Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Mobil teknolojilerin sağlıkla ilgili verileri pasif ve sürekli olarak toplama becerisi, klinik araştırma çalışmalarının kalitesini ve verimliliğini artırma potansiyeline sahiptir. Mobil teknolojiler giyilebilir, yenilebilir, implante edilebilir, eve yerleştirilmiş portatif sensörler ve gömülü sensörlü akıllı telefonlar ve elektronik sonuçların değerlendirilmesi için optimize edilmiş uygulamalar olarak tanımlanır. Bu teknolojiler doğrudan bir bireyin ölçümlerini toplamak için tasarlanmıştır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından düzenlenmiş bir klinik araştırmanın yürütülmesinde, bu teknolojiler, her zamanki günlük aktivitelerini sürdüren bir katılımcıdan günler, haftalar veya aylar boyunca yüksek kaliteli, sürekli olarak sonuç ölçümlerini yakalama potansiyeline sahiptir. Bu, bir hastanın deneyiminin tipik olarak bir klinik veya laboratuvara yapılan ayrı ayrı ziyaretlerde elde edilenden daha eksiksiz bir resmine katkıda bulunabilir. Bu, geleneksel etkinlik verilerine ek olarak veri toplamak için mobil teknolojinin kullanılması, tedaviye yanıtın daha iyi değerlendirilmesine yol açabilir ve böylece hastalar için yeni tedavilerin daha verimli bir şekilde geliştirilmesini desteklemektedir.

Mobil teknolojiler, doktorlara hastalarla ilgili gerçek dünya ortamlarında sağlık sonuçları hakkında yüksek kaliteli bilgiler toplayarak klinik araştırma yapma maliyetlerini azaltma potansiyelini sunarlar. Bununla birlikte, klinik araştırmalarda mobil teknolojilerin yaygın kullanımı, düşünülen ve öngörülen zorluklarından etkilenmiştir. Bu zorluklara çözüm geliştirmek için Klinik Araştırmalar Dönüşüm Girişimi (CTTI), klinik araştırma sponsorlarının kullanabileceği en iyi uygulamaları ve gerçekçi yaklaşımları yayınladı. Bunlar arasında teknoloji seçimiyle ilgili CTTI önerileri; veri toplama, analiz ve yorumlama; veri yönetimi; protokol tasarımı ve yürütülmesi ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunulması ve denetlenmesi sayılabilir. Klinik araştırma girişimini destekleyen bilimsel ilkeler, mobil teknolojileri kullanan çalışmalara uygulanmaya devam etmektedir. Bu öneriler, hastalar için yeni tedavilerin daha verimli değerlendirilmesine yol açabilecek mobil araştırmaların klinik araştırmalara dahil edilmesi için bir çerçeve sunmaktadır.

Mobil Teknolojiler Klinik Araştırmaların Seyrini Değiştirecek mi?

Mobil teknolojilerin klinik araştırma kuruluşuna getirebileceği olumlu dönüşüm konusunda iyimser olmak için bir neden var. Mobil teknolojiler, klinik araştırma yürütmenin maliyetlerini azaltmanın yanı sıra, hastalar ve doktorlarla ilgili sonuçlar hakkında yüksek kaliteli, gerçek dünya bilgisi ve yeni bilgiler sunan benzersiz bir konumdadır. Veri toplama için mobil teknolojilerin dâhil edilmesi, yararın olduğu klinik çalışmaların yürütülmesinde karşılaşılan her zorluğun çözümü olmayacak olsa da, CTTI’nin önerileri mobil klinik çalışmaların daha başarılı uygulanmasını destekleyecektir. Klinik araştırma girişimini destekleyen bilimsel ilkeler, mobil teknolojileri kullanan araştırmalara uygulanmaya devam etmektedir. Veri yakalamak için mobil teknolojilerin kullanımını benimsemek ve optimize etmekle ilgilenen klinik araştırma sponsorları için, CTTI'dan tüm öneriler, araçlar ve kaynaklar indirilebilir.

Medikaynak Referanslar

Coran P, Goldsack J, C, Grandinetti C, A, Bakker J, P, Bolognese M, Dorsey E, R, Vasisht K, Amdur A, Dell C, Helfgott J, Kirchoff M, Miller C, J, Narayan A, Patel D, Peterson B, Ramirez E, Schiller D, Switzer T, Wing L, Forrest A, Doherty A: Advancing the Use of Mobile Technologies in Clinical Trials: Recommendations from the Clinical Trials Transformation Initiative. Digit Biomark 2019;3:145-154. doi: 10.1159/000503957

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler