Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

LUNAR-2 kandan bakılan ve kolorektal neoplazileri tespit etmek için kullanılan multimodal bir test olup, somatik mutasyonları ve tümöre bağlı metilasyon ve fragmentomik örüntüleri tespit etmek için dolaşımdaki tümör DNA (dtDNA)larını kullanır. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyetinin son yıllık toplantısında çalışmanın en yeni bulguları sunulmuş ve bu testin erken dönem kolorektal kanserleri (KRK) yüksek doğrulukla tespit edebildiği bildirilmiştir.

Yakın zamanda yapılan bu çalışmada 2013-2016 yılları arasında yeni tanı almış KRK (evre 1-3) hastalarında gerçekleştirilmiş ve hastalardan cerrahi öncesi kan örnekleri alınmıştır. Kontrol grubu yaş olarak eşleşmiş ve kanser bulunmayan 271 kişiden oluşmaktaydı.

Yeni tanı almış 434 KRK hastasından elde edilen bulgular kan testinin sensitivitesinin tüm evreler için %91, spesifisitesinin ise %94 olduğunu göstermiştir. Testin sensitivitesi KRK evre I ve/veya II’yi tespit etmede %88’e düşerken, evre III için %93’e çıkmaktadır.

Neoadjuvan kemoterapi ile tedavi edilen hastaların alınmadığı bu çalışmanın en önemli bulgusu, testin KRK için sensitivitesinin semptomatik ve asemptomatik hastalar ve erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı hastalığa sahip hastalar arasında fark göstermiyor olmasıdır. Ayrıca, sağ ve sol taraflı KRK için de sensitivite benzer olarak bulunmuştur.

ASCO eksperti ve Teksas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezi gastrointestinal medikal onkoloji bölüm başkanı Dr. Muhammad Shaalan Beg’e göre bu bulguları semptomatik olmayan sağlıklı hastalara uygularken dikkatli olmamız gerekmektedir. Dr. Beg, herhangi bir karar vermeden önce bu test ile ilgili geçerlilik çalışmalarının yapılması gerektiğini öne sürmektedir.

Dr. Beg’e göre kanser tespiti için kan temelli biyobelirteçlerde sensitivite esas olmakla birlikte, toplum tabanlı çalışmalarda testin değerini belirleyen spesifisitedir, yani test sonucu normal olanlar arasında kaç kişide hastalık bulunmamaktadır. Dr. Beg bu kan testinin değerinin yadsınamayacağını, fakat aynı işi görecek yüksek sensitiviteye sahip dışkı temelli testlerin de bulunduğunu belirtmektedir.

Güney Kore Seul Tıp Fakültesi, Samsung Tıp Merkezinden Dr. Hee Cheol Kim günümüzde KRK taramasına talebin önerilenden daha az olduğunu düşünmekte ve daha basit yöntemler gerektiğini savunmaktadır. LUNAR-2’nin ortalama riske sahip topluluklarda genel tarama için uygulanabilir bir alternatif olduğunu öne sürmektedir.

Prospektif bir kayıt çalışması olan ECLIPSE ise halen Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etmektedir.

Medikaynak Referanslar

Simple Blood Test to Detect Colorectal Cancer - Medscape - Jun 22, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler