Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Epidemiyolojik çalışmalar, proton pompası inhibitörü (PPI) tedavisini osteoporotik kırıklarla ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte, proton pompası inhibitörlerinin doğrudan osteoporoza neden olup olmadığı açık değildir.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, sağlıklı postmenopozal kadınlarda, dekslansoprazol ve esomeprazolün kemik dönüşümü, kemik mineral yoğunluğu, gerçek fraksiyonel kalsiyum emilimi (TFCA), serum ve idrar seviyeleri ve paratiroid hormon düzeyleri (PTH) üzerindeki etkisini değerlendirdiler.

Araştırmacılar, 4 kasım 2010'dan 7 Ağustos 2014'e kadar ABD'de 12 merkezden, normal kalsiyum alımı ve D vitamini statüsüne sahip, 115 sağlıklı, menopoz sonrası kadının (45 ila 75 yaş arası) prospektif, çok merkezli, çift-kör bir çalışmasını gerçekleştirdiler. Kadınlar, 26 hafta boyunca günlük olarak dekslansoprazol (60 mg), esomeprazol (40 mg) veya plasebo verilen gruplara randomize edildi. 0 (başlangıç), 13 ve 26 haftalarda, prokollajen tip 1 N-terminal propeptid (P1NP) ve tip 1 kollajen C-terminal telopeptid’in (CTX) plazma seviyeleri ölçüldü. Primer sonuçlar, P1NP ve CTX'te 0 ila 26 haftaları arasında yüzde değişimiydi. Ayrıca serum, idrar mineral, BMD, PTH (tüm denekler) ve TFCA (n = 30) seviyelerinde ki değişimler ölçüldü.

Değerler Normal Aralıkta

Çalışma sonuçları incelendiğinde başlangıç ile 26. hafta arasında kemik döngüsü belirteçlerinde grup içi anlamlı bir fark görülmedi. Dekslansoprazol grubunda (0.12 ng/mL) CTX seviyelerinde anlamlı bir artış yoktu. Bu değerler normal sınırlar içinde kalmasına rağmen, esomeprazol ve dekslansoprazol gruplarında, 26 haftada P1NP (sırasıyla %18,2 ve %19,2) ve CTX (sırasıyla %22,0 ve %27,4) düzeylerinde önemli ölçüde artış mevcuttu. 26. haftada serum veya idrar mineralleri, BMD veya PTH düzeylerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Proton pompası inhibitörü tedavisi TFCA'yı azaltmadı.

Araştırmacılar, proton pompası inhibitörü tedavisi verilen kadınlarda, plasebo verilen kadınlara kıyasla kemik döngüsü belirteçlerinde anlamlı artışlar tespit ettiklerini, ancak seviyelerin normal referans aralığında kaldığını belirttiler. BMD, PTH, serum veya idrar mineral seviyelerinde veya TFCA'daki değişimde, gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını aktardılar. Bulguların, proton pompası inhibitörü ile yapılan 26 haftalık tedavinin kemik homeostazı üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını gösterdiğini vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Karen E. Hansen, Jeri W. Nieves, Sai Nudurupati, David C. Metz, Maria Claudia Perez. Dexlansoprazole and Esomeprazole Do Not Affect Bone Homeostasis in Healthy Postmenopausal Women, Gastroenterology 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler