Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

6 aylık otomatik hatırlatıcı mesajlar eşliğinde motivasyon sağlayan, kişisel olarak yönetilen internet tabanlı bir egzersiz programına katılan diz osteoartriti (OA) olan yetişkinlerde diz ağrısı ve fiziksel işlev açısından düzelme gözlenmiştir. 180 kişiden oluşan randomize çalışmada kontrol grubu yalnızca internet tabanlı OA bilgisi almıştı.

Çalışmanın ilk yazarı Rachel Kate'e göre sonuçlar, dizinde OA olan hastaların önerilen egzersizlere erişimini iyileştirmek için internet tabanlı egzersiz girişimlerinin rolünü desteklemektedir.

Melbourne Üniversitesi'nden Rachel Kate Nelligan ve meslektaşlarının çalışması JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanmıştır.

Çalışma araştırmacıları 'Böyle bir yaklaşım sınırlı sağlık hizmeti kaynaklarının daha iyi sunulması ve sağlık profesyonelleri ile temas talebini azaltma ve gerektiğinde sağlanan erişimin kalitesini artırma potansiyeline sahiptir.' diye yorum yapmışlardır.

Yazarlara göre yalnızca diğer iki randomize, klinik çalışma, sağlık personeli ile temas olmaksızın OA için internet tabanlı girişimleri değerlendirmiştir. Bunlardan biri, 4 ayda sonuçlarda herhangi bir fark bulmasa da diğer çalışma diz ve/veya kalça OA hastası yetişkinlerde 9 modüllü bir fiziksel aktivite programının kontrol grubuna göre 3 ayda fiziksel fonksiyonda düzelmeye yol açtığını saptamıştır.

Bu çalışma için araştırmacılar, çevrimiçi reklamlar aracılığıyla Avustralya'da klinik olarak diz OA tanısı konulmuş 206 yetişkini çalışmaya almıştır. 45 yaş ve üzerindeki katılımcılar aktiviteye bağlı diz ağrısı ve en az 30 dakika süren sabah sertliği bildirmişlerdir. Ayrıca, katılımcılardan yazılı mesajlaşma özelliğine sahip bir cep telefonuna sahip olmaları, internet erişimine sahip olmaları ve değerlendirmeleri tamamlayabilmeleri istenmiştir.

Hastalar My Knee Exercise internet sitesi (My Knee Exercise – For Persistent Knee Pain) girişimine randomize edilmiştir; 24 haftalık kişisel olarak yönetilen güçlendirme egzersiz programına katılan katılımcılar motivasyon amaçlı otomatik mesajlar almıştır. Kontroller için de bu internet sitesine erişim sağlanarak OA hakkında bilgi verilmiştir.

Birincil çalışma sonlanımları diz ağrısı (VAS, 0-10) ve fiziksel İşlev (Western Ontario ve McMaster Universities Osteoarthritis Index 0-68) değişimleridir. 24 haftada toplam 180 katılımcı birincil sonlanım değerlendirmesini tamamlamıştır.

Katılımcıların ortalama yaşı 60 olup %61'i kadındır.

24 hafta sonra, girişim grubunda genel diz ağrısı için ortalama 1,6 birimlik ve fiziksel işlev için 5.2 birimlik iyileşme saptanmıştır.

İkincil sonuçlar ek diz ağrısı ölçümleri, spor sırasında diz fonksiyonu, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite, toplam düzelme ve tedavi memnuniyetini içermiştir. Gruplar arası farklılıklar girişimi desteklemiştir.

Hiçbir çalışma katılımcısı tarafından ciddi bir advers olay bildirilmemiştir. Girişim grubundaki sekiz hasta ve kontrol grubunda bir hasta çalışma sırasında diz ağrısı bildirmiştir. Çalışma sırasında oral ağrı kesici ilaç kullanımı gruplar arasında benzerdir; kontrol grubunda masaj ve topikal antienflamatuvar kullanımı daha fazla bulunmuştur.

Medikaynak Referanslar

Self-directed Digital Exercise Plan Improves Knee OA, Medscape.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler