Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kistik fibrosiz (KF) gastroparezis (GP), gastroözefageal reflü, mekonyum ileusu, distal intestinal obstrüksiyon sendromu ve kronik konstipasyon gibi çok farklı gastrointestinal motilite bozuklukları ve sendromları ile karakterize bir hastalıktır. KF hastalarında ince bağırsak ve total geçiş süresinin uzadığı bilinmektedir. Buna rağmen kistik fibrozisin mide boşalması üstündeki etkisi ve bu popülasyondaki GP insidansı değişkendir. Bazı çalışmalar sağlıklı kontrol gruplarına kıyasla KF’li hastalarda daha hızlı mide boşalması tespit etmişken, bazı çalışmalar daha yavaş mide boşalması tespit etmiş, bazıları da her iki grup arasında bir fark tespit edememiştir.

GP tanısı, KF bakımında ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Hastalardaki kronik malnütrisyonu kötüleştirip, hastaların oral kalori alımını düşürmektedir.

Bu soruna açıklık getirmeyi amaçlayan Amerikalı bir grup araştırmacı konu ile ilgili mevcut literatürlerin sistemik analizi ile sağlıklı kontrollere kıyasla KF’li hastaların mide boşalmasını değerlendirmeyi hedeflediler. Çalışmada KF’li hastalardaki boşalma süreleri sağlıklı kontrol grubundakiler ile rastgele etki modelleri kullanılarak karşılaştırıldı. Alt grup analizleri ise yaş ve tanı çeşitlerine göre katmanlaştırıldı. 7 ülkeden seçilen on dokuz çalışmaya 574 kişi (359 KF hastası, 215 kontrol) dahil edilmiştir. Öte yandan çalışmaya dahil edilen bilimsel makaleler küçük örneklemlere sahipti ve çoğu metodolojik ve raporlama sınırlamalarına sahipti. Havuz analizi kullanıldığında gastroparezis sıklığı yüksekti fakat sonuçlar yüksek oranda tanı çeşidine bağımlıydı. Gecikmiş mide boşalması genel popülasyona oranla KF grubunda daha fazlaydı. Sintigrafi bir KF hasta alt grubunda hızlı mide boşalmasını tespit etti fakat bu bulgu da yeterli pankreatik enzim replasmanı ve tanısal çeşitliliklerin eklenmesiyle ortadan kayboldu.

Medikaynak Referanslar

Corral JE et al. Is Gastroparesis Found More Frequently in Patients with Cystic Fibrosis? A Systematic Review. Scientifica (Cairo). 2016;2016:2918139.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler