Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Multipl skleroz (MS) başlangıcında, hastaların yaklaşık %85'i klinik sendrom (CIS) olarak bilinen akut veya subakut bir nörolojik bozukluk nöbeti geçirir. BDT hastalarının fonksiyonel yeniden yapılanma süreçlerinin varlığını ve rolünü değerlendiren amaca özel ve dinlenme durumundaki (RS) fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) çalışmaları çelişkili sonuçlar vermiştir. Bazı çalışmalar hiçbir etkinlik ve fonksiyonel bağlantı (FC) değişikliği bulamamıştır. Bazıları ise, CIS hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla, bazı kortikal ve subkortikal ağlarda anormallikleri göstermiştir.

Birçok klinik ve metodolojik faktör bu gibi farklılıkları açıklamaya yardımcı olabilir. Tüm bu çalışmaların, RS FC'yi araştırmak için statik bağlantı yaklaşımları uyguladığı, yani, fonksiyonel bağlantıların bütün RS fMRI kazanımından değerlendirildiği dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, beyin bölgeleri arasındaki fonksiyonel bağlantıların giderek daha dinamik olduğu anlaşılmaktadır. Dinamik fonksiyonel ağ bağlantıları (dFNC) yaklaşımı, RS fMRI kazanımını küçük zamansal segmentlere böldükten sonra, intrinsik beyin ağları veya bölgeler arasındaki tekrar eden etkileşim kalıplarını araştırmak için yeni bir yöntemdir. Son çalışmalar, dFNC'nin fizyolojik süreçler, tanı doğruluğu veya hastalıklı hastalardaki klinik belirtilerin anlaşılması hakkındaki bilgilerin geliştirilmesinde kullanıldığını göstermiştir.

Koruyucu Bir Mekanizma Olabilir

CIS hastalarında dFNC çalışması yapılmamıştır. dFNC yaklaşımının CIS hastalarına uygulanması, MS'in en erken evrelerinde mevcut olan onarıcı veya zarar verici mekanizmalarla ilgili dinamik bağlantı değişikliklerini ortaya çıkarabilir.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, CIS hastalarında ortaya çıkan klinik fonksiyon bozukluğu ve iyileşme mekanizmalarını tanımlamak için RS FC statik ve dinamik analizini birleştirdiler.

RS fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ve klinik veriler, 50 CIS hastası ve 13 sağlıklı kontrolden (HC) başlangıçta, 12. ayda ve 24. ayda elde edildi. Ağ FC'nin gruplar arası farklılıkları ve dikey değişimi, fonksiyonel olarak ilişkili 41 ağda analiz edildi.

İzlemde 47 hastada MS gelişti. Engellilik sabit kaldı. CIS ve HC, tekrar eden iki RS FC durumu sergiledi (sırasıyla düşük ve yüksek ağ bağlantısını gösteren durum 1 ve durum 2). Başlangıçta, hastalar varsayılan modta ve serebellar ağlarda düşük durum 2 bağlantı gücü gösterdiler ve global dinamizmde HC'ye göre hiçbir fark yoktu. Klinik ataktan etkilenen ağlarda seçici bir FC azalması da tespit edildi. İzlemde, HC'ye kıyasla hastalarda artmış durum 2 bağlantı gücü ve global bağlantı dinamizmi gözlendi.

Araştırmacılar multipl skleroz seyri sırasında nispeten erken meydana gelen dikey FC modifikasyonlarının, zaman içinde klinik fonksiyonun korunmasına katkıda bulunan koruyucu bir mekanizmayı temsil edebileceğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Maria A Rocca, Milagros Hidalgo de La Cruz , Paola Valsasina, Sarlota Mesaros, Vanja Martinovic, Jovana Ivanovic, Jelena Drulovic and Massimo Filippi. Two-year dynamic functional network connectivity in clinically isolated syndrome, Multiple Sclerosis Journal 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler