Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroza (MS) neyin sebep olduğu henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Birçok bilim adamı, vücudun merkezi sinir sistemine (MSS) otoimmün bir saldırı düzenlediğine ve birçok nöronu kaplayan koruyucu miyelin katmanına zarar verdiğine inanmaktadır.

Hastalık riski, MS’li birinci dereceden akrabası olanlar için daha yüksektir. Uzmanlar, MS için risk faktörlerinin diyet gibi çevresel faktörleri içerdiğine inanmaktadır. Ancak diyet ve multipl skleroz riskini ilişkilendiren kanıtlar kesin değildir.

Yapılan yeni bir çalışmada, bir Akdeniz diyeti ile MS'in yaygın öncüsü olan merkezi sinir sistemi demiyelinizasyonunun (MSSD) ilk klinik tanısı riski arasındaki ilişkileri araştırıldı.

Çalışmada, Avustralya'da, 282 vaka ve 558 yaş, cinsiyet ve çalışma bölgesi ile eşleşen kontrolde MSSD için çevresel risk faktörlerini inceleyen çok merkezli vaka kontrol çalışması olan 2003–2006 Ausimmune Study'den elde edilen verileri kullandılar. Alternatif Akdeniz diyet skoru (aMED), bir gıda sıklığı anketindeki verilere dayanarak hesaplandı. Araştırmacılar, günlük 1 porsiyon (65 g) işlenmemiş kırmızı etin 1 puan aldığı aMED’in değiştirilmiş bir versiyonunu (aMED-Red) oluşturdular. Diğer tüm bileşenler aMED ile aynı kaldı. Daha sonra katılımcıları;

  • kategori 1 (puanlar 0-2),
  • kategori 2 (puanlar 3-4),
  • kategori 3 (puan 5) ve
  • kategori 4 (puanlar 6-9)

olmak üzere dört kategoriye ayırdılar.

İşlenmemiş Kırmızı Et Riski Azaltıyor

AMED ve aMED-Red puanları ve kategorileri ile MSSD riski arasındaki ilişkiyi test etmek için enfeksiyöz mononükleoz, serum 25-hidroksivitamin D konsantrasyonları, sigara kullanımı, eğitim, toplam enerji alımı ve diyet yetersiz raporlama için ayarlama yapan şartlı lojistik regresyon kullanıldı.

Araştırmacılar, aMED ile MSSD riski arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamadılar [aMED puanındaki 1-SD artış başına: düzeltilmiş olasılık oranı (aOR): 0,89]. Öte yandan ikinci dereceden elementler analiz kullanıldığında aMED Kırmızısı ile MSSD riski arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğuna dair kanıt vardı (P = 0,016). En düşük aMED-Red kategorisiyle karşılaştırıldığında,

  • kategori 2’de %37 (aOR: 0,63),
  • kategori 3’te %52 (aOR: 0,48) ve
  • kategori 4’te %42 (aOR: 0,58)

olmak üzere, daha yüksek kategoriler daha düşük MSSD riski ile ilişkili bulundu.

Araştırmacılar, işlenmemiş kırmızı et içeren bir Akdeniz diyetinin, bu Avustralya erişkin popülasyonunda düşük MSSD riski ile ilişkili olduğunu belirttiler. İşlenmemiş kırmızı etin Akdeniz diyetine eklenmesinin, MS riski yüksek olanlara faydalı olabileceğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Lucinda J Black, Kimberley Baker, Anne-Louise Ponsonby, Ingrid van der Mei, Robyn M Lucas, Gavin Pereira. Ausimmune Investigator Group A Higher Mediterranean Diet Score, Including Unprocessed Red Meat, Is Associated with Reduced Risk of Central Nervous System Demyelination in a Case-Control Study of Australian Adults, The Journal of Nutrition 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler