi engelleyip engellemediğini anlamak için tüm dünya çapında randomize kontrollü kilo verme araştırmalarında kayıtlı 9,563 yetişkinin verilerini kullandılar. FTO geninin riskli varyantına sahip insanların kilo vermek için yapılan müdahalelere diğer herkes gibi yanıt verdiğini gözlemlediler.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmada ortaya çıkardıkları bu gerçeğin kilo vermeye çalışan FTO geninin riskli varyantına sahip insanlar için oldukça önemli bir gelişme olduğunun altını çiziyorlar. Bu insanların uygun bir diyet ve fiziksel aktivite ile diğer herkes gibi kilo verebileceklerini bilerek motive olabileceklerini belirtiyorlar. Kilo almada olumsuz etkileri olan FTO genotipinin kilo vermede uygulanan müdahalelere yanıt önünde herhangi bir mani oluşturmadığını aktarıyorlar.

Araştırmacılar ayrıca FTO geninin risk varyantını taşıyan insanlarda herhangi bir etnik köken, yaş, cinsiyet ayrımı olmaksızın kilo vermek için uygulanan müdahalelere benzer şekilde yanıtın gözlendiğini söylüyorlar. Bununla birlikte çalışmaya dahil edilen kişilerin büyük kısmının beyaz ırktan olduğunu sadece küçük bir grubun Afro-Amerikan ve Hispanik kökenli olduğunu da ekliyorlar.

Araştırmacılar diğer etnik gruplar üzerinde de bu genin ve diğer obezite ilişkili genlerin kilo verme üzerinde etkilerinin olup olmadığının araştırılmasına ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Epidemik obezitenin sebeplerinin çok yönlü ve kompleks olduğunu ve mevcut kanıtların gen profillerinin bununla çok az ilgili olduğunu işaret ettiğini aktarıyorlar.

Medikaynak Referanslar

Katherine M Livingstone et al. FTO genotype and weight loss: systematic review and meta-analysis of 9563 individual participant data from eight randomised controlled trials. BMJ, 2016; i4707

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler