Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

San Francisco’da yapılan American College of Rheumatology annual meeting’de sunulan bir araştırmaya göre fazla kilolu olmak ya da obezite erken romatoid artritte remisyonun devamlılığı için başarı şansını düşürüyor.

Romatoid artrit (RA), en sık görülen kronik otoimmün hastalıktır. RA’da eklem hasarı, eklem deformitesi ve fonksiyon kaybı gelişme riski vardır ve hastalığın nedeni henüz bilinmemektedir. Hastalık her yaşta, kadınları erkeklerden daha sık etkilemektedir. RA’da genellikle el ve ayaklarda ki küçük eklemlerde ağrı, şişlik, sertlik görülür fakat enflamasyon diğer organlara da zarar verebilir. Son 20 yılda ilaçlarda ki gelişmeler ile artık romatologlar hastaları remisyonda tutabilmeyi, ilerleyici eklem hasarı ve sakatlık gelişimini önlemeyi ve hastaların yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflemektedirler.

Daha önce yapılan çalışmalarda fazla kilolu ya da obez insanlarda RA gelişme riskinin, hastalık aktivitesi, ağrı ve tedaviye yanıtsızlık oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştü. Dr. Schulman ve arkadaşları ise CATCH (Canadian Early Arthritis Cohort) çalışmasından erken RA’lı (bir yıl ya da daha az süredir semptomları olan) 1.066 hastayı çalışmalarına dahil ettiler. Hastaları vücut kitle indexlerine (BMI) göre; normal ( 18.5-24.9 kg/m2), fazla kilolu (25.0-29.93 kg/m2) ve obez(>30 kg/m2) olmak üzere 3 guruba ayırdılar. BMI ile remisyonun devamlılığı arasındaki ilişkiyi incelediler.

Araştırmacılar, normal kilolu insanların neredeyse yarısının (%48), fazla kilolu insanların %38’inin ve obez insanların ise %28’inin 3 yıl boyunca remisyonda kaldıklarını gördüler. Grupların remisyon zamanları aynıyken, kontrol noktalarının hepsinde (6.-12.-1824. ve 36. aylar), normal kilolu insanların fazla kilolu ve obezlere göre daha yüksek oranlarda remisyonda kaldıklarını buldular. Araştırmacılar, 6. ay kadar erken bir zamanda bile, guruplar arasında bu denli belirgin bir fark olmasının ilginç olduğunu düşündüklerini söylediler. Yaş, cinsiyet, ırk, sigara kullanımı, eğitim, diğer tıbbi durumlar ve steroid kullanımı gibi diğer faktörler hesaba katıldığında bile bu belirgin farkın devam ettiğini gördüler.

Çalışma sonuçlarına göre, aşırı kiloluluk RA ilaçlarının çalışmasını etkileyen önemli bir faktör. Araştırmacılar fazla kiloluluğun potansiyel değiştirilebilir bir risk faktörü olmasının klinisyenler ve RA hastaları tarafından dikkate alınması gereken bir durum olduğunu söylüyorlar. Araştırmacılar hastaların sadece kilo vererek bile, genel sağlık durumlarının geliştirmekle kalmayıp, hastalıklarını da daha iyi kontrol altında tutabileceğini söylediler.

Medikaynak Referanslar

 American College of Rheumatology (ACR). "Body mass index may be a key to achieving sustained remission in early rheumatoid arthritis." ScienceDaily. ScienceDaily, 8 November 2015

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler