Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kronik lenfositik lösemi farklı klinik sonuçlarla karakterize bir yetişkin neoplastik B hücre hastalığıdır. Bazı hastaların, hastalığın agresif bir formuna sahip olup tedavi başarısızlığı ve kısa sağkalım ile karşılaşabilmelerine rağmen diğer hastalar uzun dönem sağkalımlı daha stabil bir hastalığa sahiptir. Bu hastalar ya çok az tedaviye ihtiyaç duymaktadır ya da hiç tedavi gereksinimleri olmamaktadır. Geçtiğimiz on yılda doğal KLL patolojisini etkileyen moleküler sebeplerin anlaşılmasında ciddi gelişmeler kaydedilmiştir.

Bir grup araştırmacının yaptığı incelemede tümör patojenitesi, prognozu ve tedaviyi etkileyen bu moleküller gözden geçirildi. Çalışmada B-hücre reseptörü (BCR), zeta zinciri ilişkili protein kinaz 70 (ZAP-70), CD38, nükleer faktör kB (NF-kB), T-hücre lösemi/lenfoma proteini 1 (TCL-1A), apoptozis regülatör Bcl-2, indüklenmiş myeloid lösemi hücresi farklılaşma proteini MCL-1, CD49d, C-X-C kemokin reseptör tip 4 (CXCR4), translokasyon ilişkili Notch proteini TAN-1 (NOTCH1), bölme faktörü 3B1 (SF3B1), A-T mutasyonlu protein (ATM), hücresel tümör antijeni p53, miyeloid farklılaşma primer cevabı 88, ve microRNA 15a/16-1 gibi moleküller incelendi.

Araştırmacılar bu moleküllerin ilerideki muhtemel tedaviler için etkili bir hedef olabileceğini belirttiler. Özellikle rituksimab tedavisi alan hastaların çoğunda CXCR4 / CXCL12’nin hedef alınmasının daha iyi klinik yanıtla ilişkili olabileceğini gösteren bir klinik araştırma olduğunu belirttiler.

Bu hedeflerin sadece daha iyi tedavilerin geliştirilmesi için değil aynı zamanda hastalığın prognozunu ön görmek için de kullanılabileceğini söyleyen araştırmacılar bu noktada NOTCH1 proteinine dikkat çektiler. Yapılan çalışmalar KLL hücrelerinin sağ kalımını arttıran NOTCH1 proteini kötü prognoz ile ilişkili olduğuna işaret ediyor.

Yapılan incelemede KLL ile ilgili bu moleküllerin tanımlanmasının hastaları risk grupları açısından gruplamayı kolaylaştırdığı ve bu gruplara özgü en etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağladığı belirtildi.

Medikaynak Referanslar

Alsagaby et al. Key Molecular Drivers of Chronic Lymphocytic Leukemia Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler